Amsterdam, 31 maart 2008

Beste Geert Wilders,

#

Allereerst gefeliciteerd met je nette korte film. Wij hebben in 2005 de ingetogen tv serie ‘God bestaat Niet’ gemaakt waarin we het thema geloof wat breder trokken. Ondanks het ingetogen karakter van deze serie was er destijds ook heel wat om te doen. Zo eiste de SGP nog voor uitzending een verbod en werden er kamervragen gesteld. In ons fatsoenlijke radioprogramma ‘De Inburgerking’ ging het wel voornamelijk over moslims, Marokkanen en Nederlanders. Voor dit radioprogramma werkten wij samen met Arthur van Amerongen die onlangs het keurige boek ‘Brussel: Eurabia’ uitbracht.

Een thema wat we nog misten in je film is dat moslim terreur momenteel vooral zelfcensuur veroorzaakt in Nederland. Een fenomeen waar jij volgens ons bij het maken van Fitna ook enigszins door bevangen bent geraakt; je verscheurt geen Koran maar een telefoonboek en laat uiteindelijk ook geen bom ontploffen. Door die verstikkende angst en de daaruit voortvloeiende zelfcensuur, worden er in Nederland inmiddels opera’s, fototentoonstellingen en andere kunstuitingen vrijwillig afgeblazen. Zodra mensen zoals jij wél ongecensureerd iets melden over de islam, hebben ze meteen persoonsbeveiliging nodig.

Zoveel commotie en aandacht voor een ‘God’ die niet bestaat. Waar de overheid desondanks respect voor tracht af te dwingen bij monde van Balkenende om zodoende een wit voetje te halen bij extremistische moordenaars en dito regimes. Diezelfde Balkenende die meedoet aan preventieve oorlogen waar hij geen verantwoording voor wenst af te leggen. Alsof het tonen van respect voor dit krankzinnige geloof dan nog helpt. Dit terwijl er nu in ons land een reële kans bestaat om vermoord te worden als je iets zegt wat deze aanstellerige gelovigen niet leuk vinden. Het lijkt wel alsof we in een open inrichting leven.

Het is ons ook opgevallen dat iedereen het heeft over het feit dat de film wel meevalt. Maar niemand praat over de barbaarse misstanden die in de film getoond worden. De onzin die als inspiratiebron voor deze afschuwelijke misdaden dient valt niet serieus te nemen. Maar de terreur en de dreiging die van deze verzinsels uitgaan moeten we helaas wel serieus nemen.

Hier en daar zien we nu wat uitspraken van moslims die schoorvoetend zeggen dat ze zich Nederlander voelen en het getoonde moslim geweld ook afwijzen. Dan is die film dus toch nog ergens goed voor geweest zou je denken. Alhoewel het mislukte groen linkse politiek correcte experiment Mohammed Rabbae zich een stuk principiëler opstelt. Hij heeft, als voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen, ondanks de algehele opluchting toch juridische stappen tegen jou film ondernomen. Het verrast ons niet. In ons programma Normen en Waarden, waar Rabbae in 2002 te gast was, toonde hij ook al gespeend te zijn van ieder gevoel voor humor en voelde hij zich permanent en principieel gekwetst.

Dit was de tijd dat Balkenende de macht nog moest grijpen en stoer kraaide dat de multiculturele samenleving afgeschaft moest worden om zo zijn joods/christelijke traditie veilig te stellen. Hij moest toen nog opbieden tegen Pim Fortuyn. Nadat deze uit de weg was geruimd hebben we hem alleen nog maar horen pleiten voor het aan banden leggen van satire en de vrijheid van meningsuiting.

Maar dit alles terzijde. Minder netjes was dat je een kort geluidsfragment uit De Inburgerking hebt gebruikt zonder onze toestemming en zonder bronvermelding. Het gaat om het fragment waarin Rob Muntz een laatste interview met Theo van Gogh heeft. Fijn dat je ons zo snel tegemoet bent gekomen en ons alsnog op de aftiteling gaat zetten, maar die zeven miljoen kijkers hebben het zonder complete aftiteling moeten doen. Wij hopen echter voor jou dat het die extremisten niet op ideeën brengt en dat zij nu niet ineens bronvermelding van hun onthoofdingfilmpjes zullen eisen. Zij zijn tenslotte ook trots op wat ze gemaakt hebben maar niet zo coulant als wij. Die onthoofdingfilmpjes zijn overigens wel zonder problemen overal te zien. Terreur loont nog steeds.

We kijken uit naar ons gesprek van 2 april,

Met vriendelijke groet, Paul Jan van de Wint en Rob Muntz   www.muntzvandewint.com

PS, 1 april 2008: Als er één ding duidelijk is gebleken uit het debat over Fitna is het wel dat zelfcensuur door moslimterreur verheven is tot een instrument waarvan de overheid zich nu zelfs bedient om opiniemakers zoals Esan Jani, Geert Wilders en Hirsi Ali monddood te maken.

*#ANP 2 april 2008: Wie heeft vragen voor Geert Wilders?

AMSTERDAM - Programmamakers Muntz en Van de Wint hebben begin volgende week een drie uur durend exclusief interview met PVV-politicus Geert Wilders. Dat is de conclusie van overleg dat de drie mannen woensdag hadden naar aanleiding van Wilders film Fitna. Het overleg kwam voort uit onvrede van Muntz omdat Wilders in zijn film Fitna zonder contact of toestemming een audiofragment heeft gebruikt van Muntz die Theo van Gogh interviewde. Muntz was daar boos over. Maandag hebben Wilders en de programmamaker daarover gesproken. Ik laat mijn schadeclaim vallen. Zo'n interview is natuurlijk geweldig. We gaan nog kijken wie het interview wil kopen. We gaan uit van de hoogste bieder, maar het kan best zijn dat niemand het wil hebben wegens censuur enzo.

Volgens Muntz hebben hij, Van de Wint en Wilders woensdag anderhalf uur zitten babbelen en was de politicus, een dag na het Tweede Kamerdebat, in een opperbest humeur. De programmamakers roepen een ieder op die vragen heeft aan Geert Wilders, die te mailen aan hun site www.muntzvandewint.com.

 

Zie ook reacties (reacties_wilders1.html)

 


clitnaClitna
   
 Wij van de Clittenunie willen de burgers van Nederland waarschuwen tegen het oprukkende gevaar van de gristenhonden. Het Gristendom zal altijd een achterlijk geloof blijven en nooit kunnen integreren, zolang ze zich laten leiden door een seniele oude nazi in een witte jurk. Helaas hebben de gristenen hun tentakels tot in de regering uitgeslagen, in de hoedanigheid van het CDA en de Christenunie onder leiding van Ali Ba..Ba..Balkellende en z'n meer dan 40 Rovers.
 
 Beetje bij beetje worden op slinkse wijze onze duur verworven seksuele vrijheden ingeperkt. Een sterk tegengeluid is dringend nodig. De Clittenunie gaat daarom als eerste politieke partij van Nederland een film uitbrengen om te laten zien wat voor een verdorven achterlijk geloof het gristendom is om zo een appèl te doen op het Nederlandse volk om dit niet langer te pikken en een tegenstem uit te brengen. Stop de verdere kerstening van onze moderne maatschappij!
 De film zal Clitna gaan heten, vernoemd naar de moeder van onze lijstrukker Arie Douwpoot. Clitna Douwpoot was namelijk een Dolle Mina die haar hele leven heeft gestreden voor zaken als abortus en orgasmen. En om haar strijd niet voor niets te laten zijn, dragen we de film aan haar op. Een feministe pur sang die bovendien zeer bedreven met de dildo was. Clitna zal voor veel opschudding onder de gristenen gaan zorgen omdat we van plan zijn om elke bladzijde, stuk voor stuk uit het partijprogramma van de Christenunie te scheuren.
 Ook zullen er beelden van parende mensen die condooms dragen vertoond worden en arme verkrachte meisjes met ongewenste zwangerschappen die met een frisse abortus worden beëindigd en daarna hun leven tenminste weer kunnen oppakken.
 
 Wil je partijlid worden of een gift overmaken, dan kan dat hier; www.clittenunie.nl   
 
Tjeerd Dilders, lijstopduwer van de Clittenunie


 


Tijd voor de Clittenunie!

In navolging van de reborn christenen die de VS behoeden voor abortus, euthanasie, het homohuwelijk, stamcel kweekjes, de evolutie theorie, wetenschap en andere manieren om ons lot in eigen hand te nemen, is in ons land het Balkenende Christenunie socialisme ontkiemd. De Christenunie onder leiding van de houterige moraalridder Roupoot heeft zich in ons land als de redder van onze verdorven maatschappij opgeworpen. Het wordt weer tijd om alle jaren ’50 hypocrisie, normen en waarden, taboes en vooroordelen te ontmaskeren en feilloos te fileren zou je

De Broertjes met hun chef Normen en Waarden.

zeggen. Tijd voor de Clittenunie! De Clittenunie staat voor vrijheid van het individu, is tegen betutteling door de overheid, voor seksuele vrijheid, tegen discriminatie van homo’s en voor vrijheid van meningsuiting boven debiliserend geloof en totalitaire ideologieën.

Maar tegen de vrije gedachte lijkt het publieke domein al aardig beveiligd. Zelfs reclame posters van mooie dames in bikini gaan deze Ayatolla’s van de lage landen al te ver. Ambtenaren met gewetensbezwaren mogen vanuit dezelfde religieuze overtuiging homo’s discrimineren. We mogen geen boodschappen meer doen op zondag. Onschuldige feestjes met een erotisch tintje is ze een doorn in het oog en de PvdA kraait vrolijk mee. Het wachten is nog op een speciale fatsoenspolitie en strikte kledingvoorschriften zoals in Iran. Waar bemoeien ze zich mee! Religieus fanatisme tiert welig als nooit tevoren. Er wordt respect voor de meest idiote en abjecte vormen van geloof afgedwongen. Maar weldenkende wereldburgers die niemand lastig vallen met hun overtuiging of mening over god worden aan banden gelegd. Zonder de Clittenunie zal er voorlopig geen onvertogen woord meer klinken. De gelovigen, de linkse fatsoensrakkers en de rechtse conservatieven zijn de baas in deze poel van fundamentalistisch fatsoen. Fatsoen moet je doen, dat betekent geen onderzoek naar de oorlog in Irak!

Paul Jan van de Wint, Partij-ideoloog van de Clittenunie en Chef Normen en Waarden van Ex Porn Star!

Meer info www.clittenunie.nl

20 mei 2007

 


Zijne excellentie Plasterk
15 februari 2007

U bent toegetreden tot het meest christelijke kabinet dat Nederland sinds lange tijd heeft gekend. U moet dus wel het ongelovige lichtpuntje zijn in deze duistere dagen van middeleeuws christendom. Een baken in deze fundamentalistische tijden. U moet het tegenwicht vormen tegen collega’s als Piet Hein Donner, thans minister van sociale zaken, met zijn gekoesterde wet tegen blasfemie. En uw voorgangster op onderwijs Maria van der Hoeven, de koningin van het intelligent design, die nu economische zaken mag bestieren. Christenuniebroeder Rouvoet stelde besmuikt dat hij zich verheugt op pittige discussie. Maar over het algemeen doet men nogal lacherig over uw columns en uitspraken over het geloof. Ook uzelf heeft al min of meer afstand gedaan van de scherpte die u in uw columns en uitspraken aan de dag legde. Scherpte en een uitgesproken mening horen nou eenmaal bij columns en hoewel u het nog steeds leuk vind om gelovigen te prikkelen bent u een heel redelijk mens.

John Leerdam (PvdA) in gesprek met Van de Wint op het Festival voor de Afgewezen film. Van de Wint: "Hou die 100 miljoen voor de publieke omroep maar". "Je kunt er beter 100 miljoen aftrekken zodat het hele zooitje in elkaar stort". "Zolang functionarissen daar de dienst uitmaken is het weggegooid geld". "Geef het maar rechtstreeks aan ons, wij doen het nog voor minder ook".

Voorlopig is de score in het voordeel van het gelovige deel der natie. Ambtenaren mogen eindelijk homohuwelijken weigeren in te zegenen en universiteiten moeten hun traditie en identiteit blijven uitdragen. U stond op het milde standpunt dat het nog wel begrijpelijk was dat lagere en middelbare scholen op religieuze basis konden worden opgericht maar universiteiten niet. Ook het gebruik van embryo’s voor medisch onderzoek mag niet volgens het regeerakkoord. Dat moet u als wetenschapper toch tegen de borst stuiten neem ik aan. Met het terugdringen van religie uit de openbare ruimte zal het voorlopig ook wel niet opschieten. Moeten we u als laatste strohalm nu al afschrijven? Speelt uw katholieke achtergrond u misschien toch parten? Geloof schijn je nooit meer helemaal kwijt te raken.

U bent niet alleen minister van onderwijs maar ook minister van cultuur en wetenschap. Media valt ook onder uw bezielende hoede. Zoals u snel duidelijk zult worden zijn op dit moment bij de televisie alle sleutel posities ingenomen door christenbroeders. Maar liefst twee van de drie netmanagers zijn van NCRV en KRO huize en maken er de dienst uit. Het zal u ook opgevallen zijn dat er tegenwoordig ruim baan is voor programma’s van de KRO, NCRV en EO. Wonderen, christendom en evangelie in een leuk modern jasje wordt ons tegenwoordig op elke zender van de publieke omroep door de strot geduwd. Nederland 3 zou een seculier karakter moeten hebben maar Steengeyl van Geen stijl weigeren ze voor één uur ’s nachts uit te zenden. De VPRO heeft nog maar één eigen programma op een regulier tijdstip over, Tegenlicht. Het enige andere eigen programma van de VPRO, De Staat van Verwarring, wordt om kwart over een ’s nachts geprogrammeerd na alle herhalingen van de avondprogramma’s. Natuurlijk heeft de VPRO zichzelf overbodig gemaakt door net als u aansluiting te zoeken bij het fatsoenlijke deel der natie, maar toch. Ook de Humanistische omroep moet de helft van haar

John Leerdam (PvdA) knielt voor Van de Wint en smeekt: "Zeg dat niet, daarmee haal je ons hele beleid onderuit.".

zendtijd inleveren terwijl haar radioafdeling min of meer is opgeheven. De RVU zou gaan fuseren met het christelijke Teleac maar kiest er nu toch voor om zichzelf op te heffen en net als de NPS op te gaan in de NOS. U bent van plan meer geld aan de publieke omroep te geven, maar waar gaat dat geld heen? Krijgen we nog meer stichtelijke programma’s?

U schitterde in een nooit uitgezonden uitzending van ons programma ‘God Bestaat Niet’, gelukkig nog te horen op de dvd, maar een tweede serie van dit legendarische programma zat er tot nu toe niet in. Zelfs geen herhaling, terwijl het programma zelf op de rand van de nacht op een verloren dinsdagavond in de zomer van 2005 geprogrammeerd stond. Twee jaar geleden hadden we al het idee dat je te weinig hoorde dat god niet bestaat. Om in ieder geval een ander geluid te laten horen kunt u beginnen met uw eigen nooit uitgezonden aflevering van ‘God Bestaat Niet’ uit te laten zenden op een behoorlijk tijdstip. Tenslotte mag nu zelfs de Moslim omroep op primetime uitzenden. Uw CDA collega’s kunt u voorhouden dat het een leerzaam programma voor het hele gezin is. Het lijkt ons een schot voor open doel om op die manier de redder van het vrije woord en de bewaker van de pluriformiteit te worden. U zou uit kunnen groeien tot een held van het kaliber Vaclav Havel. De legendarische schrijver die het zelfs tot president van zijn land schopte zonder zich in allerlei bochten te hoeven wringen. Iemand die ons inspiratie en kracht geeft in deze barre tijden.

Paul Jan van de Wint, maker en bedenker van ‘God Bestaat Niet’.

Meer info www.muntzvandewint.com

Foto credit: muntzvandewint.com

 


Balkenende Christenunie socialisme
15 januari 2007

In navolging van de reborn christenen die de VS behoeden voor abortus, euthanasie, het homohuwelijk, stamcel kweekjes, de evolutie theorie, wetenschap en andere manieren om ons lot in eigen hand te nemen, staat in ons land het Balkenende Christenunie socialisme op het punt te ontkiemen. De Christenunie onder leiding van de houterige moraalridder Balkenende heeft zich in ons land als de redder van onze verdorven maatschappij opgeworpen. Het wordt weer tijd om alle hypocrisie, normen en waarden, taboes en vooroordelen te ontmaskeren en feilloos te fileren zou je zeggen. Maar daar is het omroepbestel al tegen beveiligd. Er zal voorlopig geen onvertogen woord meer klinken. Het net heeft zich gesloten. De gelovigen, de linkse fatsoensrakkers en de rechtse conservatieven zijn de baas in deze poel van fundamentalistisch fatsoen.

De late jaren negentig waren vruchtbare tijden om op grove wijze het heersende politiek correcte conservatisme onderuit te halen. Tegelijkertijd vond er een sterke teruggang plaats wat betreft het seculiere liberale gedachtegoed. Na 9/11 heeft vrijheid van meningsuiting duidelijk ingeboet ten opzichte van debiliserend geloof en totalitair denken. Burgerrechten en vrijheden zijn ons in rap tempo afgenomen en tegelijkertijd moet men respect opbrengen voor de meest idiote vormen van geloof. Uit angst voor terrorisme en om dit terrorisme aan te kunnen pakken leveren we onze democratische verworvenheden in. Door het terrorisme op deze manier te bestrijden lijken we het eerder te voeden.

Het is de natte droom van Balkenende en co om satire aan banden te leggen. Na wat klunzige pogingen om koningshuis spotternij en Spijkerman satire te ontmoedigen zal hij het in z’n zoveelste ambtstermijn niet meer op zich laten zitten. Vooral dictators en fundamentalisten hebben doorgaans geen verweer tegen humor. Ze hebben het zelf niet en kunnen er ook niet mee omgaan. Humor is het eerste wat onder de Iraanse molla’s, Putin, Kim il Sung en Saddam Hussein verboden werd. Humor wordt niet meer als humor gezien maar als een gevaarlijke aanval op het systeem.

Een flauwe cartoon is tegenwoordig al genoeg om de hele wereld op z’n kop te zetten. Spotten met de profeet, het heilige boek of de heilige plaatsen is uitgesloten. Terwijl de profeet, de heilige schrift en de heilige plaatsen zich bij uitstek lenen voor stevige satire. Wat is onze democratie nog waard als we zwichten voor fanatieke gekken die beweren dat een grap net zo erg is als een bom? Als grappen net zo hard aankomen als bommen laten we die fundamentalistische criminelen dan platbombarderen met grappen voordat het helemaal te laat is. Waarom laten we onszelf wegzakken in een moeras van stupiditeit om gevaarlijke gekken maar de hand te kunnen blijven reiken? Dezelfde gekken die we platbombarderen met echte wapens om onze oliebelangen te beschermen. Gaat het soms vanzelf weer over als we onze mond maar houden en doorgaan met het voeren van preventieve oorlogen? Hebben onze democratische uitgangspunten dan helemaal geen betekenis? 

De vrijheid van meningsuiting is in Nederland sinds de slachting van Theo van Gogh allang ingeperkt. Zonder gevaar voor eigen leven kunnen columnisten niet meer schrijven wat ze willen, politici niet meer zeggen wat ze willen en programmamakers niet meer maken wat ze willen. Naast de reguliere censuur van hoofdredacteuren en andere angstfunctionarissen slaat nu ook de zelfcensuur toe. Je loopt op z’n minst het risico beveiligd te moeten worden, met als logisch gevolg uit je huis gezet te worden omdat de buren er anders last van zouden kunnen krijgen.

Een vervolg van ons programma ‘God Bestaat Niet’ zit er dan ook niet in. De schaduw van Balkende waart onmiskenbaar rond in Hilversum. De zendtijd van de humanistische omroep is gehalveerd, de educatieve omroep en de NPS worden opgeheven, de Moslim omroep zend ondanks hun amateuristische programma’s op primetime uit en de netmanagers zijn voornamelijk van NCRV signatuur.  

In Den Haag sluiten de rijen zich ook weer moeiteloos. Sinds Hirsi Ali Magan, of hoe ze ook heten mag, is gedumpt, kunnen de rimpels weer glad gestreken worden. Verdonk heeft intussen haar taak als bliksemafleider volbracht door arme weerloze goed geïntegreerde asielzoekers die onze vrijheid omarmen te deporteren. Maar de radicaliserende Nederlandse rotjochies van Marokkaanse komaf kon ze niet aanpakken. Dus kan de draad weer opgepakt worden waar deze even na de moord op Fortuyn en Van Gogh was blijven liggen. Bij het grote politiek correcte en christelijke zwijgen. Het zal de opkomst van die even enge Lonsdale jongeren alleen maar stimuleren terwijl de tasjesdieven rustig verder radicaliseren.

Wie had kunnen voorspellen dat vier jaar na de moord op Pim Fortyun, gepleegd door onze bekendste en meest fanatieke dierenactivist Volkert van der G, Van der G’s naaste medewerkers van de dierenpartij in het parlement zouden worden gekozen en de stuntelende LPF zou verdwijnen? Wie is er niet tegen dierenmishandeling? Een nobel ideaal waar echter een totalitair gedachten goed achter schuil gaat. Fundamentalisme van het zuiverste water. Als Milieuridders hebben wij in 2006 het voorrecht gehad als eerste met deze wereldverbeteraars in de clinch te hebben gelegen. Het had even gescheeld of zij hadden naast hun parlementszetels ook een omroep in handen gehad. Een spreekbuis om niet alleen het ‘engagement’ van de hedendaagse intellectueel in te kunnen vullen maar ook de gemiddelde dierenliefhebber tot een jihad tegen jagers en vleeseters op te kunnen roepen. Een van de bestuursleden verklaarde ooit nooit met een niet vegetarische vrouw te kunnen trouwen, omdat hij niet de mond waar het bloed van de bio-industrie uitdruipt zou kunnen kussen. Fundamentalisme is in de mode, vrijdenkende wereldburgers zijn uit. Na de golf van nationalistisch geweld zitten we nu midden in een tsunamie van fundamentalistisch geweld.

Na de slachting van Van Gogh voltrok zich een zelfde omdraaiing van normen en waarden.
In plaats van pal te staan voor Van Gogh werd er geroepen dat hij het over zichzelf had afgeroepen. Remco Campert schreef dat hij niet als voorvechter van het vrije woord herinnert mocht worden. Alleen als je het vrije woord voor zalvende leuter verhalen gebruikt mag dat. Niet als je je pen in gif doopt. We mochten niemand meer beledigen en kwetsen. Als we zoiets ‘verschrikkelijks’ doen is het kennelijk logisch dat de arme gekwetsten aan het moorden slaan. Twijfelen aan hun gekwetstheid is er dus al helemaal niet meer bij. Gelovigen mogen dit oncontroleerbare fenomeen gebruiken als excuus om kritiek te ontlopen en elke vorm van discussie te vermijden. Gekwetstheid is dus niet meer gekoppeld aan verdriet, maar aan blinde haat en agressie. Onze weerbare maatschappij maakt plaats voor een lange tenen maatschappij. Het zou me niet verbazen als de Hofstad groep over vier jaar met stip in het parlement gekozen wordt.

De gelovige conservatieve Donner vond het nodig om de in onbruik geraakte wet op blasfemie, nog door zijn opa ingevoerd, weer af te stoffen. Dat was zijn enige reactie op de brute moord op Van Gogh door een fundamentalistische gelovige. Het magere tegengeluid van Loesewies van der Laan van d’66 werd niet gesteund door de gereformeerde Wouter Bos van de PvdA en zij is inmiddels vervangen door Pechvogel die weer respect voor moslims predikt. Evenals de ‘lieve’ Groenlinkse Femke Halsema die door de EO jongeren dag te bezoeken wilde laten zien dat de gelovige evangelist er helemaal bij hoort. Of  Jan Marijnissen van de SP die ineens de dominee van het koninklijk huis, Huub Oosterhuis, erbij haalt en in plaats van protest liedjes nu gospel ten gehore brengt. Al jaren geleden maakte onze populaire Jan reclame voor de NCRV omdat die omroep tenminste iedereen in z’n waarde laat.

Maar wat heb je eraan om gevaarlijke gekken in hun waarde te laten? Niemand laat z’n masker vallen als ie in z’n zogenaamde waarde gelaten wordt. Hopen we op die manier een moderne inquisitie te ontlopen? Zou er echt een burgeroorlog uitbreken als we naar onze principes zouden leven en onze mening vrij zouden uiten? Is er een voorbeeld in de geschiedenis waaruit blijkt dat het goed is voor de ontwikkeling van een land of de vooruitgang van een cultuur om je mond te houden?

Fatsoen moet je doen staat niet alleen hoog in het vaandel van dominee Balkenende maar ook hoog op de prioriteiten lijst van de linkse kerk. De sociaal democraten kunnen de christendemocraten daar moeiteloos in vinden. De liberalen kunnen niet zonder een van beide machtsblokken en verloochenen per definitie hun liberale beginselen. En Gekke Geert heeft de joods / christelijke traditie te hard nodig voor zijn kruistocht tegen de moslims en wil net als Rita Verdonk met zijn Partij voor de Vrijheid sowieso alles verbieden wat met vrijheid te maken heeft, desnoods met harde repressie. Niet respect voor het opperwezen of een achterhaalde ideologie staat bij hen centraal maar respect voor de falende autoriteiten waar Rita Verdonk toch wel het grootste voorbeeld van is geweest met elf doden op haar geweten.

Betekent dit alles dat we weer teruggaan naar de Dark Ages met een alles verwoestend Armageddon in het vooruitzicht? Het lijkt er wel op. Of we blijven de natuur een handje helpen of we brengen onszelf om zeep. Voorlopig lijkt het fundamentalisme het meeste profijt te trekken van de globalisering en de internet revolutie. Hofnarren en hemelbestormers worden afgeslacht. Het volk heeft gekozen.

Paul Jan van de Wint, meer info: www.muntzvandewint.com

 

 

Propria Cures

Het Groene Gevaar

 

Dierenactivisten houden meer van dieren dan van Jezus. Zelfs als ze gelovig zijn. Idealisme en geloof gaan hand in hand. Veel mensen hebben het nodig om ergens in te geloven. In een god of in een betere wereld. Ze willen ook graag wat met hun geloof doen. Actief worden of activist. Als je activist wordt ligt fanatisme op de loer. Je geloof kan zelfs transformeren tot het hoogste doel, mits je over de juiste chemische samenstelling en een bepaalde mate van agressie beschikt. De weg naar het terrorisme ligt open.

Als je in Allah gelooft heb je het over het algemeen niet zo op dieren, maar met andere geloven gaat doorgeschoten dierenliefde prima samen. Het is zelfs een goed alternatief voor het uiteenvallende westerse geloof in de schepping. Het dierenactivisme lijkt dan ook een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op de idealistische gelovige westerse mens die zover van de natuur af is komen te staan dat zij de natuur en het gegeven van eten en gegeten worden verwerpen.

Ze houden zoveel van dieren dat ze hen rechten willen geven in de mensenwereld, geen vlees meer eten of zelfs helemaal geen dierlijke producten meer gebruiken. Ook meten zij de goedheid van hun medemens af aan hoe zij met dieren omgaan. Zo worden bijvoorbeeld jagers al niet meer als normale mensen gezien, maar als zieke sadistische fascistoïde wezens. Geen beesten, want dat zijn dieren. In hun kinderlijke Bambi universum is de enige goede jager een dode jager. Het is een kleine stap om ook vleesetende mensen en zelfs vleesetende dieren af te wijzen en te zien als verdorven schepsels.

Het wereldbeeld van de idealist is gesloten en er is geen plaats voor twijfel. Het moet bijna orgastisch en verslavend zijn om zo overtuigd met het ‘goede’ bezig te zijn. Het is ook een beproefd model voor het voeren van oorlogen of aanslagen. Het doel heiligt de middelen. Het doel is hoog en de vijand geen mens (of dier). Op deze manier wordt het mogelijk om de vijand zonder pardon om zeep te helpen. Met de moord in koelen bloede op Pim Fortuyn, door onze beroemdste en meest gedreven dierenactivist Folkert van der G, hebben we al een voorproefje gehad van waar kille dierenliefde toe kan leiden.

Als het akkefietje met de islam enigszins is weggeëbd staat de volgende groep overtuigde gelovigen al klaar om het stokje over te nemen. Hierbij vergeleken zal het klassieke islamitische terrorisme alweer als kinderspel worden afgedaan. In tegenstelling tot de islam, wat toch een zooitje ongeregeld blijft, zijn de dierenactivisten zich aan het organiseren en verenigen. Losse plukjes gesubsidieerde cellen klonteren samen. Ze hebben al een politieke partij die veel sympathie wekt. Wie is er tenslotte vóór dierenleed? Deze partij, over de ruggen van de dieren, vormt een alternatief voor de teleurgestelde zwevende kiezer of voor mensen die voor de gein een protest stem uitbrengen. Er kan echter geen dier gekozen worden. Alleen mensen die voor de dieren denken en voor de dieren denken op te komen.

'Dierenliefde verplicht'

 

 

Binnenkort hebben ze er ook een omroep bij. Zij bereiden op dit moment een coup voor om met een handjevol gelijkgestemden de gehele omroep LLiNK naar hun hand te zetten. Het is voor hen erg belangrijk dat de zogenaamde journalistieke onafhankelijkheid direct wordt afgeschaft. De omroep dient uitsluitend de goede boodschap te verbreiden en uit te dragen. Zij zullen de spreekbuis van alle dierenorganisaties en de partij worden. Net als bij de EO, of de eerste de beste sekte, dien je als medewerker vegetariër te worden en je te conformeren aan het geloof van de omroep. Vlees noch vis in de kantine, geen grappen en zeker geen arme onschuldig gekooide dieren beledigen.

Deze mensen zullen hun macht nietsontziend gebruiken om een mentaliteitsverandering te forceren. Als die mentaliteitsverandering niet goedschiks bereikt kan worden zullen zij het recht van de dieren in eigen hand nemen. De strijd zal lang en bitter worden omdat er buiten het westen nog niemand over dierenrechten nagedacht heeft. Ik verwacht slapende cellen van dierenterroristen in China waar men over het algemeen niet zo diervriendelijk is. De Chinezen zullen niet begrijpen waar al dat geweld nou ineens vandaan komt. Iedereen zal op z’n hoede zijn en niemand zal meer een huisdier durven te nemen voor z’n eigen geluk. Er zal een speciale dieren politie in het leven worden geroepen die er streng op zal toezien hoe er met dieren omgesprongen wordt. Er zullen heftige discussies losbranden om insecten dezelfde rechten te geven als zoogdieren. Kinderen zullen worden ingezet om hun ouders aan te geven en op het doodschieten van een mus zal de doodstraf komen te staan.

Natuurlijk zal deze groep ook weer uiteenvallen. Ze zullen vastlopen in hun ideologie. Het zal behoorlijk onleefbaar worden met al die dieren die rechten hebben. In India wordt alleen voor koeien een uitzondering gemaakt, maar hier zullen volgens goed democratisch gebruik alle dieren dezelfde rechten krijgen. De uiterste consequentie zal zijn dat wij ook weer als dieren moeten leven om niet in te hoeven grijpen in het leven van de andere dieren. Dit zou ook meteen goed voor het milieu zijn zodat er twee vliegen in één klap geslagen kunnen worden.

We zouden weer leren genieten van eerlijk kuilvoer en een schone drinkwaterplaats onder de blote sterrenhemel.

kerstnummer 2005 - Propria Cures: Paul Jan van de Wint, www.muntzvandewint.com

 


De regels zijn simpel

De ironie rond alle ophef over het programma “God bestaat niet” is dat we ons eigenlijk flink hebben ingehouden. De gesprekken spreken voor zich en de filmpjes zijn mild spottend van toon. Niets aan de hand zou je denken. Er is zelfs een behoorlijke discussie op gang gekomen. Hier en daar van een redelijk niveau.

Wij hebben nog geen onvertogen woord uit de hoek van de islam gehoord, het lijkt er sterk op dat de christenen het stokje der onverdraagzaamheid hebben overgenomen. Andere godsdiensten worden ook onverdraagzamer. Ze roepen om het hardst gekwetst te zijn en eisen respect.

Wie alle uitzendingen bekijkt kan onmogelijk volhouden dat de ene godsdienst “harder” aangepakt wordt dan de andere. Het is ook geen wedstrijd. Het programma “God bestaat niet” beoogt niet om te sterven voor volk en vaderland, maar om het fenomeen geloof in het algemeen onder de loep te nemen. We hebben de islam of andere godsdiensten niet centraal gesteld maar gelijk geschakeld. Alle gelovigen kunnen zich aangesproken voelen. Wij maken geen onderscheid zoals gelovigen dat onderling kennelijk wel doen. God is voor ons een verzamelnaam voor het geloof in een opperwezen.

Echter voorzichtigheid is geboden. Dat is de realiteit van ons huidige vaderland. Het is duidelijk dat “God bestaat niet” de denkbeeldige grens aangeeft van wat momenteel mogelijk is in ons land. God neuken in de gedaante van een ezel, zoals Reve deed, zou nu niet meer kunnen. Wij blijven ver binnen die denkbeeldige grens van toen wat aangeeft dat we op de weg terug zijn.

De “geveinsde” gekwetstheid van een gelovige kan nooit de maat der dingen zijn. Het is erg gevaarlijk zelfs. Voor je het weet mag je helemaal niks meer zeggen. We zien het fundamentalisme er wel bij varen als anderen de mond gesnoerd wordt. Het fundamentalisme rukt overal ter wereld op. Niet de vrijheid van meningsuiting moet ingeperkt worden maar het ongebreidelde respect voor geloof. Dat zou een veel beter signaal zijn aan de bevolking.

Spotten en kwetsen hebben een heel belangrijke functie in een democratie. Namelijk het ontheiligen van dingen die een absolute waarheid vertegenwoordigen. Absolute waarheden verhouden zich slecht met de democratie. Of het nou het geloof in een leider als Kim il Sung is of een denkbeeldige opperleider.

Bovendien leid het juist niet tot escalatie als je elkaar vrijelijk en open kan bekritiseren en bespotten. Integendeel, je lange tenen zal je in ruilen voor een scherpe tong of een goed ontwikkeld gevoel voor humor en relativeringsvermogen. Eigenschappen die onontbeerlijk zijn in een samenleving.

Wetenschapsbeoefening is het tegenovergestelde van geloof. De wetenschap is niet op zoek naar bewijzen voor een antwoord dat al van te voren vaststaat. Om werkelijk te ontdekken wie wij zijn en in wat voor universum wij leven zijn nieuwsgierigheid en een “open mind” onontbeerlijk. Er is niets mooiers dan je te laten verrassen door wat je ontdekt.

Tot nu toe wijst niets in de werkelijkheid op het bestaan van een opperwezen. De wetenschap verdient veel meer respect en is niet geneigd respect af te dwingen als ze dat niet krijgt. Wetenschap biedt geen absolute zekerheid. Elke theorie wordt door een betere theorie onderuitgehaald. Maar er zit wel vooruitgang in wat wij weten. God wordt geplaatst op de plek waar onze kennis ophoud.

Het is absurd dat iets wat niet bestaat zo’n stempel op de samenleving drukt. Daarom zou het geloof ook uit het onderwijs gebannen moeten worden zodat we onze kinderen niet afhouden van een onderzoekende nieuwsgierige kijk op de wereld. Zodat ze vragen blijven stellen en zich niet bij dogma’s neerleggen.

Absolutistische ideologieën en geloven dienen dus onschadelijk gemaakt te worden via ontheiliging. Respect voor een absolutistisch instituut als het geloof is dan ook zeer misplaatst. Privé gelooft iedereen maar wat ie wil maar koppel je geloof niet aan macht want dat corrumpeert.

De democratie is een manier om als andersdenkenden met elkaar samen te kunnen leven. Respect voor mensen is belangrijker dan respect voor het geloof of wat voor overtuiging dan ook. Juist andersdenkenden, mensen met een andere geaardheid,  vrouwen en zelfs anders gelovigen komen er nogal bekaaid vanaf in het geloof.

Mocht Nederland zelfs niet rijp blijken te zijn voor dit programma dan zullen wij de uitzendingen stopzetten. Niemand hoeft zich meer te bewijzen na alle gebeurtenissen van de laatste jaren, maar iedereen die in dit tijdsgewricht verder zou willen gaan dan wij wensen wij veel succes.

Paul Jan van de Wint, maker en bedenker van “God bestaat niet”. Muntzvandewint.com 28 juni 2005


19 februari 2005

God bestaat Niet

We dachten in een moderne seculiere staat te leven maar als er een actuele actieve godsdienst gebruik maakt van de rechten die zij in Nederland genieten raken we in verwarring. Er blijkt geen staat op aarde te bestaan die niet is gebaseerd op religie en volledig seculier en vrij van andere dwingende ideologieën is ingericht. Er is ook in ons land nooit een duidelijke keus gemaakt. Ondanks de ontzuiling is er nog steeds bijzonder onderwijs, staat er "god zij met ons" op onze munt (hetgeen het Vaticaan niet eens heeft) en is god weer na een korte onderbreking terug in de troonrede.

Zolang de praktiserende gelovigen zich niet laten gelden is er niets aan de hand en voelt niemand de behoefte om de wet op dit punt aan te passen. Echter zodra het aantal fundamentele gelovigen toeneemt en zich ook nog liëren aan extremistische terroristische gelovigen blijkt hoe halfslachtig we zijn omgesprongen met de inrichting van onze maatschappij.

Wereldwijd is er een tendens dat fundamentalistische gelovigen aan macht winnen. In de VS is de machtigste man ter wereld voornamelijk gekozen door tachtig miljoen christen evangelisten voor wie abortus moord is en homoseksualiteit een keuze. Niet het economische of buitenlandse beleid van Bush gaf de doorslag, maar zijn rotsvaste geloof als reborn Christian. In Israël bepalen de orthodoxe joden sinds jaar en dag de machtsverhoudingen en worden zij gebruikt om de bezette gebieden bezet te houden en nederzettingen op heilige grond te bouwen. De streng gelovige Osama Bin Laden is georganiseerd, bewapend en gefinancierd door het westen om de Sovjet Unie ten val te brengen via de oorlog in Afghanistan.

Overal ter wereld worden gelovigen ingezet en gebruikt in oorlogen die worden gevoerd vanwege economische belangen. Tegelijkertijd krijgen zij met hun middeleeuwse overtuigingen meer macht en worden zij in staat gesteld hun kinderen met deze mentaliteit en overtuiging te vergiftigen. Is er wel een scheiding tussen kerk en staat? Het geloof is in ieder geval niet teruggebracht tot een individuele en particuliere mening en we hebben nooit gekozen voor het steunen van democratische krachten in ondemocratische landen.

Het meest verontrustend voor de doodgemoedereerde atheïst is het feit dat de overgrote meerderheid van de wereldbevolking gelovig is of in ieder geval in een zogenaamd "hoger iets" geloofd. Slechts twee en half procent van de wereldbevolking is ongelovig. Hierin zijn de gelovigen in een afgod, zoals bijvoorbeeld een dictator, inbegrepen. Het is dus niet eens de vraag of de gelovigen de dienst uitmaken maar of het ooit anders zal zijn.

Het is duidelijk dat geloof in de aard van de mens ligt. Kennelijk geeft het de burger moed, hoop doet leven. Men is waarschijnlijk niet in staat dit vaak harde en onzekere bestaan te aanvaarden zoals het is zonder in allerlei onzinnige verzinsels en sprookjes te vluchten. Ergens is dit wel logisch want de werkelijkheid kan behoorlijk gruwelijk zijn.

Tegelijkertijd is het juist door die lugubere waarheid welhaast onmogelijk om in een god te geloven die met al die ellende ook nog een bedoeling zou hebben. Zoals het ook vrij onlogisch is om vast te houden aan de letterlijke tekst van geschriften die vaak al duizenden jaren oud zijn. Als alles gods wil is zou het toch ook gods wil moeten zijn geweest om de mens zelf te laten denken en vooruit te laten komen. Bovendien lijkt het vrij onzinnig dat een hogere macht überhaupt iets met ons voor zou hebben daar we maar een stofje in het heelal zijn. Ook is het erg vreemd dat er zoveel verschillende soorten goden en geloven zijn die de absolute waarheid in pacht hebben. Het hangt er kennelijk maar net vanaf waar je geboren wordt. Dat is bepalend voor waarin je geloofd. Het geloof is dus aangeleerd en niet natuurlijk.

De enige manier om toch stug door te geloven lijkt dan ook de aanname dat jou eigen god absoluut is. En daar zit meteen ook het enge aan deze wereldwijde godsdienst waanzin. Immers als je in naam van het hogere je medemens uitmoordt ben je zelf niet verantwoordelijk. Als je in iets geloofd wat absoluut is kun je daar het recht aan ontlenen iedereen om zeep te helpen die niet in jou interpretatie gelooft. Een terroristisch groepje fanatiekelingen begiftigd met een absolute politieke ideologie is nog wel te isoleren, maar een wereldgodsdienst of afsplitsing daarvan is moeilijk aan te pakken en kan niet strafbaar gesteld worden. Als er in de heilige geschriften aangezet wordt tot haat of een heilige oorlog dienen we dit te respecteren en moeten we maar hopen dat de gelovige dit niet al te letterlijk neemt.

Vaak wordt dit absolutisme als dekmantel gebruikt om in essentie economische oorlogen te voeren. God zij met ons zeggen alle partijen. Zelfs bij voetbalelftallen uit katholieke landen zien we alle tweeëntwintig spelers een kruisje slaan. God is een beproefd middel om de bevolking eronder te houden. Als machthebbers god toe-eigenen hebben ze eigenlijk geen dure bewakingscamera systemen en spionage apparaten meer nodig om de bevolking in de gaten te houden. God is tenslotte overal met zijn alziend oog. Misschien is daardoor het communistische systeem wel ingestort. Het was erg moeilijk om nog in dit falende systeem te geloven en met onderdrukking alleen red je het niet.

Zoals men bang is voor anarchie is men dat ook voor atheïsme. Helaas is het zo dat niet iedereen in staat is zijn eigen vrijheid te hanteren en verantwoordelijkheid te nemen. Daarom is het anarchisme elitair. Het kan alleen op gaan voor mensen die heel goed nagedacht hebben over de consequenties van hun handelen en zichzelf in de hand hebben. Dit geld ook voor het atheïsme. Je moet je eigen wereldbeeld vormen en zelf nadenken. Uit eigen beweging goed willen zijn en een ander geen schade toe willen brengen. Je dient je eigen moraal hoog te houden en jezelf te ontwikkelen.

Ook al blijven de tien geboden voor een atheïst grotendeels overeind, wat ook in wetten is vastgelegd en door de overheid wordt afgedwongen, toch moet het voor een godvrezende gelovige beangstigend zijn dat iemand zich buiten de orde van god plaatst. Men is bang dat de goddeloze afglijd naar het kwaad. Van god los zijn is oncontroleerbaar. Niets lijkt meer grip op de ongelovige te hebben. Behalve het geweten en het gezonde verstand, maar daar kan de gelovige niet op vertrouwen. Een gelovige is goedgelovig maar niet goed van vertrouwen.

Een gelovige is zo bang gemaakt voor het slechte in de mens dat hij zichzelf niet eens meer vertrouwen kan. Hij heeft een god nodig om zich te gedragen. Om te vechten tegen zijn seksuele gevoelens en om zijn vrijheidsdrang te onderdrukken. Ook controleert hij graag anderen in naam van god om zijn frustraties te botvieren. Om je individueel aan al die beknellende regels te moeten houden is een te grote opgave. Bovendien wordt je er nogal onzeker van als je de enige bent die gelooft. Zo iemand kan zich gemakkelijk gek laten maken door zijn geloof in een opperwezen. Daarmee kan hij ongekende onverdraagzaamheid en meedogenloze slechtheid rechtvaardigen. Wij zijn alleen in staat oorlogen te voeren als we ergens in geloven. Al was het maar in de rechtvaardigheid van onze leiders of een ideaal.

Zowel anarchisme als atheïsme zijn moeilijk te begrijpen en per definitie intellectueel, tenzij iemand een anarchistische of atheïstische inslag heeft. Dit zijn er maar weinig want dat betekent dat je individualistisch, sterk, onafhankelijk en niet bang moet zijn. Dat je een enorme vrijheidsdrang hebt. Dat je non conformistisch bent en je eigen weg gaat. Deze karaktertrekken worden in de meeste culturen onmiddellijk de kop ingedrukt.

Het geloof is veel makkelijker te begrijpen. Net als het succesvolle kapitalisme gaat het geloof veel meer uit van de aard van de mens. Bij het kapitalisme is van eigenbelang een deugd gemaakt en bij het geloof is angst gekanaliseerd. Angst voor de omgeving en de dood. En wantrouwen jegens lust, de ander, je vrouw en je zelf. Natuurlijke angsten die vooral met de angst voor vrijheid te maken hebben en door onwetendheid worden versterkt.

Omdat er geen intellectuele overwegingen aan het geloof ten grondslag liggen en je niet veronderstelt wordt na te denken is het geloof erg laagdrempelig. Overal is een antwoord op en als je er intensief mee bezig bent vult het je hele leven in. Het is een manier om je te laten leven. Je kunt de hele dag opvullen met rituelen om het kwaad te bezweren. Het is simpel zonder enig bewijs. Je hoeft er geen onbegrijpelijk wetenschappelijk onderzoek of filosofische verhandeling voor te lezen. Een kind kan de was doen. Het voldoet aan het verlangen naar versimpeling van het gecompliceerde leven wat wij leiden. Het is een aanname met een beloning na de dood. Als een marktkoopman zoiets zou verzinnen is het een oplichter, maar Amerikaanse tv dominees verdienen er miljarden mee.

Bovendien schaamt een gelovige zich niet voor zijn in wezen infantiele wereldbeeld. Zij leggen een enorme zendingsdrang aan de dag en het aantal gelovigen neemt dan ook alleen maar toe. Moeiteloos annexeren zij onontgonnen gebieden waar lokale rituelen naadloos over gaan in een wereldgodsdienst als het christendom of de islam. Dit zorgt voor enorm veel nieuwe aanwas en de overheersing van bepaalde wereldgodsdiensten. In het westen worden nieuwe religies uitgevonden om oude te vervangen of valt men terug op oude religies uit het oosten. Een gelovige is ook erg weerbaar en licht geraakt waardoor hij zijn overtuiging te vuur en te zwaard zal verdedigen indien hij dat nodig acht.

De gemiddelde atheïst zal het een rot zorg zijn zolang hij maar geen last heeft van andermans geloof. Een ongelovige is over het algemeen nogal tolerant en heeft weinig zendingsdrang. Er is geprobeerd van het Humanisme een ongelovige zuil te maken met dezelfde privileges als het geloof, maar dit is nooit van de grond gekomen omdat de ongelovige zich niet druk maakt.

Wanneer zou de gemiddelde atheïst zich druk moeten gaan maken? Als de grote meerderheid steeds meer fundamentalistisch en onverdraagzamer wordt? Als wetten gemaakt worden of juist tegen worden gehouden op grond van geloofsovertuigingen? Als bepaalde groepen in de samenleving onderdrukt worden vanwege hun geaardheid of geslacht? Als er kleding voorschriften worden ingevoerd omwille van middeleeuwse kuisheidsprincipes? Als de mannen hun baard moeten laten staan? Als we op gods rustdag geen auto mogen rijden, sporten of televisie kijken? Als we heilige oorlogen moeten voeren? Als we god niet mogen beledigen ook al bestaat hij niet?

Het is natuurlijk paradoxaal om je als weldenkend mens te moeten verenigen naar aanleiding van iets wat niet bestaat. Tegelijkertijd is het ook geen garantie om het moorden op grote schaal te stoppen of om de vrijheid te waarborgen. Maar misschien is het wel goed om een duidelijk signaal af te geven. Dat er ook zaken de moeite waard kunnen zijn die wel bestaan. Dat het geloof gelijk gesteld wordt aan een particuliere overtuiging zonder daar speciale rechten aan te kunnen ontlenen. Dat het misschien wel beter is om in een maatschappij te leven die persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleert en geloof ontmoedigd. Dat het goed is je verstand te gebruiken en dat het noodzakelijk is dat kinderen later zelf kunnen kiezen wat ze wel of niet geloven. Dat het net als pedofilie verboden is om ze in hun jonge jaren te vergiftigen met angstaanjagende verzinsels. Dat het verkrachten van tere kinderzieltjes stopt. Dat jonge kinderen tegen deze geestelijke pedofilie beschermt worden. Laten we niet toestaan dat ons leven wordt beheerst door iets wat niet bestaat en dat, als we niet uitkijken, god zodoende toch nog beslist over leven en dood. Laten we deze open inrichting eindelijk eens van muren voorzien!

Paul Jan van de Wint

 

God bestaat niet

Een tv programma in zes delen van 24 minuten van Paul Jan van de Wint en Rob Muntz. Uitzendingen: 07 juni t/m 12 juli 2005 op Nederland 3 om 23.40 uur. www.muntzvandewint.com

 


03-02-'05

Beste Ayaan Hirsi Ali,

Muntz en de gebroeders Hirsi Ali.

Nu het schrijven van open brieven aan jou zo populair is geworden, kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. Laten we voorop stellen dat je in alles wat je zegt over de islam gelijk hebt en dat het ook erg dapper van je is dat je als afvallige moslim vrouw deze mening durft te geven. Dan hebben we dat vast gehad.

Het zou natuurlijk absoluut normaal moeten zijn om onomwonden en ongezouten je mening over deze godsdienst te geven, maar de ervaring leert dat dit niet zonder gevaar voor eigen leven mogelijk is. Hypocrisie is hier dus geboden.

Volgens onze democratische principes zou er geen enkel beletsel moeten zijn om in vrijheid je mening te geven over welk onderwerp dan ook. Kritiek is niet hetzelfde als stigmatisering en al helemaal niet hetzelfde als racisme of het aanzetten tot haat. Maar alle kritiek over de kam van het racisme scheren is in Nederland nou eenmaal altijd een makkelijk en veel gebruikt instrument geweest om je van je critici te ontdoen.

Ook vinden wij niet dat je je anders of voorzichtiger zou moeten uitdrukken. Milde critici zoals de moslim wethouder Abouthaleb of behoedzame beschermers van minderheden zoals burgemeester Job Cohen worden ook bedreigd. Het is helder en duidelijk wat je bedoeld en er is naar onze mening ook geen speld tussen je argumenten te krijgen.

Ook begrijpen wij niet wat er beledigend of aanstootgevend aan je opmerkingen zou kunnen zijn en we vinden het alleen maar van bekrompenheid en domheid getuigen dat men zich daar zo over opwindt en niet inhoudelijk op je terechte kritiek in wenst te gaan. Je film zien wij niet als schokkend of provocerend.

Wat natuurlijk wel schokkend en walgelijk is is de onderdrukking van seksualiteit, vrouwen en anders denkenden binnen de islam. Fundamentalisten die de 'heilige' teksten letterlijk nemen en menen op grond daarvan anderen met geweld hun wil op te moeten leggen zijn in onze ogen het meest verderfelijke en perverse soort mensen die er op deze aarde rondlopen. Tot zover onderschrijven wij dan ook alle obligate argumenten die jij in je strijd tegen de islam gebruikt.

Als er één ding duidelijk is geworden is het de onverdraagzame absolutistische inslag van fundamentalistische gelovigen in het algemeen en extremistische islamieten in het bijzonder. De angst en terreur die zij kunnen verspreiden onder een vredelievende naïeve bevolking is nu duidelijk blootgelegd. En daar zit dus ook het probleem.

Jij moet toch als geen ander weten dat je enerzijds te maken hebt met halsstarrige fanatieke gelovigen die wars zijn van enige zelfreflectie. Zij houden gematigde gelovigen in een ijzeren wurggreep van angst en terreur. Je ervaart je hele leven al dat zij behoren tot een cultuur waarin macho trots tot norm verheven is, ook al is die nergens op gebaseerd. Het opeisen van respect in plaats van het verdienen ervan wordt door hen als krachtig ervaren. Zoals je weet   kijken zij neer op westerse normen en waarden, verworvenheden en vrijheden. Zij staan open voor de heilige oorlog tegen het westen en zijn bereid met geweld hun wil op te leggen aan andersdenkenden. Zij identificeren zich met het internationale moslim terrorisme en zijn bereid daarvoor te sterven omdat ze heilig in een kinderachtig verzinsel geloven. Zij grijpen de oorlogen die het westen in Arabische landen voeren aan om onschuldige burgers te vermoorden terwijl deze burgers het vaak zelf niet met deze preventieve belangenoorlogen eens zijn.

Anderzijds heb je te maken met de angstige naïeve autochtone bevolking die zich door hun leiders hebben laten aanpraten dat zij van nature een racistische, fascistoïde inslag hebben waar ze tegen moeten vechten. Iedereen dient zich schuldig te voelen met als hoger doel nooit meer een bevolkingsgroep te stigmatiseren. Het "nooit meer Auschwitz" gevoel is inmiddels ontaard in angst voor een heuse burgeroorlog. Oorlog voeren is niet de sterkste kant van de Nederlander, wist je dat? Op zich heel nobel maar als het er op aankomt eigenlijk heel laf. Men is niet bereid voor verworvenheden en vrijheden te vechten en je hoeft dus niet op hen te rekenen. Geen wonder dat ze je nu laten vallen als een baksteen en een dolk in je rug steken.

Je hebt je ook verkeken op het zogenaamde weldenkende deel der natie. Zij waren allang in slaap gesukkeld. Zelfgenoegzaam mijmerend over hun strijd tegen de conservatieve dominees uit de jaren vijftig. Achteroverleunend in hun luie stoel. De barmhartige Samaritaan uithangen door alle minderheden als joodse oorlogslachtoffers te beschouwen. Ondertussen lieten zij hen aan hun lot over in achterstandswijken waar ze zelf nooit kwamen. Ben jij daar wel eens geweest?

De Nederlander is misschien wat moeilijker te doorgronden voor jou, maar wat betreft de extreme moslims had je toch beter moeten weten. Je wilde ons er tenslotte voor waarschuwen. Die arme Theo zag zichzelf als de nar die toch niet gepakt zou worden. Jij had hem moeten behoeden. Iedere leek vroeg hem of hij niet bang was. Er moet toch een moment zijn geweest dat jullie de risico's afgewogen hebben. Nu kondig je een tweede film aan en hou je de regisseur geheim. Moeten we dat als een knieval voor het terrorisme beschouwen?

De Nederlandse bevolking begint het gevoel te krijgen dat je een persoonlijke strijd aan het voeren bent waar je iedereen in meesleept. Net zo fanatiek als de jihad, maar met andere middelen. Toch vallen er doden bij. De moord is niet door jou gepleegd maar door volledig geïntegreerde fascistische engerds die jij uit hun tent hebt gelokt. Het zet de maatschappij op z'n kop, de moslims voelen zich sterk genoeg om zich in te graven in hun overtuigingen en de Nederlandse bevolking steekt liever z'n kop in het zand. Dat is de realiteit waar je mee te maken hebt. De vrije democratie is een ideaal, een papieren principe, maar in de praktijk is iedereen door angst en onwetendheid bevangen. Zo werkt dat hier dus ook, net als in de rest van de wereld. Critici worden afgebrand, klokkenluiders verstoten, voorvechters van de vrijheid verraden.

Het geloof wint in de hele wereld terrein. Ongelovigen vormen een zeer kleine minderheid en hebben nooit de behoefte gevoeld om zich te verenigen. De Nederlandse maatschappij en wetgeving berust nog steeds op religieuze principes en rechten. Het staat op de zijkant van onze euro en in de troonrede. De machtigste man van de wereld is gekozen door tachtig miljoen christen evangelisten die als doel hebben god definitief te laten erkennen door de maatschappij. Er dreigt een grote teruggang in vrijheid. Met de tweede termijn van Bush zal de strijd zich steeds meer toespitsen op geloof versus ongeloof. Conservatisme versus progressie.

In onze maatschappij lijkt het ook die kant op te gaan, de nutteloze wet op blasfemie wordt niet geschrapt. De moslim gelovige wordt in onze wetgeving goed beschermd. We accepteren het feit dat niet alleen jij maar ook anderen onder moeten duiken of zwaar bewaakt moeten worden, terwijl elk weldenkend mens weet dat god niet bestaat. Geen enkele partij denkt serieus na over een maatschappij waarin het geloof   teruggedrongen is tot een persoonlijke overtuiging zonder subsidie.

Je hebt de democratie getest, maar helaas is die te licht bevonden. Als je doel is om aan te tonen hoe achterlijk en gevaarlijk gelovigen zijn, ongeacht de consequenties, dan ben je daarin reeds geslaagd. Niemand wist dat het zo erg was, alleen degenen die er ooit mee te maken hebben gehad zoals jij.

Kennelijk dien je dus een persoonlijk doel want het zal niet lukken om via deze weg zieltjes binnen de moslim gemeenschap te winnen en de Nederlandse autochtoon zal zich niet tot jou strijd laten verleiden. Ze kijken wel uit. Bovendien gaat het eigenlijk wel om fatsoenlijke normen en waarden tegen homo's en beledigende schreeuwlelijken. Daar moet de gemiddelde Nederlander ook niks van hebben.

Dit wetende en denkend aan het slachtoffer, die zich slechts wapende met woorden maar toch op een laffe manier om het leven is gebracht, zou het misschien beter en verstandiger zijn om een andere tactiek te kiezen. Misschien zou het beter zijn om je gedrevenheid in te zetten voor een andere maatschappij gebaseerd op algemeen menselijke principes. Een maatschappij waarin werkelijk iedereen gelijkwaardig is en alle overtuigingen naast elkaar kunnen bestaan mits ze de vrijheid van een ander niet aantasten.

Hou dus op met dat hypocriete gelul over hoe mooi de islam kan zijn om je tegenstanders gunstig te stemmen. Of om net te doen alsof je respect hebt voor een achterhaald en onrechtvaardig geloof uit de middel eeuwen. Wees eerlijk, de enige manier om tot een tolerante verdraagzame wereldburger te evolueren is door je afkomst, cultuur, ideologie en geloof ondergeschikt aan je persoonlijke ontwikkeling te maken. Probeer er alles aan te doen om de wet zodanig aan te passen dat een fanatieke gelovige zich niet op zijn overtuiging kan beroepen als hij anderen discrimineert. Laat hun kinderen niet vergiftigen met diezelfde fanatieke overtuigingen en mentaliteit op scholen en moskeeën. Trek de gematigde moslim, als die bestaat, over de streep. Speel het spel slimmer. Maak de strijd breder.

Je strijd is te klein en te persoonlijk en de verbanden en belangen te groot. De extreme moslim gelovigen hebben banden met het internationaal terrorisme wat door het westen gefinancierd en georganiseerd is om de Sovjet Unie ten val te brengen. Tegelijkertijd houden we corrupte dictatoriale regimes in stand om onze grondstoffen te waarborgen. We voeren preventieve oorlogen om onze belangen veilig te stellen en laten die oorlogen als voedingsbodem voor terroristen fungeren om diezelfde oorlogen te legitimeren. De Nederlanders willen buitenschot blijven en de gemiddelde moslim vlucht eerder in fundamentalisme dan in die halfbakken westerse verlichting.

In dit land heb je coalities nodig om aan de macht te komen, maar met het CDA kun je onmogelijk je doel bereiken. Die fuseren nog liever met de moslims dan dat ze hun privileges zullen opgeven. De PvdA en klein links beslaan meer dan de helft van het moslim electoraat en de rest heeft ondoordachte ideeën die uit angst zijn geboren. Het is dus tijd voor een solide seculiere beweging die staat voor echte vrijheid en democratie. Een beweging die op vooruitgang is gericht en de grote verbanden in de gaten heeft. Ongelovigen aller landen verenigt u voor het te laat is! Ayaan wordt wakker!

Hoogachtend,

Paul Jan van Wint en Rob Muntz, programmamakers.


 

25-12-‘04

Broeders en Zusters van het Ware Geloof!

Het zwijn is vernietigd! Het varken dat ons dacht te kunnen kleineren is geslacht!
Viert deze grandioze overwinning op ‘t kwaad!; Prijst de naam van Allah!
Weest verheugd over het verhoor van onze innerlijke roep om rechtvaardigheid! Doch niet in het openbaar, maar in stille triomf; Juicht in de stilte van uw hart op de Vrijdagviering en daarbuiten in uw dagelijkse arbeid. De Trots van de Islam zegeviert!

Maar hoedt u; Laat diegenen die NIET onze medestanders zijn, de ongelovigen, en de afvalligen niet in uw overtuiging kijken; Want zij gaan rond met kwade bedoelingen; Praat liefst niet met hen, of voedt hen slechts de dingen die ze willen horen en die de zaak van onze gemeenschap versterken, praat hen naar de mond, maar houdt uw vreugde binnen uzelf en binnen uw eigen gemeenschap. Een nieuwe trots zal echter uit uw ogen stralen, en zal Hen de ogen doen openen, en ze meegaand en willig maken voor de dingen die moeten komen. Langzaam komen onze stille wensen inzicht, maar veel GEDULD is nodig, daarover gaan deze richtlijnen voor de Islamitische gemeenschap;

Niet WIJ, maar ZIJ wensen immers contact; Vanaf nu kunt u ze dan ook recht, onbevangen en trots in de ogen zien, zij weten nu dat kritiek en bemoeienis met bloed zal worden betaald. Hoedt u voor hun zelfschaamte en vals medelijden dat zij bij u zullen willen opwekken… Negeer hun verraderlijke hypocriete behoefte aan medeleven. Rechtvaardigheid is geschiedt, onze Trots is gewroken, en hun ogen zijn reeds gebroken in innerlijke verwarring en zijn vanaf nu definitief geloken. Hun medelijden en medeleven zal ons eerder overspoelen, dan dat wij ONS er door laten meeslepen. Het is hun zwaktebod, eigen aan HUN cultuur. Eén van Satans gevaarlijkste helpers zwijgt voor altijd!

De eindoverwinning voor de Gehele Onbreekbare Eenheid der Islamitische Gemeenschap kan ons niet meer ontgaan; HOOP VOOR DE ISLAM!
Onze aanwezigheid en geleidelijke groei zijn nu niet meer te stoppen, ook onze trots zal geleidelijk groeien totdat we zelfstandig en onafhankelijk van hen en IN EIGEN KRING zullen zijn. De onontkoombare stappen hiervoor zijn hierin verwoord, zodat uw eigen twijfel en misschien eventuele verwarring zullen verdwijnen en plaatsmaken voor hoop en vertrouwen. Zelfs de uitverkorenen en martelaren van onze gemeenschap lopen onder HUN wetten geen gevaar.

AI deze verschijnselen wijzen in één onontkoombare toekomstige richting, waarin vooral politieke strijd belangrijk zal worden, allereerst passief, later actief. Die latere strijd zal pas komen als de niet-islamitische Nederlandse samenleving de strijd met zichzelf definitief heeft verloren. Diegenen die u niet vernietigen zullen u sterker maken!

Bewaar dus juist in dit glorieuze moment van triomf en doorbraak de eenheid, en laat het uw geloof bestendigen en versterken. Met de Islam valt niet te spotten, aan haar zegetocht kan niet getornd worden. Geef niet toe aan de verleidingen van de ongelovigen. Hun handdruk is een teken van zwakte, zij spreken met gespleten tong. Onze standvastigheid zal het winnen van hun twijfel en dwaling. Eensgezind, want we staan juist nu sterker dan ooit. Het is een tijd van overgang naar de Eindoverwinning. De ongelovigen zijn slechts een wolk van richtingloze, decadente individuen. Zij zitten muurvast in hun eigen opgelegde morele verlamming, en zij zijn niet meer in staat hun decadente cultuur en maatschappij te verdedigen. Zelfs niet ALS ze dit nog zouden willen!

Zij vormen voorlopig nog een meerderheid, maar zullen nooit een eenheid worden. De discipline die zij heimelijk wensen bezitten wij, zij kunnen en mogen niet toegeven aan hun diepste wens, maar gaan deze uit de weg, totdat zij onze onbreekbaarheid stap voor stap zullen aanvaarden en respecteren. Daarvan was de gebeurtenis van onlangs – de logische en noodzakelijke stap van het tot zwijgen brengen van hun voornaamste woordvoerders - een eerste signaal, die direct hun fundamentele zwakheid blootlegde; Hun ijver voor alles elkaar te veroordelen, hun schuldgevoel en immer knagend geweten; Hun christelijke moraal en tevens hun morele bankroet. Zo gauw hun herders en waakhonden de keel is doorgesneden worden zij tot een kudde verdwaalde willoze schapen.

In hun arrogantie en zelfhaat zullen zij zelfs durven te beweren dat zij zelf de schuld hebben aan het creëren van onze martelaren, om ons zo ook nog onze trots te ontnemen. Maar hiermee snijden ze zichzelf in de vingers… Ons laat deze worsteling die ze met zichzelf voeren koud, laat ze zichzelf maar bekritiseren en hun resoluutheid uithollen, dit komt alleen de eenheid en kracht van onze Islamitische gemeenschap ten goede. Zij wensen nog steeds zonder overtuiging controle over iets waarvan ze de controle reeds lang hebben verloren.

Wij worden beschermd door de grond- en staatswetten waar ze zichzelf machteloos aan hebben gebonden en geketend. Voorlopig beschermen en sterken deze wetten onze zaak, terwijl zij tegelijkertijd hun eigen zaak verzwakken, terwijl voor ons daarbovenuit de enige Ware Wet van ALLAH telt. Voorlopig nog binnenskamers beleden, maar een wet en levenswijze die STRAFT als zij ons willen blasfemeren, belachelijk maken, bekritiseren, dan wel zich met onze geloofszaken bemoeien of onze nationale of religieuze Trots en Eer aantasten.

Zij hebben hier uiteindelijk respect voor en zullen inbinden. Nu reeds doen zij al grote stappen terug. Het is daarbij over het algemeen al genoeg ze op andere manieren naar hun eigen slechte geweten en schuldgevoel te leiden. Zij dolen rond met niets dan twijfel en valsheid, en zullen altijd eerder zichzelf beschuldigen, dan hun vijanden, die zij vanuit hun decadente moraal immers moeten begrijpen en liefhebben… Ons Geweten is gereinigd en leeg, want het is de profeet en de Almachtige die met ONS is.

Hun tijd is voorbij, en wij wensen niet met hun decadentie en afvalligheid in contact te komen. De allerlaatste en alles vervangende profeet –geprezen zij zijn naam- tot in alle tijden, verkondigde reeds dat de vrouw die geslagen wordt om haar plaats te leren, daarvoor vanzelf de schuld bij zichzelf zal zoeken. Wij kunnen en mogen dan ook als Moslims niets anders dan kracht tonen en ons niet door hun geperverteerde cultuur laten verleiden. Weest dus geduldig, houdt afstand van hun cultuur en gewoonten. Zwijg en bijt van u af!

Laat ze -en versterk ze desnoods- in de waan dat onze martelaren extremisten zijn en niet de helden van onze religie en cultuur, de voorgangers van onze leer en geprefereerde levenswijze en uitvoerders van gerechtigde wraak voor gekrenkte trots.
Hebt GEDULD. Met ons getal dat dat van hen weldra zal overvleugelen komt de uiteindelijke rechtvaardigheid, zodat hun eigen holle en valse argumenten van democratie vrijheid van meningsuiting en tolerantie als wapens tegen henzelf gebruikt kunnen en zullen worden. Niemand anders zal ze het duidelijkst op hun hypocrisie wijzen dan henzelf. Wij behoeven slechts aan te reiken en te beamen en hun zelfvernietiging te helpen sturen.

We kunnen ze in de media bijstaan en bespelen door te bevestigen wat men wil horen, spelend op hun schuld- en schaamtegevoel met geijkte termen en formules als racisme, fascisme, discrimatie, stigmatisering en extreem rechts met eventueel nog wat vergelijkingen van anti-islamisme met antipapisme (voor de katholieken) en antisemitisme (voor de invloedrijke joodse groeperingen).

Wij wijzen dit dwalend en verloren volk met trotse minachting af, hun hedonistische cultuur van kinderloosheid, en het zelfzuchtig afwijzen van de door Allah gewenste Talrijkheid. Zo zullen zij met hun ongeloof met de tijd ten ondergaan. Wees geduldig. Wordt talrijk in stilte en laat zo de natie van de Islam opbloeien en zegevieren temidden van hun zelfgezochte doodstrijd en najagen van vluchtig geluk… Wij nemen slechts ons rechtvaardige aandeel van de welvaart waar wij voor gekomen zijn.

Ban uw eigen gedachten uit in deze vijandige nog niet aan de Islam onderworpen maatschappij en weersta de verleidingen, de compromissen, debatten en bruggen en de rest van dit Satans- theater. Het grootste gedeelte van hun volk is al met ONS, want is bang, en hunkert heimelijk naar niet veel anders dan discipline en rust, net als wij, en daar -en slechts daar- zullen wij overeenkomsten vinden. Onze gemeenschap is niet zo laf en verwijfd om zich met woorden te tooien. WIJ zijn bereid ons daadwerkelijk te verdedigen. Hun waarden zijn hol, intellectueel, laf en slap omdat ze niet door hen worden verdedigd.

Zo zeer worstelen zij met hun eigen Slechtheid, Schuld en Zonde, dat zij zelfs hun Trots hebben vernietigd, en hun eigen volk en cultuur verafschuwen, zichzelf pijnigen en hun eigen hals aanbieden aan het zwaard van de vijand, als een lam aan het halal-mes van zijn slachter. Dit pronken met GEBREK AAN TROTS gaat tegen ONZE natuur in, en moet worden weggeworpen, afgeworpen en genegeerd worden als decadent en schadelijk. Zij zullen uiteindelijk diegenen die hun eigen zogenaamde waarden wel verdedigen zelf veroordelen uit angst voor conflict en frictie, en daarmee die waarden zelf in de ban doen.
Wij behoeven alleen de natuurlijke haat die reeds tegen deze zogenaamde verdedigers van het vrije woord bestaat bij hun eigen achterban te voeden en te ondersteunen, door duidelijk te maken dat zij voor een goed geoliede en functionerende maatschappij SCHADELIJK zijn.

Elke stelling die door deze kruisvaarders verlaten wordt, zal door ons worden bezet, uitgebreid en versterkt. Ook de christenen zullen in het begin profiteren van het wegkwijnen en de verdrinking van de satanskerk der ongelovigen en twijfelaars, de hedonisten , individualisten, de theater- en praatjesmakers die hun idealen nooit echt wensen te verdedigen, en dit ook niet meer zullen kunnen en durven als hun voornaamste sprekers het zwijgen is opgelegd. Zij gaan aan hun eigen innerlijke worsteling ten onder.

Een geloof dat zich schikt onder een staatswet geeft zich bij voorbaat over aan de vijand en weerspreekt haar innerlijk doel. De Islam kent en erkent maar één wet, die van gehoorzaamheid aan de hegemonie van het Hogere, tot ons komend via de Profeet en zijn doorgegeven Openbaringen. Het onveranderd geloof leeft al dertien eeuwen en overleeft de generaties in een eeuwig voortgaande strijd.

Wij hebben reeds dertien eeuwen een constante onveranderde waarheid, die tot in eeuwigheid zal duren, zolang onze volken zich bestendigen en uitbreiden. Wij hebben geen behoefte aan de schijnvrijheid en hun theater van kunst, poëzie, romans en andere ideeën, woorden en gedachten en gebakken lucht uit de oven van Satan. Wij reinigen onze hoofden dagelijks vijf maal van deze verontreiniging, en geven ons over, niet aan de twijfel en vragen, maar aan de zekerheid van VOLLEDIGE ANTWOORDEN, en een totale solidariteit met de EIGEN GROEP.

Zij laten hun voorgangers vermoorden, ontkennen en verwerpen ze, waar wij de zonen van ons volk en de Islamitische gemeenschap als martelaren en helden bewonderen en vereren. Wij streven onze EIGEN idealen na op de aan ons Gegeven Enige en Duidelijke Weg! ALLAH AKBAHR!

Vrienden van Mohammed B

PJvdW & TK


03-12-'04

Sint Nicolaas

Het is levensgevaarlijk om mensen die in iets geloven wat niet bestaat serieus te nemen. Het is dan ook niet wenselijk dat deze mensen de dienst uitmaken of voor mensen met gezond verstand gaan uitmaken wat wel en niet kan. Geen enkele overtuiging of geloof kan zo diep gaan dat mensen zich gekwetst kunnen voelen als die overtuiging belachelijk gemaakt wordt. Als dit wel het geval is kun je van geestesziekte of godsdienstwaanzin spreken. Laten we dus in godsnaam ophouden met het grenzeloos respect voor iemands overtuiging of geloof en voor eens en altijd duidelijk maken dat zo'n overtuiging of geloof in essentie niet verschilt van geloof in kabouters of Sint Nicolaas. Vroeg of laat zullen we hen moeten vertellen dat zij niet bestaan. Het geloof is als zodanig dan ook niet relevant om enig recht aan te ontlenen.

Muntz ligt te neuken terwijl Theo de Koran leest

Eén van de grote problemen met het geloof en het moslimgeloof in het bijzonder is de totale onderdrukking van seksualiteit. Alles is afgestemd op onderdrukking van seksualiteit. Van hoofddoekjes en andere kledingvoorschriften tot geweld tegen vrouwen, homo's en prostituees. In een dictatuur kan dit afgedwongen worden en kan het geloof een ontsnapping zijn door je er totaal aan over te geven. In een vrije democratie is deze opvatting niet te integreren. Fundamentalistische moslims, hoe aardig sommige ook zijn, kunnen we het hier in onze goddeloze seksueel bevrijde maatschappij onmogelijk naar de zin maken ook al doen we net alsof we gelijk zijn en we allemaal fijn met elkaar willen samenleven.

Er is een groot verschil tussen gelijkwaardig zijn en gelijk zijn. Gelijkwaardig zijn we als mensen voor de wet maar verder zijn we totaal verschillend, onverenigbaar. Dat is ook logisch als je mensen met een absolute opvatting over een verzonnen opperwezen in een seculiere maatschappij zet. Het is een botsing tussen de Middel Eeuwen en de moderne tijd.

Niemand heeft zich op tijd gerealiseerd dat je onmogelijk uit deze impasse kan komen. Iedereen heeft gedacht dat zij de zogenaamde superioriteit van onze cultuur zouden inzien en omarmen. Dat het probleem zich vanzelf op zou lossen als hun in Nederland geboren geïntegreerde nazaten, met dezelfde universele behoeftes als wij, volwassen zouden worden. Daarom hoefden zij geen moeite te doen om onze maatschappij te begrijpen, die is immers vanzelfsprekend, maar wij moesten vooral ons best doen hun cultuur te begrijpen en in bescherming te nemen tegen de slechte kanten van onze cultuur.

Iedereen terug naar z'n roots want het zou toch zonde zijn als dat cultuurgoed verloren zou gaan. En iedereen heeft tenslotte het recht op zijn eigen opvattingen en cultuur ook al snijden sommigen de clitoris van hun vrouwen eruit. De minderheid kan er geen fascistoïde opvattingen op na houden, maar moet te allen tijde beschermd worden tegen de opvattingen van de meerderheid. Dat hadden we in de tweede wereldoorlog geleerd waarin praktisch elke Nederlander fout was. De slechte kanten van onze cultuur hadden we in leren zien na de koloniale tijd, toen we in slaven handelden.

Er staat echter een muur tussen deze Middel Eeuwen mentaliteit en de westerse mentaliteit, die de komende honderd jaar niet geslecht zal worden. Misschien wel nooit omdat de gewelddadige stroming binnen de islam de gematigden in hun macht hebben. Iedereen is als de dood, ook de moslims zelf. Vroeger vond men in Oost Duitsland, op een enkeling na, dat de muur er stond om hen te beschermen tegen het boosaardige westen. In West Duitsland dacht men dat de muur er stond om de Oost Duitsers gevangen te houden. Nu vijftien jaar na de val van de muur zijn de twee groepen van hetzelfde volk er nog steeds niet uit.

Nederlanders gaan uit van idealen. Bijvoorbeeld hoe we ons dienen te gedragen jegens minderheden. We gaan er van uit dat deze minderheden hetzelfde nastreven als wij. De realiteit is echter dat als de moslim minderheid, of andere hier overigens marginale extreme opvattingen, de overhand zouden krijgen deze softies als eerste over de kling zullen worden gejaagd. Tegemoet komen in iets wat eigenlijk niet te begrijpen valt voor een modern mens is dus onmogelijk.

Mensen die in deze moderne maatschappij willen leven moeten dus heel duidelijk weten waar zij aan toe zijn. Wij moeten stoppen met net doen alsof we respect hebben voor vreemde culturen die rechtstreeks indruisen tegen alles waar wij voor staan. We moeten ophouden andere culturen consequent een verrijking te noemen. We moeten op alle mogelijke manieren laten zien dat er hier geen plaats is voor extreme opvattingen en dat we niet tegemoet kunnen komen aan achterhaalde kuisheidsprincipes of kritiekloos andermans absolutisme tolereren.

Er is voor ons geen weg terug en dat willen we ook niet. We willen zeggen wat we denken ook als dat als kwetsend ervaren wordt. We willen niet in een gesticht van geesteszieke idioten wonen waar we rekening moeten houden met gekken die denken dat ze Napoleon zijn of met fanatieke extremisten die in Allah geloven.

Ongelovigen verenigt u! Het wordt tijd voor een seculiere partij die zonder omhaal opkomt voor alles wat we hebben opgebouwd. Juist voor die waarden zouden we wat meer respect moeten hebben.

Als ieder weldenkend mens de stuitende domheid en beperking van anderen als kwetsend zou gaan ervaren, zouden we de poppen pas goed aan het dansen hebben. Maar ja, daar zijn we dan ook te weldenkend voor.

P.J. van de Wint, meer info www.muntzvandewint.com


20-11-‘04

Voor niets gestorven

Hard Nieuws Van onze verslaggever

De vrienden van Theo van Gogh hebben wederom keihard toegeslagen.
Programmamaker Paul Jan van de Wint, belandde met zijn kompaan Rob Muntz vijf dagen voor de crematie van Theo van Gogh bij Column Producties op kantoor. Bij de productiemaatschappij van de vermoorde cineast waren diens vrienden al een paar dagen in droefenis verzameld. Na een verkeerd gevallen opmerking werd Van de Wint het pand uitgezet.
Vrienden van Theo, productiemeisjes en “Theo-actrices” zaten huilend, verslagen, “huggend” en flikvlooiend bij elkaar, terwijl Theodor Holman, Hans Teeuwen en Paul Jan van de Wint, nota bene op initiatief van het televisie duo zelf, een ‘Open brief terug aan alle Nederlanders’ aan het schrijven waren.
Eén van de meisjes had net Hirsi Ali aan de lijn gehad en huilend had zij de politica getroost met de woorden dat deze zich niet schuldig hoefde te voelen en dat Theo gelukkig niet voor niets was gestorven. Daar dacht Van de Wint anders over. Hij beweerde dat Van Gogh wel voor niets was gestorven. Volgens hem is namelijk niemand in dit land wakker geschud.
Ondanks het feit dat deze opmerking niet echt kies was op dat moment, blijft Van de Wint bij zijn woorden.
Iedereen scheen perfect door te hebben wanneer er gehugged, geflikvlooid of gehuild moest worden behalve Van de Wint. Vooral de meisjes meenden het exclusieve recht op te moeten eisen voor de manier waarop gerouwd diende te worden.
Van de Wint lijkt gelijk te krijgen nu het vrije woord nog verder is ingeperkt. Donner zag zijn kans schoon en riep op tot het hard aanpakken van blasfemie. Maar toch viel zijn slecht getimede opmerking niet in goede aarde.
Producent Gijs van de Westelaken greep in. Hij schijnt heimelijk verliefd te zijn op de Theo actrice, die zo dicht bij Theo stond dat zijn roulerende lijk op dat moment bij haar broer opgebaard lag. Hij zag zijn kans schoon om de galante ridder uit te hangen toen het kind hysterisch schreeuwde dat zij dat nu niet wilde horen en wees Van de Wint de deur. Deze trok stoïcijns zijn jas aan en vertrok. Muntz kwam achter hem aan en zij verdwenen in een taxi.
Theodor Holman las de brief de dag daarop in Barend en Van Dorp voor. Vervolgens hebben veel media de hele inhoud overgenomen, echter ondertekend door de “Vrienden van Theo Van Gogh” zonder de namen van die vrienden te noemen. Na de crematie beweerde Holman in Nova dat hij niet alle ondertekenaars had kunnen bellen of ze wel met naam en toenaam vermeld wilden worden, terwijl de brief slechts door de zes aanwezigen ondertekent was met de bedoeling het zo te laten publiceren.
Bij het feestje de dag voor de crematie werd Van de Wint ook geweigerd, Van de Westelaken had hem straf opgelegd, terwijl Femke Halsema en Job Cohen wel op het feest en de begrafenis figureerden. Volgens Van de Wint is het begrijpelijk dat Van de Westelaken zijn eigen vrienden uitgenodigd heeft op de begrafenis. Het ging in feite om zijn eigen begrafenis en de begrafenis van Column producties nu zij allen op slag werkeloos zijn geworden. Wellicht heeft Van de Wint uiteindelijk meer in de geest van Theo en het vrije woord gehandeld dan zijn commune, die bepalen wie goed en wie fout is en wat wel en niet gezegd kan worden.

 


20-11-2004

Anti Fascistisch Manifest

Het zijn de jaren ’30. In Nederland wordt de NSB minderheid beschermd door goedwillend fatsoenlijk Nederland. Het zijn er maar een paar die niet deugen zeggen ze. We moeten vooral de boel bij elkaar houden. We gaan in dialoog met de fascisten en komen er samen wel uit. De goede fascisten mogen niet onder de kwade fascisten lijden. Er zijn geen goede fascisten probeert een enkeling nog tegen te werpen want het fascisme is absoluut. Maar niemand wil het horen want iedereen is bang dat als er gezegd wordt wat er gedacht wordt, dat dan de vlam in de pan slaat.  Bang voor gevaarlijke uitspraken in plaats van angst voor onuitgesproken gedachten.

Voor het eerst lijkt de vergelijking met het nazi fascisme serieus op te gaan. Nadat deze vergelijking jarenlang misbruikt is door politiek correcte losers om hun tegenstanders zwart te maken, slaan dezelfde losers, die nog steeds de publieke opinie bepalen, opnieuw de plank dramatisch mis. Het nieuwe fascisme gaat kennelijk niet schuil achter de gemiddelde LPF stemmer, die het lef hebben te zeggen dat ze last van de Marokkaanse moslim minderheid hebben, maar tiert welig onder de in bescherming genomen Marokkaanse moslim minderheid zelf. Wij discrimineren niet, wij worden gediscrimineerd. Theo van Gogh is afgeslacht, Hirsi Ali en Geert Wilders kunnen alleen vanuit een zwaar bewaakte geheime atoom bunker het “vrije” woord verkondigen maar het enige wat deze kwezels van de media op dit moment kunnen uitkramen is ja , maar ze zijn niet allemaal gemeen hoor! Niet generaliseren en Theo beledigde iedereen zo erg. Vinden ze het logisch dat je dan wordt afgeslacht? Zijn ze blij dat ze zelf ook van hem af zijn? Denken ze op deze manier het staatsbelang te dienen?

Kan het misschien nu even een keer niet over het beschermen van minderheden tegen onszelf gaan, maar over het beschermen van onszelf tegen bepaalde minderheden! Als het nu geen tijd is om duidelijk stelling te nemen wanneer dan wel? We zijn niet ineens rechts geworden met z’n allen, maar rechts heeft helaas gelijk gekregen. De multiculturele samenleving is een ideaal, maar de realiteit is dat we in de war zijn geraakt van al die verschillende normen en waarden. Wat in de laatste eeuwen pijnlijk is opgebouwd wordt nu in enkele decennia afgebroken. Wat er overblijft is een verwarde sociale gemeenschap. Naar schatting vijftigduizend conservatieve moslims zien onze maatschappij als onwettelijk, onbegrijpelijk en tegen het woord van Allah, de oppermachtige.

Een moslim jongeren site plaatst nu een anti homo manifest op het net waarin opgeroepen wordt niet langer te tolereren dat homo’s uitbundig uiten dat ze homo zijn. Heteroseksualiteit is tenslotte de norm. Misschien moet Job Cohen volgende keer de gay parade voor de zekerheid maar verbieden zodat de moslim jongeren niet onnodig gekwetst hoeven te worden en we de boel bij elkaar kunnen houden door wederzijds respect en begrip te tonen. Of is het logisch dat de moslim jongeren deze weg inslaan? Wij zeiken tenslotte ook over hun hoofddoekjes. Bij mijn weten bestaat er alleen geen homo terreur beweging met een grote aanhang die zich tot doel heeft gesteld hetero’s te vermoorden. Of er op uit is voorlopig alleen de fundamentalistische homo haters af te slachten en homoseksualiteit uit naam van de homo god tot norm te verheffen.

Nu hebben ze de nar gepakt, de boodschapper. Zelfs in de Middel Eeuwen bleef de nar altijd gespaard. De nar had een duidelijke functie in de Middel Eeuwen. Hij was de enige die de koning mocht bespotten. Satire was een must om de waarheid onder ogen te komen in de “Dark Ages“. Nu zijn de tijden nog donkerder. Van Gogh is voor niets gestorven. We hebben netjes geleerd dat het nooit de hele groep is, vooral niet stigmatiserend te zijn. Nederlanders willen de afschuwelijke waarheid niet onder ogen komen en denken gespaard te blijven als ze hun mond maar houden. Hoe kun je een dialoog aangaan als je op je woorden moet passen?

Met moslims valt niet te spotten. Waarschijnlijk met geen enkele moslim. Misschien bestaan liberale gematigde moslims wel helemaal niet omdat er in de islam nooit een liberalisering is doorgevoerd en de weinigen die hier een poging toe ondernemen met de dood bedreigd worden. De islam is absoluut en staat boven iedere wet. Wie er aankomt moet dood. Degenen die de daad bij het woord voegen worden als helden en martelaren vereerd. Ook al is het een laffe daad om een onbewapende onbeschermde man die alleen met woorden streed beestachtig af te slachten, toch roepen de gematigde moslim organisaties in koor: “Maar hij ging wel te ver”. De koran lijkt gebruikt te worden als een license to kill. Kritiek lijkt onmogelijk.

Kunnen moslims wel integreren als zij een heel ander soort maatschappij voorstaan? De moslim jongeren van het anti homo manifest kunnen niet verder geïntegreerd worden. Ze zijn niet kansarm en hebben een goede opleiding genoten. Ze spreken de taal perfect en zijn hier geboren en getogen, maar de islam gaat toch boven alles. De islam geeft hen een identiteit. Is respect niet misplaatst als ze zeggen dat ze ons ongelovige varkens vinden? Niet dat ze allemaal moorddadig zullen zijn, maar ze lijken wel allemaal vergiftigd met dezelfde verstikkende bekrompen mentaliteit.

Dit fanatisme en deze onderlinge solidariteit is bij de meeste mensen een onbekend fenomeen. Een nog niet ontdekt kankergezwel dat zich in rap tempo uitzaait. Te groot om weg te snijden. Het groeit alleen maar en wordt steeds extremer en gewelddadiger. Ze zijn nog maar net begonnen. Tegen zo’n overtuiging kan geen dialoog op. Ze lijken per definitie onverdraagzaam te zijn omdat hun geloof zo onaantastbaar is. Dat gezwets over islam is liefde en islam is vrede, wat ons altijd door de strot wordt geduwd, komt inmiddels onze strotten uit. Het is een belediging voor onze intelligentie omdat we dagelijks het tegendeel zien. Hoe kan een per definitie intolerante zichzelf als goddelijk en superieur beschouwende overtuiging integreren in onze democratische tolerante samenleving? En willen we dat wel?

Willen we nog wel met kritiekloze aanhangers van dit gruwelijke middeleeuwse geloof samen leven? Durven we het eigenlijk nog wel? Moeten we onze hoop vestigen op fatsoenlijke moslims die het obligate Groen Links riedeltje uit hun hoofd hebben geleerd van wederzijds respect en verdraagzaamheid? We lijken te hebben gekozen voor een lange tenen maatschappij waarin we met iedereen rekening dienen te houden omdat er een organisme zou kunnen zijn die aanstoot zou kunnen nemen aan bepaald gedrag of zich wel eens gekwetst zou kunnen voelen door bepaalde uitspraken. Zelfs de dieren worden vertegenwoordigd door een fanatieke groep absolutisten.

Er is geen grens aan te geven wat wel en niet kan omdat bijna overal aanstoot aan genomen kan worden. Ook als je alleen maar kritiek uit. Sociale vaardigheden die je nodig hebt in een democratie zoals zelfspot, zelfrelativering, empathie en introspectie lijken afwezig. Het is zeer naïef en gevaarlijk te veronderstellen dat je hier nog met een goed gesprek uit kunt komen hoe verschrikkelijk de consequenties daar ook van zijn. Hoe kun je rekening houden met onredelijkheid en willekeur? Op eieren lopen, zonder te weten waardoor de ander gekwetst kan raken. Is dat vrijheid?

Een maatschappij waarin belediging van je overtuiging gelijk staat aan persoonlijke gekwetstheid en geveinsde gekwetstheid als schuilkelder voor kritiek kan fungeren. Waarom kiezen we niet meer voor een maatschappij waarin mensen weerbaar en mondig genoeg zijn en over voldoende middelen beschikken om voor zichzelf op te komen als dat nodig is? De enige represaille voor het kwetsen van anderen zou moeten zijn dat die anderen kunnen terugkwetsen. Verder zijn zaken als smaad, laster, discriminatie, racisme en aanzetten tot haat prima bij wet geregeld.

De overheid zou nu een stevig signaal af moeten geven. Ook om racistische zielenpoten de wind uit de zeilen te nemen, die met hun klungelige slecht georganiseerde clubjes denken door middel van amateuristische brandbommetjes de moslims uit ons land te kunnen verdrijven. Als het geweld escaleert gaan wij allen ten onder. Met geweld is deze strijd nooit te winnen. Het wordt tijd voor een duidelijke keuze die ook iedereen in dit land moet kunnen onderschrijven. Bijvoorbeeld een aanpassing van de grondwet waaruit we de vrijheid van godsdienst schrappen. Dit artikel is in feite afdoende gewaarborgd door de vrijheid van meningsuiting en de andere grondwetsartikelen. Het geloof kan daardoor een individuele overtuiging worden en afvalligheid of ongeloof zijn dan sowieso geen issue meer. Als die overtuiging ontaard in haatzaaiende intolerantie kunnen er stappen ondernomen worden die nu niet mogelijk zijn omdat de gelovige zich kan verschuilen achter zijn heilige boek.

Subsidies voor kerk of moskee en imam of politieke partijen en scholen op basis van geloof zouden stopgezet kunnen worden. Iedereen kan in dat geval normaal onderwijs krijgen over de evolutie theorie en godsdienst onderwijs zou slechts als informatie over verschillende geloofsovertuigingen gegeven kunnen worden. Een duidelijk signaal dus waar iedereen in dit land voor kan kiezen. Iedereen zou zich solidair kunnen verklaren met de Nederlandse wetgeving en rechtstaat. Die staat boven de islam of welke fanatieke ideologie of overtuiging dan ook. Wie dit vanwege zijn geloof of overtuiging niet kan onderschrijven zou daarvoor geen bescherming van de wet meer kunnen krijgen. Misschien moeten moslims met een dubbele nationaliteit die zich hier niet in kunnen vinden een premie krijgen als ze ervoor zouden kiezen om te vertrekken, betaald door de bedrijven die hen ooit hierheen hebben gehaald. Moeten we ons sowieso niet beraden op een immigratiebeleid waarin we dit soort vraagstukken meewegen? Hebben we intussen niet genoeg van dat onophoudelijke moslim gezanik in Nederland en Europa? Moeten we nog langer accepteren dat onze vrijheden teruggedraaid worden omdat een  groeiende groep gelovigen deze vrijheden gebruiken om anderen monddood te maken?

Onze samenleving lijkt geen moslim meer te kunnen verdragen en in de toekomst zullen zij geen minderheid meer vormen. Gelukkig is onze democratie niet absoluut en kunnen we de regels veranderen als nood aan de man is. We zouden daar niet alleen onszelf een dienst mee bewijzen maar ook die zielige gekwetste moslims. Die arme drommels kunnen dan ook weer opgelucht adem halen onder hun hoofddoekjes in hun homoloze thuisland.

Het vrije woord zou volledig moeten zijn, inclusief de belediging, om verborgen sentimenten en gevaarlijke tendensen boven water te krijgen die anders verscholen blijven achter een façade van respect. Respect wordt vaak als rookgordijn gebruikt waarachter de meest afschuwelijke gedachten verborgen kunnen blijven. Respect kan vals gebruikt worden om de waarheid te verbergen en haat te laten sluimeren. De belediging haalt deze sentimenten boven. Lokt mensen uit hun tent, wat met een fatsoenlijk gesprek vaak onmogelijk is. Het onbespreekbare moet bespreekbaar kunnen zijn.

Tegelijkertijd zouden we zelf eens moeten ophouden economische preventieve oorlogen over de ruggen van die armoedzaaiers te voeren. We zouden actief en consequent de praktisch uitgeroeide democratische krachten en intelligentsia moeten steunen in de Arabische dictaturen. Nu steunen we corrupte dictatoriale families die met ijzeren vuist regeren. Ook moeten we stoppen met het inzetten van onmenselijke fanatieke idioten in onze strijd om de wereldmacht.

Saddam was jaren lang onze trouwste bondgenoot in het Midden Oosten om daar onze vuile zaakjes op te knappen. Iran werd een islamitische dictatuur zodat het niet ten prooi zou vallen aan de goddeloze communisten. Osama Bin Laden heeft alle financiële, militaire en organisatorische steun van ons gekregen om de Sovjets uit Afghanistan te verdrijven en de Sovjet Unie de laatste doodsteek toe te brengen. Nu is Rusland onze grootste bondgenoot tegen het terrorisme en Osama Bin Laden’s Al Quaida onze grootste vijand. We zitten wederom opgescheept met vroegere bondgenoten als nieuwe vijanden die elkaar in gruweldaden maar blijven overtreffen. Zonder onze steun zouden die grotbewoners nimmer tot iets in staat zijn geweest.

Zowel Putin als Bush spinnen garen bij deze nieuwe vijand en trekken hun plan voor een nieuwe wereldorde. De angst zit er goed in. Bush is herkozen door christen fundamentalisten die net als Bush zelf homoseksualiteit een keuze vinden en abortus moord. Ze slepen vanuit hun overtuiging artsen uit abortus klinieken om ze te vermoorden. In Israël worden de machtsverhoudingen bepaald door orthodox joodse fundamentalisten die gebruikt worden om de nederzettingen in de bezette gebieden te bevolken. Dit is alleen mogelijk door hun fanatieke overtuiging dat zij als het ware, door god uitverkoren volk het alleenrecht hebben op de heilige grond. Daar geven zij graag hun rustige bestaan in Brooklyn voor op. Het is voorgekomen dat een zwangere vrouw uit haar auto werd gesleurd en vermoord omdat zij op sabbat autoreed en langs de orthodox joodse wijk in Jeruzalem kwam.

Overal dreigen fanatieke godsdienstwaanzinnige gekken onze kwetsbare fragiele democratie weg te vagen. Zij geloven allemaal dat het einde der tijden nabij is en dat alleen zij dat zullen overleven. Niemand heeft het belang van tenminste één figuur in onze samenleving gezien die niets ontziend en meedogenloos kon beledigen. Theo heeft het fascisme niet aangewakkerd maar blootgelegd en ontmaskerd. Niemand wist hoe ver het al doorgewoekerd was, ook Theo niet. Theo was dapper omdat hij niemand spaarde en daar zelf de consequenties voor droeg. De kristalnacht tegen het vrije woord is begonnen!

P.J. van de Wint, Amsterdam, 9 november 2004

Meer info www.muntzvandewint.com

 


6-11-2004

112

Ik leerde Theo van Gogh begin 1999 kennen tijdens het draaien van een itempje met Muntz over roem en het spelen van een rol in de werkelijkheid. Theo speelde altijd met verve de rol van "the man you love to hate". Doordat hij zichzelf niet opblies of zich achter allerlei valse façades trachtte te verbergen kreeg hij een soort onkwetsbaarheid.

Uiteraard probeerden wij hem uit zijn tent te lokken en op het verkeerde been te zetten, maar dit lukte eigenlijk helemaal niet. Hij bleef zichzelf en doorzag onze opzet waarna hij de rollen snel omdraaide. Hij had feilloos in de gaten hoe ik Muntz via zijn oortje allerlei vragen en provocaties influisterde en probeerde meteen een wig tussen ons te drijven.

Uiteindelijk eindigde die eerste ontmoeting met een ouwe jongens krentenbrood gevoel en waarschuwde hij ons voor de politiek correcte VPRO die ons op dat moment nog nauwelijks een strobreed in de weg had gelegd. Ook al vermengde hij zijn scherpzinnige analyse over de VPRO met persoonlijke vetes en beledigingen aan het adres van toenmalig hoofdredacteur H.M. van den Brink en Zeeman met boeken, toch werd mij duidelijk dat hij de spijker op de kop sloeg. Toen het item afgemonteerd was wilde Van den Brink de passages, over zijn ene zaadbal en Zeeman die zijn vrouw mishandelde, eruit hebben omdat dit volgens hem niet terzake deed. Zoals altijd waren wij de redelijkheid zelve en deden daar niet al te moeilijk over. Verder speculeerden we met Theo over programma's waarin iedereen tot in z'n graf beledigd zou moeten worden en we ze ook weer op zouden graven. Ik zag het beeld van Van Gogh als grafschender met een schep in zijn hand op het kerkhof al voor me. Maar Theo kende de grenzen, hij waarschuwde ons voor grappen over joden en de tweede wereldoorlog terwijl ik vond dat de tijd rijp was om geen onderscheid meer te maken tussen wie je wel en niet zou kunnen beledigen. In mijn optiek kwamen bijvoorbeeld orthodoxe fundamentalistische joden inmiddels wel in aanmerking om aangepakt te worden met dat gelazer in Israël.

Enkele jaren daarvoor had Muntz Theo ontmoet in zijn hoedanigheid als redacteur voor Theo's dating programma "de Hunkering". Eigenlijk had Muntz geen persoonlijk contact met Theo toen hij voor hem werkte. Theo was pas in je geïnteresseerd als je iemand was. Pas toen we doorbraken met onze provocerende programma's zag hij Muntz staan. Na een jaar van succes met items over Ratelband en de TV Dominee ging het in het magische jaar 2000 definitief mis. Van de VPRO mocht je patjepeeërs als Ratelband, Frequen en natuurlijk de christenhonden beledigen tot het bot maar minderheden niet. Na een TV Dominee uitzending over Israël waarin we zowel christenen, joden als moslims belachelijk maakten en lieten zien hoe het relipark Jeruzalem wordt uitgenut, werden we uitgenodigd bij Barend en Van Dorp. Barend's eerste vraag aan mij was gnuivend wat ons eerstvolgende taboedoorbrekende project zou zijn. Ik flapte er met een stalen smoel uit "Holocaust on Ice". Ik had net gesproken met een joodse collega en vriend die mij had toevertrouwd dat zijn moeder vond dat we het verleden pas hadden verwerkt als er een "Holocaust on Ice" zou worden opgevoerd. Ik vond dit zo treffend dat ik Barend's sensatie beluste vraag met deze opmerking volledig de bodem in sloeg. Ik had geen zin om alleen over dit aspect van ons werk te praten zonder dat onze beweegredenen verder aan bod kwamen. Uiteraard viel deze opmerking verkeerd en viel iedereen over ons heen. Het werd nog erger toen we niet lang daarna Wenen binnen trokken verkleed als Hitler. Alles was goed zolang we Haider's FPÖ en de autoriteit gevoelige Oostenrijker belachelijk maakten, maar toen we de joodse wijk binnentrokken waren de poppen aan het dansen. Aanvankelijk wilden we van de orthodox joodse voorbijgangers weten of ze niet bang waren voor Haider en in hem ook een nieuwe Hitler zagen zoals wij dat in België en Nederland   vonden. Zij haalden echter de schouders op en legden lachend aan hun kleinkinderen uit dat Hitler er vroeger zo uitzag als Muntz. Het beeld wat uiteindelijk in het item opgeroepen werd van wegrennende joden, die eigenlijk wegvluchtten voor de camera omdat zij op sabbat niet gefilmd mogen worden, was huiveringwekkend en relativerend tegelijk. Het was ook eigenlijk een belachelijke veronderstelling te denken dat oude tijden zouden herleven. En nog belachelijker om joden van nu als oorlogslachtoffers van toen te bestempelen en ons als fascisten aan te geven die hen zouden hebben gemolesteerd. Maar ja dit speelde tijdens de hoogtijdagen van onze politiek correcte dictatuur. We werden niet neergeschoten en afgeslacht maar tot de dag van vandaag dragen we de consequenties en zijn we gedoemd te opereren in de marge. Eén van de weinigen die ons onmiddellijk steunde was Theo van Gogh. Tijdens deze hele kwestie belde hij mij dagelijks op. Natuurlijk genoot hij ervan dat wij eigenhandig het politiek correcte bolwerk der VPRO hadden geslecht, maar hij meende wat hij zei en durfde zijn nek uit te steken terwijl iedereen z'n handen van ons aftrok. Over een veilig onderduik adres gesproken, bij Van Gogh kon je tenminste echt terecht. Het laatste toevluchtsoord, getuige zijn website en het feit dat hij zelf ook uit alle media gebannen werd. Hoewel Muntz met zijn Hitler demonstratie inclusief Zyklon B fles de lachers op zijn hand had gekregen in het VPRO gebouw en de hele VPRO leiding dubbel had gelegen van het lachen tijdens de montage van het Hitler item, moesten we onszelf verantwoorden voor het VPRO volksgericht met maar één doel, sorry te zeggen. Vooral de Duitser Cherry Duijns wentelde zich in het jodenleed van Nettie Rosenfeld die achteraf toegaf het item nooit gezien te hebben. Ineens ontging iedereen de dubbelzinnigheid van het kitscherige holocaust liedje "De laatste trein" van Johnny Hoes en werd alles serieus opgevat zodat bijvoorbeeld de grote Hans Fels bijkans ontplofte en zijn longen uit zijn lijf schreeuwde dat ik ziek was. Die arme joden zouden van ons fascisten verlost worden door middel van een handtekeningen actie, waardoor we definitief ontmaskert en geëlimineerd zouden worden. Het ging echter niet om de zogenaamd gekwetste oorlogslachtoffers die ongevraagd postuum beschermd werden door een enkele VPRO NSB'er. Maar om een ordinair machtspel om Van den Brink af te zetten. Toen ik Van den Brink duidelijk maakte dat wij nooit sorry zouden zeggen voegde ik hem toe dat dit zijn kans was om die hele oude meuk eruit te trappen. Hij koos er echter voor ons te laten vallen en zelf veelvuldig sorry te zeggen waardoor hij zijn eigen doodvonnis tekende en het net zich definitief sloot.

Van Gogh schreef er het volgende over:

"In alle kranten werd getierd en geschuimbekt over de laatste aflevering van "Waskracht" waarin Robbie Muntz als Hitler verkleed door Wenen stapte, gewapend met een cilinder ZyKlon B en een grote mond die buitengewoon onbeholpen Duits sprak.

Hoogtepunt van de uitzending was een tenenkrommend kitsjerig liedje van Johny Hoes over vergaste kinderen. Maar er waren ook woedende Oostenrijkers die de politie belden en een groepje orthodoxe joden die voor Robbie Führer op de vlucht sloegen. Men kwam adem tekort: "Rob Muntz en Paul Jan van de Wint hebben zich snel naar voren weten te dringen in dat rijtje illustere televisieschoften waar ons land zo trots op mag zijn. Willibrord Fréquin, Menno Buch, Theo van Gogh, Pieter Storms, Rob Muntz. Ook voor hen is de camera een wapen om zwakkeren te treiteren, te vernederen, te straffen."

Need I say more?

Nu ja, het misverstand zit 'm hierin dat Muntz en Van de Wint hun soms adembenemende programma's maken in een land van dominees waar de notie, dat in principe letterlijk àlles belachelijk mag worden gemaakt, niet leeft in kringen van televisierecensenten. Met hun potsierlijke verschijning ontregelden beide heren de klamme deken die er over weldenkende kringen ligt als 't gaat om Haider.

Ik geloof dat de programma-makers hun statement vervolmaken als ze nu een antifascismecomité voor Waakzaamheid oprichten. Het rare is dat je deze schuimbekkers nooit hoort wanneer lijkenpikkers tijdens een vier mei uitzending live vanuit Westerbork bij het doodlopende spoor achter de piano gezeten een serieus bedoeld lied ten gehore brengen over 'de treinen die weer rijden in Kososvo'. Zo'n optreden is smakeloos omdat de artiest preluderend op de Holocaust zijn ego en carrière in het zonnetje zet. De innerlijke noodzaak om aan de Goede Kant te staan is onuitroeibaar en heeft iets van een nationale sport.

Het betreurenswaardige daarvan is dat de makers van "Waskracht" ten onrechte als spelend met het Kwaad worden opgevoerd. De heren ontregelen, knipogen en halen heilige huisjes onderuit. Toen Muntz in zijn rol als televisiedominee een Amerikaanse collega 'Godverdomme' liet zeggen, sloeg progressief Nederland zich op de knieën van het lachen. Nu de eigen parochie op de hak wordt genomen is het ach en wee niet van de lucht. De redenering dat er rekening gehouden moet worden met de slachtoffers sluit in ieder voorkomend geval satire uit, want altijd zijn er mensen die op grond van de ervaringen in hun eigen leven opgedaan pijn zullen voelen. Moet er een bureau komen voor In Orde-satire?

De Nederlandse televisie recensent is het soort van na-oorlogse verzetsheld die pal staat in de strijd tegen Haider. Zijn tot niets verplichtende verontwaardiging kan niet belachelijk genoeg worden gemaakt. Moge ook daarom het zegenrijke werk van Muntz en Van de Wint nog maar lang de Nederlandse televisie teisteren".

Vrijheid van meningsuiting, in die zin dat je je mening zonder represailles kan verkondigen, bestond dus toen ook al niet en dat had Van Gogh goed gezien. Hij voelde als enige haarfijn aan dat de politiek correcte macht heel reëel was en niet toestond dat je een eigen mening had over door hen geclaimde onderwerpen als de tweede wereldoorlog en minderheden. De nieuwe generatie werd niet toegestaan het oorlogstrauma op hun eigen wijze te verwerken. En buitenlanders waren niet met dit collectieve schuldgevoel besmet. Die leefden in het nu met hun middeleeuwse geloof. Ze kwamen uit door het westen in het zadel gehouden Arabische dictaturen en reageerden op het joodse fascisme in Israël. Minderheden werden onlosmakelijk gekoppeld aan de holocaust waardoor elke vorm van kritiek als fascisme of racisme werd bestempeld. De angst was dat door groepen te benoemen er opnieuw een holocaust zou kunnen ontstaan en dit moest natuurlijk koste wat het kost voorkomen worden. Dit taboe diende ook om het collectieve schuldgevoel van de generatie voor ons en hun ouders te verlichten, die tenslotte massaal hadden gecollaboreerd met de Nazi's. Zodoende was het   mogelijk om je zelf te profileren als strijder voor de goede zaak en als anti fascist. Het hele systeem van straffen en belonen lag tot en met Fortuyn als een klamme deken over onze maatschappij. Iedereen betrachtte zelfcensuur als het over minderheden ging want eenmaal ontmaskert als fascist kwam je nergens meer aan de bak. Dit zelfreinigende systeem heeft ertoe geleid dat iedereen gelijk behandeld diende te worden zelfs als dit ten koste van ons zelf zou gaan. Hierdoor was het dus ook niet mogelijk om over dit onderwerp te praten en we lieten de moslim bevolking bovendien aan hun lot over. Niemand interesseerde zich voor integratie. Nu zitten we opgescheept met een stelletje reactionaire moslimterroristen van eigen bodem. Volgens de oude politiek correcte opvatting dienen wij respect te hebben voor hun opvattingen en cultuur hoe barbaars of middeleeuws die ook in onze ogen zijn. Andersom is het respect voor de democratie als hoogste vorm van samenleven niet aan de orde. Het geloof is namelijk per definitie intolerant en accepteert geen wet boven die van god of Allah, op hoeveel manieren het geloof ook geïnterpreteerd kan worden. De vraag is dus in wat voor samenleving willen wij leven. Is vrijheid van godsdienst in de vorm zoals we het nu in de grondwet hebben opgenomen nog wel een houdbaar artikel? Moeten we kerken en moskeeën subsidiëren en hoe belangrijk zijn christelijke en islamitische scholen en politieke partijen die de evolutie theorie afwijzen en vrouwen en homo's onderdrukken? De islam zal nog minstens honderd jaar net zo zwaar beledigd dienen te worden als het christendom in de achter ons liggende honderd jaar, voordat we een tolerante democratische variant hebben gekweekt. Tegen die tijd zullen er duizenden doden van het vrije woord te betreuren zijn.

Er is geen land op aarde ingericht op puur democratische principes en mensenrechten zonder enige vorm van religie. Alle staten in de wereld hebben een grondwet gebaseerd op één of andere religie. Er staat niet voor niets god zij met ons op ons eurootje. Zolang religie niet beperkt wordt tot een individuele beleving ligt het gevaar van blind fanatisme op de loer. Het is zelfs een wereldwijde trend dat zieke intolerante fanatieke angstige zielen bepalen wie de macht heeft. De herverkiezing van Bush kan puur op Christenunie fundamentalisten teruggevoerd worden in de Verenigde Staten. Evangelisten die geloven dat homoseksualiteit een keuze is en abortus moord. Dat een blote borst erger is dan een preventieve oorlog. En die hun argumenten kracht bij zetten door bereid te zijn daar zelf voor te moorden. Deze opvattingen geven de doorslag bij de verkiezing van de machtigste man ter wereld die zelf in Armageddon gelooft en denkt dat hij en zijn mede gelovigen gered zullen worden. In Israël bepalen de orthodoxe religieuze fanatici sinds jaar en dag de politieke machtsverhoudingen. Zij vermoordden Rabbin die vrede wilde en zij zijn jaren gebruikt om de Palestijnse gebieden te bezetten en nederzettingen te bouwen. Logisch dat nu het erop aankomt en alles ontruimd dient te worden omdat die strijd nooit te winnen valt, de hele samenleving met deze achterlijke idioten in hun maag zit. De islam beheerst vanaf Noord Afrika het hele Midden Oosten en Azië tot en met Indonesië aan toe. Afrika wordt in toenemende mate geïnfecteerd. Deze mensen zijn prima te gebruiken door volksmenners met hun eigen belangen en dubbele agenda's. De nieuwe strijd zal zich in de nabije toekomst toespitsen op de oorlog tussen gelovigen en ongelovigen. In Nederland is de Christenunie een splinterpartij maar de vroegere zwartekousenkerk lijkt bij ons een bloedige opvolger te hebben gevonden in de vorm van de politieke islam. We dachten dat de strijd gestreden was maar moeten helaas nog een keer door die ellende heen. Hoe kun je in een tolerante samenleving intolerante ideologieën en religies tolereren? Fortuyn is omgebracht door een fanatieke dierenvriend annex wereldverbeteraar. Mensen die respect afdwingen door middel van geweld, die niet het vermogen hebben zich verbaal te uiten of met gevoel voor humor zichzelf en anderen te relativeren vertrekken maar naar één of andere intolerante religieuze dictatuur.

Met een tweederde meerderheid kunnen we de grondwet aanpassen en de democratie beschermen tegen ondemocratische krachten. We zouden ze het staatsburgerschap kunnen ontnemen en alleen mensen toelaten die iets in onze samenleving zien. Het wrange is dat er op dit moment mensen worden uitgezet die gevlucht zijn voor die moorddadige losers die nu bij ons ook bezig zijn. Die gekken zijn echter hier geboren, met twee paspoorten en door hun achterlijke plattelandsouders vanaf hun zesde levensjaar aan hun lot overgelaten om vervolgens met hun oudere broers op straat op te groeien. Omdat ze thuis niks mogen gaan ze op straat rotzooi trappen want daar wordt niet op ze gelet en omdat ze er niet bij horen bezorgen ze zichzelf een identiteit als fanatieke jihad strijder. Het is het één of het ander en daar is Theo van Gogh voor gestorven. Ik voel me leeg en hol van binnen en ik besef dat we er nu alleen voor staan.

P.J. van de Wint.

Meer info en Theo's famous last words www.muntzvandewint.com


Normen en Waarden

16-10-2004


Van de Wulps: twee handen op één buik

O,o,o wat houdt onze minister president onze normen en waarden toch goed in de gaten. Ook al schijnt hij zich vooral druk te maken over zijn eigen beeltenis en voert hij processen op staatskosten, we mogen niet op de man spelen. Als er flink op de man gespeeld wordt en niet op de minister president, zou hij de proceskosten dan niet uit eigen zak moeten betalen? Oneigenlijk gebruik van staatsgelden hoort kennelijk bij de arrogantie van de macht. Maar dan moet hij niet zeuren als wij zakelijk en privé ook niet meer strikt gescheiden kunnen houden.

Ondanks zijn houterige en kinderachtige voorkomen en het feit dat hij zichzelf als een robot met een beperkt repertoire uitdrukt, begint de vergelijking met geestelijk leiders, terroristen en dictators uit het midden oosten zich steeds duidelijker en pijnlijker af te tekenen. Met de RVD als een soort KGB onder leiding van overloper Van de Wulps die, als een soort Beria, voor onze kleine Stalin staatsvijandelijke en subversieve activiteiten opspoort in de kleinste hoekjes van het internet en de krochten van de maatschappij, trekt hij in naam van god ten strijde tegen iedereen die het niet met zijn goddelijke opdracht eens is. Balkie en Beria hebben het vooral gemunt op afbeeldingen van Balkenende waarin hij niet op een heldhaftige en heroïsche manier staat afgebeeld. Dit is ook bijna onmogelijk met zo'n lachwekkend uiterlijk, dus ik verwacht dat er binnenkort overal staatsportretten en grote neorealistische schilderingen op hoge gebouwen zullen verschijnen om op die manier het respect af te dwingen dat hij denkt te verdienen. Deze megalomane hoogmoed is typisch voor dit type geestelijk leider. Als je geen respect kan verdienen dwing je het af door rechtzaken aan te spannen met de belasting centen van het volk. Of je bestempeld satire en bepaalde kunstuitingen als entartete (ontaarde) kunst en humor. We krijgen voorschriften hoe ons te gedragen onder het mom van fatsoen en alles wat onze grote leider onwelgevallig is zal als smakeloos bestempeld worden. Vervolgens zal smakeloosheid strafbaar worden gesteld en door middel van lijfstraffen zullen de smakelozen ervan lusten.

Kortom een hele makkelijke en goedkope manier om je holle, betekenisloze normen en waarden discussie op de kaart te zetten. Zodra ons machthebbertje lik op stuk krijgt wordt het prompt een brede maatschappelijke discussie exclusief voor CDA'ers, die ineens van de zenuwen denkbeeldige grenzen van het betamelijke gaan trekken. Postertjes verbieden om te laten zien hoe ferm en daadkrachtig je optreedt tegen vuiligheid. Vanaf nu wordt niets meer gedoogd hoor. Free publicity over de rug van de vrijheid van meningsuiting. Symptoom bestrijding in plaats van het aanpakken van werkelijke problemen. Wel preventieve oorlogen blijven voeren. Duizenden keurig geïntegreerde asielzoekers eruit trappen. Ook al wonen die hier al tien jaar en hebben zij keurige, schattige, in Nederland geboren, schoolgaande kindertjes waar niemand last van heeft. Fraude op grote schaal laten voortduren. Burgerrechten schenden uit naam van de staatsveiligheid. Alles naar de verdommenis bezuinigen en iedereen zijn pensioentje afpakken. Maar niet het fatsoen op kunnen brengen respect te hebben voor hen die zich hiertegen verzetten.

Staatsterreur in de vorm van censuur is een zeer beproeft middel om kritiek de mond te snoeren. Net als vroeger in Oost-Duitsland zal de manier om kritiek en satire te uiten steeds subtieler en meer cryptisch worden. De hoogtijdagen van de satire staan dus op het punt te beginnen. Onze grote roerganger schijnt niet te beseffen dat seksuele vrijheid, spot, belediging en satire het hart van de democratie vormen. Of je het nou leuk vind of niet maar individuele vrijheid is het hoogste goed in een democratie. Het is de enige manier om de democratie gezond te houden en vaak ook de enige manier om de vinger op de zere plek te leggen. Respect en fatsoen is door de eeuwen heen een veel gebruikt middel gebleken voor bijvoorbeeld priesters, om massaal kinderen te misbruiken die uit angst niets durven te zeggen. Het eerste wat teruggebracht dient te worden tot een individuele uiting op een zolderkamer is religie. Zodra er op grond van religie politiek of gesubsidieerd onderwijs wordt bedreven gaat het mis. De werkelijke normen en waarden discussie gaat niet over fatsoen maar over de vraag hoe wij onze maatschappij willen inrichten. Willen we er een schijnheilige, achterbakse verklikkers maatschappij van maken met een fusie tussen de zwarte kousen kerk en fundamentalistische moslims met dezelfde reactionaire opvattingen aan de top of kiezen we voor ons gezonde seculiere verstand.

Nu we net de politiek correcte dictatuur als een juk van ons af hebben geschud, staat het christelijk conservatieve machtsblok voor de deur te trappelen om het roer over te nemen. Werd je door de politiek correcte dictatuur als fascist buiten spel gezet als je een grapje over de oorlog, een orthodoxe jood of een fundamentalistische moslim minderheid maakte, door de christelijk conservatieve macht wordt je gekruisigd als je gebruik maakt van je individuele burgerrechten. Het is een belediging voor de intelligentie van de gemiddelde Nederlander dat het gelovige deel der natie zich beroept op iets wat niet bestaat en het is zeer onsmakelijk om geconfronteerd te worden met de afbeelding van een bebloed wit naakt lijk aan een kruis. Maar desalniettemin zal het seculiere individu met een greintje gezond verstand altijd tolerantie, humor en relativering blijven prediken. En zo hoort het ook!

P.J. van de Wint is afdelingschef Normen & Waarden van de stichting Ex Porn Star.

Meer info www.muntzvandewint.com


PJVDW WEET HOE HET HOORT

18-9-2004

Ethies-feest

Een Vurige wens van onze minister president is een programma over Normen en Waarden op de treurbuis.

Wij grossieren in programma's over dit onderwerp, maar deze worden helaas zelden geschikt bevonden voor uitzending omdat het publiek beschermt dient te worden tegen al te gortige scènes of meningen. Ook de ondervraagden op televisie hoeven nooit het achterste van hun tong te laten zien en kunnen zodoende onbelemmerd hun doorzichtige propaganda over ons uitstorten.  


Onze JP laat zich hier van een ongekend gevoelige en persoonlijke kant zien!

Toen wij de heer Balkenende al in 2002 voor ons programma Normen en Waarden uitnodigden kneep hij er op het laatste moment tussenuit. Hij was bang voor schut gezet te worden met z'n achterhaalde jaren vijftig gewauwel. Hij was toen al niet mans genoeg om zijn kinderachtige ideologietje een beetje kracht bij te zetten. Sindsdien bemoeit hij zich vanuit z'n torentje met humoristen die traditioneel het koningshuis of het gezag van hemzelf en z'n miezerige ministers onderuithalen. Zelfs een conservatieve bondscoach die jonge voetballers belet vrij te voetballen kan op zijn warme sympathie rekenen. Iedereen die tegen het gezag in gaat moet aan de ketting. Als we allemaal opstaan voor bejaarden in de tram en we niet meer bloot gesteld kunnen worden aan een onverwachtse blote tiet wordt alles vanzelf weer zoals het vroeger was. Benepen en benauwd maar niet te beroerd om volk en vaderland te verdedigen tegen onaangepaste individuen.

De wereld staat in brand maar op televisie doen we net alsof er niks aan de hand is. In het Journaal laten ze de brandhaarden wel zien maar op een zeer geruststellende manier. Er wordt niet bijgezegd waardoor al die ellende toch veroorzaakt wordt. Het medium televisie moet vooral niets teweeg brengen en begint steeds meer op staatstelevisie te lijken, terwijl de commerciëlen in de tang zitten bij Pampers.

Het gaat vooral om de schijn van integriteit. Als je net doet alsof je integere televisie maakt is alles mogelijk. Het integriteit laagje mag flinterdun zijn. Neem Netwerk, naast het Journaal, het meest integere programma dat er is. Zij pretenderen de waarheid in pacht te hebben terwijl alles aan alle kanten gemanipuleerd is. Iedere journalist gebruikt beelden uit de werkelijkheid om zijn eigen verhaal te vertellen. Objectiviteit bestaat niet. Logisch, maar er zijn genoeg mensen die in de valse integriteit van Netwerk trappen en niet zelf kunnen bedenken dat het misschien niet waar is wat zij in die reportages voorgeschoteld krijgen. Dat komt vooral door de manier waarop het gemaakt wordt. De journaalmanier, dan moet het wel waar zijn!

Alle programma's gaan grenzen over. Programma's als Netwerk zijn van te voren helemaal voorgekookt. De gemiddelde reportage gaat als volgt. Men gaat naar één of ander instituut en vanaf het binnenkomen wordt alles nog eens drie keer over gedraaid. Iemand die de zeskoppige cameraploeg ontvangt moet spelen dat ie ze ontvangt. Hij moet zeggen, hallo, oh, netwerk? En dat vier keer. Alles wordt gemanipuleerd en voorgekookt. Als een slachtoffer er te warmpjes bij zit en niet zielig genoeg overkomt planten ze het slachtoffer desnoods over in de aftandse huiskamer van de verwaarloosde opa van de tweede camera assistent. Zo krijgen ze bij Netwerk precies wat ze hebben willen. Er worden nog wat obligate kritische vragen gesteld die ze van te voren hebben doorgenomen. De mensen hebben hun mediagetrainde antwoord al klaar en de maker lult het nog even recht in een voice-overtje. Dat is dan oprecht en integer. Iedereen wordt tenslotte in z'n waarde gelaten en met respect behandeld.

Zelfs figuren als Frequin en Storms kunnen zich beroepen op hun integriteit. Een hele magere pokdalige vrouw met een uitgezakt permanentje, die helemaal niets zegt. Er kan dan met allerlei voice overs overheen geschreeuwd worden. Want die vrouw moet grote tieten voor haar psychische gesteldheid. Daar heeft ze ook een doktersverklaring van. Maar de verzekering wil dat niet. Die vind dat onzin. En dus is de oplossing om het bij een bevriende privé-kliniek te laten doen. Die willen haar wel aan grote borsten helpen. Dan barst ze in snikken uit en dat was het item. Niks mis mee, ze komen tenslotte op voor de zwakkeren.

Ze gaan allemaal dezelfde grenzen over, alleen niet openlijk. En dan mag het dus. Maar o wee als je iemand niet in z'n zogenaamde waarde laat. Als je iemand onderuit haalt of voor gek zet, dan komen ineens normen en waarden, fatsoen en allerlei denkbeeldige grenzen van het betamelijke om de hoek kijken. Als je openlijk de spot drijft met de valse integriteit van politici, bn-ers en andere hoogwaardigheidsbekleders, als je het in je hoofd haalt iemand niet serieus te nemen of geen respect te hebben voor iemands achterlijke geloofsovertuiging dan heb je de poppen aan het dansen. Iedereen loopt elkaar te naaien. Iedereen belazert elkaar en dan net doen alsof er überhaupt een grens van het ontoelaatbare bestaat! Die wordt dan wel de godganse dag elke minuut overschreden. En wel zo grof dat mensen verminkt, gemarteld en gedood worden. Het mag alleen niet getoond worden zoals het werkelijk is. Je mag niet laten zien dat de werkelijkheid elke fantasie te boven gaat als het om grof geweld gaat. Je mag niet laten zien dat alle denkbare grenzen continu overschreden worden. Je mag niet de spot met de werkelijkheid drijven of hypocriete schijnheiligheid ontmaskeren door er zelf ver overheen te gaan. Dan wordt je als boodschapper terecht gewezen. Dat is niet fatsoenlijk.

Degenen die het meest op respect en eigenwaarde hameren hebben deze façades ook het hardst nodig om zich met hun schijnheilige koppen achter te kunnen verschuilen. Humor en satire moeten aan banden gelegd worden om hen die geen respect verdienen te beschermen. Normen en waarden zijn er dus om de schijn op te kunnen houden en elke vorm van kritiek in de kiem te kunnen smoren. Als we weer met twee woorden gaan spreken en respect voor onze meerderen hebben zijn de normen en waarden vanzelf weer hersteld. We zullen elkaar net zo hard blijven verkrachten en vermoorden maar wel met twee woorden en niet zo opzichtig!

PJvdW. Meer info www.muntzvandewint.com


Propria Cures 19 juni 2004

Hier is sprake van een wint-wint-situatie

Net Niet

Revolutie van de talentloze grijze muizen.

Er heeft zich de afgelopen jaren een ware revolutie voltrokken in omroepland. De revolutie van de grijze muizen. Ambtenaren zonder visie of liefde voor het medium televisie hebben de boedel geruisloos overgenomen en een leger talentloze, angstige baantjesjagers binnengehaald die zonder een onvertogen woord te uiten willoos het beleid van hogerhand uitvoeren. Een beleid dat er op gericht is zonder risico de boel draaiende te houden. Vooral geen spraakmakende, prikkelende televisie maken want stel je voor dat iemand aanstoot zou kunnen nemen aan een programma, dan zou de eigen positie wel eens in gevaar kunnen komen. Krampachtig houden ze vast aan de eigen identiteit die ontstond in de jaren vijftig. De vergrijsde achterban houden ze zoet met slaapverwekkende zielloze klote programma’s waar terecht geen hond meer naar kijkt.

Nu de publieke omroepen op het punt staan om opgedoekt te worden grijpt de angst die Hilversum al jaren in zijn greep houdt pas goed om zich heen. Ook de commerciëlen  spelen op safe. De adverteerder is heilig dus onafhankelijkheid is taboe. Inclusief de lokale omroep, eveneens door dit angstvirus bevangen, telt ons televisie aanbod tien Nederlandse zenders. Alle zenders zijn in de veronderstelling weg te komen met ongeïnspireerd geouwehoer. De kijker in slaap sussen is het credo. Vrijwillige zelfcensuur. Preventief zelfreinigend vermogen. De publieke omroep is zogenaamd pluriform, maar net als de politieke partijen vertegenwoordigen zij waarschijnlijk nog geen kwart van de Nederlandse bevolking. En net als bij de politieke partijen is er nauwelijks onderscheid tussen de verschillende omroepen te bespeuren. Kortom de publieke omroepen hebben hun langste tijd gehad.

Door de publieke omroepen in een onmogelijke spagaat te dwingen worden ze op slinkse wijze door de politiek om zeep geholpen. De publieke omroepen dienen zowel aan hun eigen jaren vijftig identiteit vast te houden als kijkcijfers te scoren. De politiek stapelt intussen bezuiniging op bezuiniging. In plaats van het opheffen van hun gestaalde bureaucratische midden kader en het massaal ontslaan van hun leger stumperige programmamakers, kiest de publieke omroep ervoor om goedkope, oninteressante wanproducten te maken. Deze armetierige, mislukte programma’s worden gemaakt door de dure stakkers die nou eenmaal in vaste dienst zijn van de omroepen. De freelancers en het jonge talent, die tegen de verdrukking in het zooitje jaren lang draaiende hebben gehouden, worden nu helemaal op een zijspoor gezet.

Wat is er eigenlijk erg aan dat die sukkels hun eigen bestaansrecht aan het ondergraven zijn, zult u denken. Opgeruimd staat netjes. Maar helaas weet je nooit wat je er voor terug krijgt. De netcoördinatoren blinken stuk voor stuk uit in totale nietszeggendheid en valse ambitie. Men wil absoluut niets met het geweldige medium televisie. Het lijken wel vazallen van de staat die maar één opdracht hebben en dat is het publiek onthouden van elke vorm van scherpe satire of keiharde inhoudelijke onderzoeksjournalistiek. Vooral niet informeren over hoe de wereld werkelijk in elkaar zit, maar het publiek een rad voor ogen draaien door aan de leiband van de voorlichters te lopen. Een log bureaucratisch staatsapparaat en een losgeslagen, overspannen, commerciële beerput dat is waar we het in Nederland mee moeten doen. Niet dat het ergens anders zoveel beter is. In de Verenigde Staten of Italië is de vrije pers al bijna helemaal om zeep geholpen om over de media in de rest van de wereld  maar te zwijgen. Het is dus een serieuze zaak die ons allen raakt. Er dreigt werkelijk een zeer ernstige situatie, juist in deze nare tijden mag een sterke onafhankelijke mening op tv niet ontbreken.

Neem de VPRO, de aangewezen omroep om dit gat te vullen. Ze ontlenen er zelfs hun bestaansrecht aan sinds het gedwongen vertrek van de dominees in de jaren zestig en de opzienbarende overname door onafhankelijke geesten. Een nieuwe overname zou op zijn plaats zijn maar alles is tegenwoordig volledig dichtgetimmerd door de eens zo anti autoritaire babyboomers en het revolutionaire elan is ver te zoeken nu iedereen door angst is gegrepen.

Het vonnis heeft zich voltrokken in de jaren negentig. Na de dood van programmamaker c.q. hoofdredacteur en verlicht despoot Roelof Kiers grepen rasbestuurders zoals Hans van Beers hun kans. Na een paar jaar de zaak draaiende te hebben gehouden met een hoofdredactioneel kliekje onder leiding van Cherrie Duyns trad oud gymleraar Peter Schrurs aan als directeur. Schrurs was ook directeur van de School voor Journalistiek in Utrecht waar hij aankomend journalisten voorhield zich vooral in te houden en terughoudend te zijn in hun berichtgeving. Van Beers kon toetreden tot de raad van bestuur van de NOS om zogenaamd de kooltjes uit het vuur te halen voor het intellectuele deel der natie. Na nog kortstondig netcoördinator te hebben gespeeld kan hij nu zijn pensioen halen in het Stedelijk Museum te Amsterdam. De eerste keer in de geschiedenis dat iemand niet gehinderd door een kunsthistorische achtergrond daar de scepter zwaait. Ook jurist Arend Jan Heerma van Voss nu hoofdredacteur VPRO radio en jarenlang voorzitter van het VPRO bestuur is erg goed in het bezetten van sleutelposities. Onder zijn bezielende leiding werd Peter Schrurs aangesteld als directeur voordat hij zelf hoofdredacteur radio werd. Inmiddels heeft hij het eens zo trotse VPRO radiobolwerk vakkundig weggesaneerd.

De rest bestaat uit losers die niks anders doen dan commissies en besturen bevolken. Ze zitten in het bestuur van de Rietveld academie of het Fonds voor de Kunsten. Of ze  duiken op bij het ministerie van cultuur als ambtenaar of adviseur. Ze maken het Film Festival van Rotterdam of het IDFA te Amsterdam onveilig. Of ze worden directeur van discussiecafé de Balie en rouleren in het bestuur van de VPRO. Overal zie je dezelfde namen opduiken. Mensen zonder gezicht of visie die gewichtig niks doen en alles om zeep helpen. Een bestuurder kan altijd overal terecht en hoeft nergens verstand van te hebben of verantwoording over af te leggen net als in de politiek. Als je je correct en beschaafd voordoet kun je het ver schoppen. Peter Schrurs vormde de VPRO om tot een jaren vijftig bolwerk met een soort EO mentaliteit. Peter is buitengewoon vriendelijk, correct en fatsoenlijk. Maar daardoor ziet niemand het gevaar. Want ondertussen werd alles gladgestreken en werden steeds meer neuzen dezelfde kant op gemanipuleerd. De VPRO wil alleen nog maar ongevaarlijke ‘mooie’ programma’s maken. Geen ellende, geen harde satire of het onderuithalen van de gevestigde orde, want de gevestigde orde zijn zij zelf. Uit de pas lopen is er niet meer bij, aanpassen is het devies.

Schrurs maakte op zijn beurt de weg vrij voor een nieuwe hoofdredacteur die nooit iets met televisie te maken had gehad, Hans Maarten van den Brink. Deze Van den Brink had naam gemaakt door in het NRC een paar lyrische stukjes te schrijven over stierenvechten waardoor men hem hield voor de intellectueel die de VPRO zou moeten redden. De VPRO was toen namelijk al in een neerwaartse spiraal van nietszeggendheid terecht gekomen. In werkelijkheid was Van den Brink de enige kandidaat die voor een schijtloontje toehapte. Het is namelijk een eer om voor de VPRO te mogen werken waardoor men zich niet genoodzaakt voelt normale salarissen te betalen. Deze arrogantie heeft de VPRO uiteindelijk de das omgedaan. Talent werd niet gekoesterd en door een minkukel zonder verstand van zaken binnen te halen ontstond een interne machtsstrijd. Makers die gewend waren initiatief te nemen en met flair en durf programma’s initieerden werden op een zijspoor gezet of trokken weg.

Natuurlijk was de ijdele machtswellusteling Van den Brink niet te handhaven, waarna er drastische voorzorgsmaatregelen genomen werden door de non communicatieve homp vlees van de VPRO kindertelevisie, Danielle Lunenborg, tot hoofdredacteur te bombarderen. Op een strenge, risicoloze, mensenschuwe kinderjuf uit de eigen gelederen waar niemand ooit van gehoord heeft kunnen we ons geen buil vallen moeten ze bij de VPRO hebben gedacht. Programma’s werden afgeschaft en de VPRO werd omgevormd tot een omroep zoals alle andere omroepen waar de leiding een beleid uitzet. Een piramide structuur gedragen door werknemers en een goed draaiende administratie. Een controle apparaat dat iedereen onder curatele stelt door middel van eindredacteuren, groepsredacteuren en producers zonder bezieling of hart voor de zaak.

Eens was de VPRO een omroep waar de programmamakers het voor het zeggen hadden. Hierdoor ontstond een unieke, anarchistische manier van televisie maken. Iets wat gekoesterd had moeten worden is in tien jaar tijd verworden tot een keurig aangepast omroepje dat zonder problemen op kan gaan in het grote geheel. Onder leiding van een stelletje fatsoensrakkers die zichzelf zien als de hoeders van de goede smaak worden de lijnen uitgezet die klakkeloos door inwisselbare programmamakers worden uitgevoerd. Programmamakers met een eigen wil kan men niet meer gebruiken. Men krijgt te horen bij welk programma men wordt ingedeeld en wat de toon van de items moet zijn. Eigen initiatief en creativiteit wordt in de kiem gesmoord. Men probeert te denken voor het publiek en te bepalen wat goed voor ze is waardoor er geen plaats meer is voor wat een programmamaker werkelijk beweegt. Alleen navelstaarderig geneuzel en in zichzelf gekeerde gevoeligheid wordt nog oogluikend toegestaan. Logisch dat de uitkomst weinig verheffend is en geen kijker gevonden kan worden om die taaie kost uit te zitten.

De oorzaak van de malaise is dus simpel. De verkeerde mensen op de verkeerde plaats. Maar hoe kom je van die lui af? Ze zullen nooit hun intellect aanwenden om de hand in eigen boezem te steken, hoe weinig mensen er ook kijken. En hoeveel er ook bezuinigd zal worden dit zal altijd ten koste van de programma’s blijven gaan. Totale ineenstorting is dus de enige mogelijkheid om iets te veranderen. En wie staan er dan klaar om de failliete boedel over te nemen? Netcoördinatoren als Lennart van der Meulen die nooit naar televisie kijken maar er alleen zitten om het beleid van de regering uit te voeren. Zouteloze programma’s waar geen opwinding over kan ontstaan. Televisie die volgens de normen en waarden van de overheid of de wetten van de commercie als dunne kattedrek over ons wordt uitgestort en totaal voorbij gaat aan alles wat het leven de moeite waard maakt. Vooral niemand raken en iedereen in z’n waarde laten, schermen met respect en eigenwaarde, een kritiekloos doorgeefluik van het nieuws, niks boven water halen en opgaan in een leeg en slaapverwekkend universum met nep emoties waar geen onvertogen woord valt. Internet geeft geen mogelijkheden tot alternatieve televisie en piraterij wordt bestempeld tot georganiseerde misdaad. Het net lijkt zich definitief te sluiten.

P.J. van de Wint, meer infowww.muntzvandewint.com


Propria Cures 5 juni 2004

MOHAMMED WAS EEN JOOD

De Bezige Bijbel

Oorspronkelijk behoren zowel joden als Arabieren tot de Semitische volkeren. Overigens hebben Duitse taalwetenschappers in de 19e eeuw die indeling gemaakt op basis van taalgroepen, aan de hand van Sem, Cham en Jafeth ( de zonen van Noach). Vervolgens werden joden en Arabieren bij de Semitische talen ingedeeld, en de Ethiopiërs bijvoorbeeld onder de Chamitische talen. Cham zou zich volgens de bijbel namelijk in Ethiopië hebben gevestigd, vandaar. De Semitische volkeren – joden en Arabieren - geloven dat zij van dezelfde aartsvader afstammen, namelijk Abraham die, alweer volgens de bijbel, met zijn hele familie in Hebron begraven ligt.

De joden zijn – los van de koninkrijken van onder anderen David en Salomon - continue overheerst of verjaagd door vreemde mogendheden. Van Alexander de Grote tot de Perzen en natuurlijk de Romeinen ten tijde van onze joodse Jezus, allemaal hebben ze in Israël huisgehouden. Jeruzalem is vele malen verwoest en de joodse tempel is twee keer met de grond gelijk gemaakt. Volgens gelovige joden is de Klaagmuur de oude, westelijke muur van de laatste tempel. Wat ze niet beseffen als ze daar staan te bidden is dat dat stukje zichtbare muur door de Ottomanen – en dus moslims is gebouwd.  Door de onvrijwillige ballingschap naar onder andere Babylon zijn de joden massaal verstrooid over het Midden-Oosten en via vele omzwervingen ook terecht gekomen in Europa. Dit wordt de diaspora genoemd. Meestal liep dat niet van een leien dakje en werden de joden vaak het slachtoffer van de meest gruwelijke vervolgingen uit onze wereldgeschiedenis. Tijdens de Spaanse inquisitie werden ze naar Noord-Europa en Marokko verjaagd. Het lot van de joden die naar het noorden trokken is nagenoeg bekend. Eigenlijk dachten wij in Europa eeuwenlang dat de wereld een betere plek zou worden zonder de joden, dat noemen we antisemitisme. Je kunt antisemiet zijn omdat je serieus meent dat ze onze Jezus hebben vermoord (Mel Gibson) of gewoon omdat je vindt dat ze er op uit zijn de wereldmacht te veroveren (A. Hitler).

De joden hebben na hun gedwongen vertrek uit Palestina, totdat in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen, nooit meer een eigen land gehad. Jood is geen nationaliteit, net als zigeuner, daarom schrijf je jood en zigeuner ook niet met een hoofdletter. Israëli schrijf je daarentegen wel met een hoofdletter, maar dit terzijde.

Volksverhuizingen zijn van alle tijden. Nomadenvolkeren zoals de Finnen, de Hongaren en de Turken stammen oorspronkelijk uit Centraal- en Oost-Azië, hun talen zijn verwant. Ze werden opgejaagd door Ghengis Khan of zochten nieuw gras voor hun schapen en geiten. Uiteindelijk vonden zij wel een eigen land, bijvoorbeeld in een leeg dal dat we nu Hongarije noemen of om mij onbekende redenen in Finland.

Een volk zonder land is erg kwetsbaar. In een gastland word je zonder pardon uitgeroeid of verdreven als de gastheer het uitkomt, bijvoorbeeld als de gastheer een zondebok nodig heeft. Op steun of ingrijpen van andere volkeren hoef je in de regel niet te rekenen, zie de Armeniërs en de Tsjetsjenen. Het feit dat je als volk al eeuwen op die plek woont, biedt dus geen enkele garantie. De Koerden mochten weliswaar in hun natuurlijke biotoop blijven wonen van de overheersers maar verloren iedere vorm van autonomie. Juist omdat de joden geen eigen land hadden en zich steeds weer in een nieuw land moesten vestigen legden zij zich toe op ‘mobiele’ beroepen zoals kunstenaar, wetenschapper en handelaar. Bovendien waren zij in veel landen uitgesloten van de meest uiteenlopende gilden. Ondanks of misschien juist door al die beperkingen heeft het jodendom geniale kunstenaars, briljante wetenschappers en zeer rijke zakenmensen opgeleverd die ook nog eens een enorme bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling en rijkdom van Europa en later de Verenigde Staten. Ook zigeuners, oorspronkelijk afkomstig uit India en omstreken, zijn begaafde muzikanten, handwerkslieden en handelaren, maar in tegenstelling tot de joden bleven zij nomaden en zij waren niet geletterd. Zij assimileerden niet in de burgerlijke maatschappij.

Nu hebben de joden hun “eigen land” weer terug, maar wie zijn de joden die daar wonen eigenlijk en waar komen die problemen toch vandaan? De eerste generatie joodse immigranten in Palestina aan het begin van de 20ste eeuw hadden weinig of geen problemen van religieuze aard met hun christelijke en islamitische, Semitische verwanten. Conflicten kwamen later vooral voort uit de politiek. ‘Founding father’ Ben Gurion stond voor een nieuw, sterk soort joden dat in niets meer herinnerde aan de ghetto-joden uit Europa. Uit zijn memoires, die pas in de jaren negentig werden gepubliceerd, werd duidelijk dat hij in 1945 helemaal niet blij was met de overlevenden van de holocaust. Toch gaven de overlevenden van de holocaust de doorslag om de staat Israël in 1948 te kunnen uitroepen. Voor de Europeanen was het een elegante oplossing om alsnog van ze af te komen en de Verenigde Staten kreeg er een perfecte strategische bondgenoot bij. De financiering van het project Israël was ook geen probleem omdat Europa zijn schuldgevoel daarmee kon afkopen en de belangen van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten mooi door Israël behartigd konden worden.

Het zionisme – het merkwaardige idee dat alle joden ter wereld in Israël moeten wonen – werd dus de bindende factor. Om een joodse staat te stichten hadden de zionisten veel joodse immigranten nodig. Iedereen met een joodse moeder kan onmiddellijk Israëlisch staatsburger worden, voor Russische immigranten volstaat een joodse opa. Hoewel de rabbijn liever heeft dat joden met joden trouwen, is er door de eeuwen heen flink geassimileerd. Vrijwel niets bindt de seculiere Russische jood met de religieuze Marokkaanse of Irakese jood. Joden droegen de nationaliteit van het land van herkomst en namen ook de culturele kenmerken over. Een jood uit Marokko is een Arabier met het joodse geloof, als hij of zij al religieus is.

De joden uit Noord-Afrikaanse landen en het Midden-Oosten kwamen niet uit vrije wil. Door de diverse Israëlisch-Arabische oorlogen (1956, 1967, 1973) werden zij door de regeringen als vijfde colonne gezien. Hun eigendommen werden geconfisqueerd en ze werden meestal zonder pardon het land uitgegooid waar ze eeuwen hadden gewoond. In sommige gevallen hielp de Mossad de migratiestroom naar Israël op gang te brengen. Zo plaatste de Israëlische geheime dienst in de jaren vijftig een bom in een synagoge in Baghdad, waarna veel Irakese joden eieren voor hun geld kozen. Treurig zijn de verhalen van Jemenitische en Marokkaanse joden die in Israël van de boot stapten, ontluisd werden en vervolgens ook nog lange tijd in transitkampen moesten verblijven, de zogeheten ma’abarat. Van de grote golf Ethiopische joden was het merendeel niet joods maar die konden mooi in het leger dienen. Ethiopiërs zijn zwart en werden de nieuwe onderklasse in Israël. Echter, ze stonden nog altijd boven de Arabier zodat ze daar nog enige waardigheid aan konden ontlenen. Het merendeel van de Russische immigranten is ook niet joods maar die hebben in ieder geval de Israëlische horeca naar een internationaal en peperduur niveau getild en Russische atoomgeleerden konden in de supermarkt werken of de wc’s schoonmaken.

Israël leek toch nog een normale natie te worden met discriminatie, prostitutie en misdaad.

Maar uit het zionisme ontstond apartheid. In plaats van een samenleving waarin joden en Palestijnen gebroederlijk het land opbouwden en onafhankelijk maakten zonder een speelbal te zijn van westerse en Arabische regimes, werd gestreefd naar een puur joodse staat. Hoewel er geen autonome Palestijnse staat bestond, leefden er natuurlijk wel al van oudsher Arabieren/Palestijnen in dat gebied. Zij hadden met Haifa en Jaffo levendige havensteden met een bloeiende citrushandel. De hele regio is überhaupt nooit onafhankelijk geweest. Tot de eerste wereldoorlog was alles van het Ottomaanse rijk en daarna van de Engelsen.

Kennelijk wordt er in het huidige Israël ook volgens religieuze principes geselecteerd, ook al is het zionisme nadrukkelijk a-religieus. Religie is handig omdat je je daarmee onderscheidt van je buren en je op religieus historische gronden aanspraak kunt maken op hun land. Daarmee zijn de Israëlische joden lelijk in de val gelopen. Zij lijken opnieuw slachtoffer te worden van de rest van de wereld. Door religie zo’n belangrijke rol te laten spelen kregen zij in plaats van het weldenkende intellectuele deel van het joodse volk, het fundamentalistisch orthodoxe deel van het joodse volk binnen. Geen seculiere joden, die wereldwijd in de meerderheid zijn en in de regel gewoon in de Verenigde Staten of Europa blijven wonen, maar mannen met baarden en vrouwen met hoofddoeken en pruiken. Idiote fanatiekelingen uit Brooklyn die zich ontpoppen als religieuze fascisten die op grond van de bijbel hun land komen opeisen en direct een uzi in hun hand gedrukt krijgen om het als kolonist te gaan maken. Met open armen zijn deze gevaarlijke gekken ontvangen. Wie waren er anders bereid in bezet gebied te leven? Ruim baan kregen ze, wie willen er anders nederzettingen bouwen in oorlogsgebied en hun kinderen bloot stellen aan oorlogsgeweld? Kosten nog moeite werd gespaard om een handvol misplaatste, sektarische psychopaten te beschermen tegen een heel volk wat daar al eeuwen woont. Naast sektarische gekken wonen er in de nederzettingen in de bezette gebieden echter ook arme immigranten, meestal Russische joden, die nauwelijks Hebreeuws spreken. Vaak weten zij niet eens dat de nederzetting waar ze wonen geen buitenwijk van Jeruzalem is. De huren zijn er bespottelijk laag en je hebt een eigen snelweg, wat wil een mens nog meer.

Inmiddels is de minister president van Israël een gevaarlijke oorlogsmisdadiger in plaats van een idealist, die het hele land naar de filistijnen helpt in een strijd die nooit te winnen is. Maar die strijd wordt gevoerd in ons belang. We doen er alles aan om die strijd niet op te lossen. Hoeveel VN resolutie’s er ook zijn, Israël zal nooit door de “coalition” aangevallen worden. Door de oorlog houden we het Midden-Oosten in bedwang en onze energie toevoer is daardoor zeker gesteld. Het conflict is zelfs een handige voedingsbodem voor het internationale terrorisme waardoor wij een totale oorlog kunnen voeren tegen alles wat onze belangen in de weg staat. Het plaveit de weg naar een nieuwe wereldorde. Eigenlijk een oud nazi ideaal. De joden zijn onze vooruitgeschoven post geworden, zij zijn het die werkelijk in hun dagelijks leven bloot staan aan terrorisme en kunnen ieder moment van de dag met hun kinderen opgeblazen worden door een gek die geloofd daarmee in de hemel te komen. Ze lopen er met open ogen in en zijn bevangen door hetzelfde angst virus als bij ons ook wild om zich heen grijpt.

Nu is de keus vrede of totale uitroeiing geworden. Hier en daar een Hamas leidertje of een bus opblazen, zoals ze al jaren doen over en weer, zet geen zoden aan de dijk. Vroeger werd de Hamas zelfs gesteund door Israël als tegenwicht tegen Arafat met alle gevolgen van dien. Twee groeperingen, Palestijnen en joden, die niet samen willen en elkaar eigenlijk willen vernietigen. Dat leidt dan ook onherroepelijk tot vernietiging, met of zonder muur.

Israël kiest voor een stukje grond wat in het midden net zo smal is als Noord Holland en een gedeelde hoofdstad die helemaal niet gedeeld kan worden, laat staan beveiligd.

Als een oorlog is afgelopen en je hebt gewonnen houd je doorgaans niet het veroverde gebied vijfendertig jaar bezet. Je implementeert er een systeem of regering die bij je past, zoals de Russen met Oost Europa en de Amerikanen met Japan hebben gedaan. Of je lijft de boel definitief in. Dit kan natuurlijk alleen maar met instemming van de rest van de wereld en als je het desbetreffende volk achter je krijgt. Je moet ze dus tevreden stellen. De Russen lukte dat niet met de Oost Europeanen, de Amerikanen wel met de Japanners.

Jordanië heeft de westelijke Jordaan oever aan de Palestijnen gegeven en Jordanië zelf bestaat voor meer dan de helft uit Palestijnen. Bovendien zijn Palestijnen het hoogst opgeleide volk ter wereld. Een uitgelezen kans dus om van Israël en de Palestijnse gebieden één land te maken in plaats van onmogelijk versnipperde stukjes land, die niet eens met elkaar verbonden zijn, met een muur eromheen zonder enig economisch perspectief. Palestijnen die absoluut niet in één land willen wonen met joden kunnen naar Jordanië vertrekken en joden die absoluut niet in één land willen wonen met Arabieren kunnen wegblijven. Opgeruimd staat netjes, dan zijn we van die corrupte fanatiekelingen af. Oud Jeruzalem zou dan een internationaal relipark kunnen worden voor toeristen. Alle VN resolutie’s kunnen overboord omdat de Palestijnen hun land vrijwillig toevoegen aan Israël in ruil voor economische ontwikkeling en gelijkwaardigheid, waardoor Israël het toonbeeld wordt van een modern, onafhankelijk, a-religieus vakantielandje.

Maar nee, Palestina wordt de zoveelste corrupte Arabische dictatuur en Israël de religieuze politiestaat die men bij ons ook voor ogen staat. Angst regeert. En weer staan we erbij en kijken ernaar.

Door P. J. van de Wint, met dank aan “Semitoloog” A. van Amerongen,

meer info www.muntzvandewint.com

 


StudentenWeekblad Propria Cures, 114e jaargang No.22, 22mei, 2004, pag.8


Angst

Propria Cures 08-05-2004

De Amerikaanse satellieten hadden weer eens het nakijken. Anders dan de foto doet vermoeden, staat gastredacteur PJvdW hier geen feuten te intimideren op kamp Vierhouten. Juist links van het midden op de foto ziet u hoe Al-Quaedarekruten zich hebben verschanst in reusachtig kunstmatig struikgewas. Alleen de botsplinters van de schapenslachtoffers doen nog denken aan het keiharde trainingskamp.

Angst regeert. Iedereen voelt het en er lijkt geen ontkomen aan. De grootste angst wordt op die vermaledijde moslims geprojecteerd. Met hun angstaanjagende normen en waarden, die overigens al vele eeuwen eerder in de thora en de bijbel werden opgetekend, is deze bevolkingsgroep bij uitstek geschikt om bang voor te zijn. Tegelijkertijd hebben we niet echt iets van ze te vrezen omdat ze, op wat aanslagen na, totaal geen macht hebben in deze wereld. Een perfecte vijand dus. Eigenlijk beter dan de vorige vijand, het Sovjet communisme. Die hadden wel degelijk massavernietigingswapens die ons binnen enkele ogenblikken konden bereiken. Vlak na de oorlog werd afgesproken dat het communisme onze nieuwe vijand werd, terwijl we daarvoor samen met hen de fascisten hadden verslagen. Kennelijk wordt er elke keer een geschikte vijand of bondgenoot voor ons gecreëerd zonder dat we ons daar zelf over hoeven te bekommeren. Gelukkig worden deze keuzes voor ons gemaakt en hoeven we niet te stemmen over onze nieuwe vijanden en bondgenoten. We hebben tenslotte al genoeg aan ons kop en democratie is alleen maar een idee, in de praktijk is het natuurlijk veel te ingewikkeld.

Net als in andere politieke systemen wordt ons lot bepaald door een relatief kleine elite die handelen uit eigenbelang, waar wij dan, mits we ons netjes gedragen, een graantje van mee kunnen pikken. Politiek heeft niets met principes te maken maar alleen met het behartigen van je eigenbelang. Onze belangen worden dus behartigd door een kleine elite die er kennelijk van overtuigd zijn dat dit het beste kan worden gedaan door oorlog te voeren en angst en terreur te zaaien. Los van de macht die je door middel van oorlog vergaard is een prettige bijkomstigheid van oorlog natuurlijk dat je er zo lekker aan kunt verdienen. Via leningen, speculatie en niet in de laatste plaats de wapenindustrie kun je je vermogen vrij eenvoudig verveelvoudigen. Voor het voeren van oorlog heb je natuurlijk mensen nodig die gek genoeg zijn om hun leven voor je in de waagschaal te leggen. Hier komen twee primitieve karakteristieken van de mens op sublieme wijze samen. Namelijk dom geloof en angst. Angst ligt ten grondslag aan geloof. Angst en geloof zijn eigenlijk één. Er is geen mens gek genoeg om te sterven voor het spekken van andermans portemonnee en kille economische motieven. Maar angst en blind geloof in het goede van de zaak waarvoor men strijd zijn de perfecte ingrediënten om soldaten en terroristen van een motief te voorzien. Staan die terroristen wel op zichzelf en zijn ze dan wel echt zult u zich afvragen. Er zijn natuurlijk altijd genoeg fanatieke idioten te vinden die bereid zijn onder het mom van het hogere zich een betere positie te verwerven ten koste van anderen. Maar waar zouden ze zijn als er geen serieuze organisatie en financiering aan ten grondslag lag en waar komt die dan vandaan?

Na de val van de muur werden de moslims in Nederland nog niet zozeer als moslims gezien maar als Turken en Marokkanen. Iedereen had een hekel aan ze omdat ze geen geld hadden en zodoende op onze zak kwamen profiteren. Eenvoudige discriminatie dus zoals we dat daarvoor ten opzichte van Surinamers, Italianen, Spanjaarden, Portugezen, Indo’s, Chinezen, Zigeuners en Joden hadden gevoeld. Deze vorm van discriminatie was echter verboden in de politiek correcte jaren negentig zodat we het eventjes zonder vijandsbeeld moesten doen. Een heerlijke periode van hoop en goede bedoelingen leek aan te breken, waarbij iedereen die last had van die buitenlanders aan de schandpaal werd genageld en voor racist werd uitgemaakt. Dit om onze schuld aan de holocaust een beetje weg te poetsen. Achter de schermen echter was men aan een nieuwe wereldorde aan het bouwen. Onze oude Sovjet vijand viel. Onder andere door toedoen van de oorlog in Afghanistan die werd gewonnen door Osama Bin Laden. Deze voormalige bankier uit het rijke Bin Laden geslacht had ongeveer driehonderd miljoen dollar van de Verenigde Staten gekregen om hun oude vijand, die al op sterven na dood was, de genadeklap toe te brengen. Nadat de Verenigde Staten goede zaken met het Taliban regime had gedaan wat betreft onze olietoevoer via een pijpleiding dwars door Afghanistan, werd Rusland prompt onze nieuwe bondgenoot tegen de oprukkende Islamitische wereld. Niet lang daarna viel de Verenigde Staten voor het eerst onze voormalige bondgenoot Irak aan. De Verenigde Staten hadden Saddam beloofd niet in te zullen grijpen indien hij Koeweit weer terug zou nemen. Koeweit werd na de door ons gewonnen eerste wereldoorlog met een rechte grenslijn van Irak afgesneden uit angst voor een te machtig Irak met al die Koeweitse olievelden erbij. Er waren twee belangrijke motieven voor de eerste golfoorlog. Ten eerste kon door het verzwakken van Irak een begin worden gemaakt met de nieuwe wereld orde en een herindeling van het midden oosten en ten tweede hadden de troepen die sinds de tweede wereldoorlog in Europa gestationeerd waren weer een mooie nieuwe bestemming gekregen. Op dat moment maakte nog geen mens in Nederland zich zorgen om die zandnegers met hun achterlijke cultuur die nog geen cent hadden om aan hun kont te krabben. Hoofddoekjes, taalachterstand, gezinshereniging en integratie kon ons geen reet schelen. En die paar blanke sukkels die niet de capaciteiten hadden om zich uit hun achterstands wijken te ontworstelen moesten gewoon hun domme koppen houden.

Vooral sinds Putin en Bush aan de macht kwamen heeft het terrorisme ineens een grote vlucht kunnen nemen. Bush was nog geen negen maanden bezig of 11 september was geboren. Toevallig precies wat Bush en de zijnen nodig hadden om de klus te klaren. Hoezo, waren die in middeleeuwse gewaden geklede baardapen vanuit een grot in de woestijn ineens in staat om de Verenigde Staten aan te vallen? En waarom alleen een paar economische en militaire symbolen met opvallend weinig slachtoffers? Waarom knalde de immer alerte luchtmacht ze niet uit de lucht en bleven de straaljagers zelfs aan de grond staan terwijl er al ruim een half uur voor de eerste hit melding was gemaakt van vier simultaan gekaapte vliegtuigen die naar New York en Washington afbogen? Waarom werden alle tips over deze op handen zijnde actie in de wind geslagen en viel het kwartje niet op 11 september? Waarom zijn er vervolgens geen koppen gerold wegens verkeerde inschattingen en algemeen falen? Waarom is het verhoor van Bush over eventuele voorkennis wegens staatsveiligheid niet openbaar en niet onder ede? Waarom wordt er geen gedegen onderzoek ingesteld naar het buitensporig handelen in aandelen van vliegmaatschappijen en herverzekeringsmaatschappijen vlak voor de ramp? Allemaal vragen waar geen antwoord op komt, tenzij de kleine en eeuwenoude elite er belang bij hebben om Bush te laten vallen. Dit lijkt nu met de komst van Kerry te gebeuren. Bush komt steeds meer onder druk te staan. Het kapitaal verschuift naar Kerry en dus mogen wij weten dat er iets mis is gegaan. Het volk moet tenslotte stemmen op de juiste voor hen uitgekozen kandidaat, waarbij het niet uitmaakt of dat een democraat of een republikein is. Maar dat er bewuste keuzes worden gemaakt om gebruik te maken van terroristen en op cruciale momenten beslist wordt om een terroristische actie wel of niet door te laten gaan, zoals ook met Pearl Harbor in de tweede wereldoorlog gebeurde, zal wel nooit officieel naar buiten gebracht worden. Dan zou de staatsveiligheid in rook op gaan, het geloof in god en de staat volledig verdwijnen en de angst pas goed om zich heen grijpen.

Waar moet dat heen als democratie niet bestaat? Misschien moeten we eens beginnen om ons te ontdoen van achterlijke overblijfselen uit het stenen tijdperk, zoals de dodelijke mix van angst en geloof, zodat we ons niet meer zo makkelijk voor het karretje van god, allah, een dictator of een regering laten spannen. In de afgelopen eeuw zijn er 170 miljoen mensen omgekomen in een staatsconflict waarvan het merendeel onschuldige slachtoffers. Er is geen staat op de wereld ingericht op basis van de universele rechten van de mens. Alle staten in de wereld inclusief Nederland zijn op basis van religie ingericht. God zij met ons staat er op ons eurootje.

Ooit zal dit er misschien wel van komen, maar voor het zover is zullen bijvoorbeeld de christen-democraten zich hier met hand en tand tegen verzetten. Eerst zullen zij op slinkse wijze proberen onze maatschappij officieel op basis van de joods-christelijke traditie in te richten om zodoende de moslims uit te kunnen sluiten. Dan kan er eindelijk legaal met twee maten gemeten worden. Dit doen ze door bijvoorbeeld geheel tegen hun principes in de homo’s in hun armen te sluiten, terwijl de echte gereformeerden niet weglopen voor hun verantwoordelijkheden en keurig moslim geschriften in goed Nederlands voor het speciale onderwijs vertalen over hoe je homo’s met hun gezicht naar beneden van het dak moet gooien. Een onhoudbare situatie dus. De christen-democraten zullen op deze manier vermalen worden tussen hun fundamentalistische geloofsbroeders en de liberale sociaal-democraten. Zodoende zullen ze snel terugkeren op het rechte pad en hun dwaling omzetten in een krachtige coalitie met de moslims. De bijna doodgebloede SGP zal daardoor natuurlijk een ongekende bloei doormaken en de revival van de zwarte kousenkerk zal een feit zijn. De toekomstige strijd zal zich toespitsen op gelovigen versus ongelovigen met economische macht als inzet. Natuurlijk zullen de gelovigen het uiteindelijk niet redden omdat deze strijd in het westen al eens is gestreden en de religieuze conservatieven in bijvoorbeeld Iran hun langste tijd hebben gehad. Daar weten ze inmiddels ook wel beter. De ongelovigen baseren zich niet op een vaag verzinsel na de dood, maar zij zoeken hun hemel op aarde. Zij beroepen zich op feiten uit de harde realiteit. Die realiteit zal op dat moment waarschijnlijk zo hard zijn geworden dat het rauwe kapitalistische conservatisme weer wild om zich heen zal grijpen. Darwinistische principes toegepast op een gecontroleerde maatschappij, waar nou juist geen sprake kan zijn van natuurlijke selectie, maar waar de elite een ijzeren greep zal hebben op de nieuwste wereldorde van de economische dictatuur. De hele wereld verenigd in één Unie. Meer welvaart voor iedereen, vrijhandel, geen oorlogen door de economisch militaire samenhang. Wie kan daar tegen zijn? Iedereen een slaaf van zijn bezit, werken tot we er bij neervallen, geen politieke keuzes meer, ons nageslacht door anderen laten grootbrengen. De perfecte genetisch gemanipuleerde mierenkolonie, dat is wat ons uiteindelijk te wachten staat als we niet kiezen voor wat ons allen bindt: het ijzeren geloof in onszelf en het verlangen naar individuele vrijheid in een samenleving gebaseerd op de universele rechten van de mens.

Paul Jan van de Wint


Het Grote Complot

Propria Cures 16-08-2003

In de droom, uit de droom.

We doen het zuiver voor de sport, we zetten ze straks gewoon weer uit in het bos

Welkom in de Nieuwe Wereldorde. Jullie frisse onwetende nietsvermoedende schaapjes denken dat het leven nu pas leuk begint te worden maar niets blijkt minder waar. De komende jaren zullen jullie abrupt uit jullie miserabele droompjes geholpen worden over zaken als respect en eigenwaarde (direct afschaffen), eerlijkheid, integriteit, vertrouwen, democratie en wat dies meer zei. Alles wat je in je zwartste nachtmerries in je klamme bedje deed pissen, zal door de werkelijkheid vele malen overtroffen worden. Het leven is een groot complot en als het even kan tegen jou gericht. Je denkt twee keuzes te hebben. Keuze 1: je doet mee, wordt lid van een studentenvereniging, gaat schrijven in Propria Cures en belandt later als commissaris bij Shell, in de politiek, op de Nederlandse Antillen als rechter, of als directeur van een wapenfabriek in België. Keuze 2, wat natuurlijk minder voor de hand ligt, je wordt idealist en lid van de Eco Maffia door te gaan werken bij Greenpeace, Milieu Defensie, Unicef of het Wereld Natuurfonds om inheemse diersoorten te beschermen onder het genot van een gezellige jachtpartij op het privé landgoed van Prins Bernard, Mobutu of in het Krugerpark. De keuze is aan jou, maar het systeem van eigenbelang en lijfsbehoud blijft onontkoombaar. Om je een beetje te helpen komen wij, Paul Jan van de Wint en Rob Muntz, in januari met een 6-delige serie genaamd “Het Grote Complot-de Wereld Verklaard”, te zien bij de RVU op Nederland 3, over hoe je het beste kan overleven en waar jou beweegredenen eigenlijk vandaan komen. Want het is namelijk heel natuurlijk om corrupt te zijn, te handelen uit eigenbelang en uit zelfbehoud je concurrentie uit te schakelen.
Hieronder volgt een inleiding tot de wereld zoals die werkelijk is, zodat je je er de komende jaren op kan voorbereiden en vooral niet voor verrassingen zal komen te staan. Jullie zijn gewaarschuwd!

Om jullie schoolse volgzaamheid niet meteen te schenden beginnen we met een definitie. Complotten zijn afspraken tussen mensen en groepen onderling waarbij je gezamenlijk het gemeenschappelijke belang verdedigt en versterkt, met als doel anderen buiten te sluiten om er zelf beter van te worden. Het handelen naar buiten toe met een verborgen agenda. Complotten ontstaan uit lijfsbehoud en eigenbelang. Het verdedigen van je eigen belangen puur uit zelfbehoud.

In het programma zullen we eindelijk de alomvattende verklaring geven voor de wereld waarin we leven. Psychologie, sociologie en politiek worden vrolijk met elkaar verbonden door middel van feiten en analyses van grote internationale samenzweringen en machtsstructuren, empirische sociologische onderzoeken en psychologische experimenten. De stelling is dat deze complotten als een logisch gevolg voortvloeien uit het menselijk gedrag en denken. We gaan bewust voorbij aan de vraag of er wel complotten bestaan omdat dit programma de onontkoombaarheid ervan zal aantonen door middel van feiten en wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt de wereld in een ander daglicht geplaatst. Er wordt aangetoond hoe logisch het is dat samenzweringen (afspraken) onze maatschappij in een ijzeren greep houden en inmiddels zelfs onze illusie van vrijheid bedreigen. Kortom er wordt met een ijzeren logica aangetoond dat we ervan uit kunnen gaan dat we geregeerd worden door een stelletje oprechte eerlijke integere politiek correcte keurige gewetenloze etterbakken die het beste met de wereld voor hebben. Iedereen maakt deel uit van het grote complot en is er zelf een exponent van. Wij allen zullen daarom niet schromen om er een graantje van mee te pikken. Juist in een tijd waarin men z’n mond vol heeft van ethiek, normen en waarden en strengere straffen blijkt echter dat er helemaal geen regels zijn.

De volgende vragen zullen worden beantwoord.
1% van de wereldbevolking bezit ongeveer 80% van de particuliere rijkdommen in de wereld en dit getal is groeiende. Uit welke families bestaat deze elite, hoe zijn ze aan hun rijkdom en macht gekomen en hoe houden ze deze in stand? In welke genootschappen komen zij samen en welke maatschappelijke functies bezetten zij? Wie maken de dienst uit in Nederland?
11/09/01. Hoe is het mogelijk dat de belangenbehartiging van mensen uit de olie- en wapenindustrie en het bankwezen zo ver gaat, dat Bush junior door middel van verkiezingsfraude als stroman werd neergezet en vervolgens 2500 mensen in het World Trade Center werden opgeofferd om zodoende een nieuwe wereldorde te vestigen met leningen, wapens en olie?
Wat leert ons de geschiedenis? Al vanaf de Romeinse tijd tot aan de moord op Kennedy zijn er de meest waanzinnige complotten geweest. De mens is tot alles in staat. Van de kruistochten tot de holocaust tot de slachting onder de Hutu’s en de Tutsie’s en niet te vergeten de burgeroorlog in Joegoslavië.
Waarom denken wij nog steeds in het beschaafde westen dat dit bij ons niet meer kan gebeuren? Zijn we de laatste 20 jaar beschaafder geworden? Waarom willen we alles geloven behalve de vreselijke waarheid? Komt dit omdat de werkelijkheid weinig hoop biedt? Is het daardoor makkelijker om in God, een ideaal, een leider of kabouters te geloven? Tegelijkertijd is er de neiging om ons te willen laten leiden en onze verantwoordelijkheid af te schuiven. Levert, in ons geval, algemeen belang en wereldvrede wel meer op dan eigenbelang en oorlog? Wat is sterker, de hang naar rust en een schoon geweten of de angst en het wantrouwen?

We laten zien dat samenzweringen niet alleen reëel zijn, maar vanzelfsprekend. Ook laten we zien hoe samenzweringen en complotten dicht bij huis zijn te vinden en dat het vanzelfsprekend is dat hetzelfde logische systeem ook op steeds hogere niveau’s wordt toegepast. Zowel psychologisch, sociologisch, genetisch als met kunstmatige intelligentie zal het overlevingsmechanisme van de mens feilloos worden blootgelegd. Hoe intelligenter het wezen, hoe geraffineerder de methodes en de samenzweringen worden. Het begint al bij kleine kinderen onderling. Haat en nijd moeten afgeleerd worden, samen delen en goed gedrag moeten aangeleerd worden. De eerste cruciale fout blijkt te zijn gemaakt op het moment dat we ons zelf boven de dieren verheven begonnen te voelen en onze driften, instincten en overlevingsdrang begonnen te ontkennen. Sindsdien strookt ons zelfbeeld niet langer met ons diepste wezen en verkeren we in een permanente staat van verwarring en angst voor ons zelf en voor anderen. Apen maar ook minder intelligente wezens zoals honden en zelfs bacteriën in ons lichaam spannen samen om elkaar te bestrijden. Samenzweren is de natuurlijke vorm van gedrag wanneer dieren, mensen, en systemen met kunstmatige intelligentie een bepaald doel willen bereiken ten koste van anderen. Samenzweren ligt ten grondslag aan beslissende momenten in de geschiedenis van de mensheid. Samenzweren is voor de machtsuitoefening door maatschappelijke élites onontkoombaar: het scheppen van een nieuwe wereldorde die vooral de belangen van een minderheid van de wereldbevolking dient, kan niet in de openbaarheid, naar democratische principes tot stand komen.
Tegelijkertijd gaan we op zoek naar de verhouding tussen de elite en het volk. Bestaat de democratie wel en is het wel zo wenselijk om de macht aan het volk te geven? Ontstaat er niet altijd automatisch een elite? Het ijzeren geloof in de democratie biedt ook weinig soelaas. Je moet er toch niet aan denken om overgeleverd te zijn aan de grillen en angsten van het volk. Een populistische, charismatische leider volstaat om alles om zeep te helpen.

De rijken en machtigen der aarde komen elkaar overal tegen. Zij verenigen zich in geheime genootschappen zoals Propria Cures, Skull & Bones, de Bilderberggroep, vrijmetselarij, Cabuls (geheime cellen binnen geheime diensten), etc. Hebben ze het over koetjes en kalfjes of beschikken ze gezamenlijk over leven en dood? We zullen lid worden van de Bilderberggroep op voorspraak van Prins Bernhard omdat we eigenhandig een winkeldiefje in elkaar gaan trappen. In één moeite door laten we ons headhunten door Yale University om ons toegang te verschaffen tot het mysterieuze Skull&Bones gebouw. Dit gebouw heeft geen ramen en bevindt zich op de campus van de universiteit waar Bill en Hillary Clinton ook nog gestudeerd hebben. Via de conciërge komen we er tot onze grote schrik achter dat de hele familie Bush en Cheney lid zijn van dit sinistere genootschap. Wat is de relatie tussen Wallstreet, de mafia en de CIA?
De wereld is een afspraak. Normen en waarden, ethiek en religie zijn ook afspraken en gelden alleen voor de onwetenden. Het zijn loze kreten in een wereld zonder regels die worden ingezet om oorlogen te voeren en de meute in bedwang te houden. We zitten gevangen in de ijzeren greep van het Grote Complot, waar de wetten van lijfsbehoud en eigen belang heersen.
Tot slot een leuk experiment. Niet alleen de mensch is tot het kwade geneigd, zelfs robotten, zelfs kleine vlakjes op een scherm zweren samen ten nadele van andere. De robotjes leven bij de gratie van de stroom die ze kunnen aftappen, maar omdat er meer robotjes zijn dan er stroom is, ontstaat er een survival of the fittest. Ook ontwikkelen de robotten een survivalinstinct. Dat doet ze samenzweren met anderen om de rest tegen te werken. Die survival is ook aangetoond in virtuele werelden. Kortom er is kennelijk niets aan te doen.
En voor degene onder jullie die het onverhoopt toch in z’n botte hersens haalt om naar puurheid en zuiverheid te streven en denkt daarmee het goede in de mens boven te halen nog even dit. Het enige pure gevoel waar de mens toe in staat is is de haat en het meest zuivere communicatie middel de kogel. Wij wensen jullie veel succes in jullie verdere leven.

P.J. van de Wint en R.I. Muntz zijn programmamakers, voor meer info muntzvandewint.com

 

 

 

18 juni 2003, De nacht van de waanzin