De moraalridders met wapenschildDe moraalridders en J.P. van RossumDe moraalridders en HammersteinDe moraalridders en CicciolinaDe moraalridders en Prof HamelinkDe moraalridders en Prof Van DantzigDe moraalridders en Prof Von der der DunkDe moraalridders en Rienk Kamer


Dwanbuis Muntz

HET GROTE COMPLOT

- De Wereld Verklaard -

Een programmaserie van Paul Jan van de Wint.
Met Rob Muntz en Paul Jan van de Wint.

Bekijk de leader (QuickTime)
Bekijk de promo (QuickTime)


MAANDAG 12, 19, 26 JANUARI EN 2, 9 EN 16 FEBRUARI 2004 VAN 20.05-20.30 UUR, RVU / NEDERLAND 3

In de nieuwe serie "Muntz en Van de Wint: Het Grote Complot - De Wereld Verklaard" gaan de Moraalridders Muntz en Van de Wint op zoek naar de alomvattende verklaring van de wereld waarin we leven.

Psychologie, sociologie en politiek worden met elkaar verbonden door middel van feiten en analyses van grote internationale samenzweringen en machtsstructuren. De stelling is dat deze complotten als een logisch gevolg voortvloeien uit het menselijk gedrag en denken. Onze natuurlijke overlevingsdrang is de basis voor onze neiging tot lijfsbehoud en eigenbelang, waardoor de wereld is zoals die is. Ze gaan bewust voorbij aan de vraag of er wel complotten bestaan omdat dit programma de onontkoombaarheid ervan zal aantonen door middel van feiten en wetenschappelijk onderzoek.

Iedereen kan door het najagen van zijn eigen belang terechtkomen in belangenverstrengeling en machtsstructuren. Dit proces begint op micro niveau in de privé-sfeer en breidt zich makkelijk uit tot een complexer niveau. Van afspraken binnen de winkeliersvereniging tot prijsafspraken in de bouw of, op macro niveau, fraude bij de aanstelling van de president van Amerika en het vestigen van een nieuwe wereldorde. Maar in wiens belang gebeurt dit allemaal? In het algemeen belang, ons belang of eigenbelang? Macht en geld corrumperen en werken fraude in de hand. De politiek is geen liefdadigheidsinstelling maar een instrument om het eigen belang te behartigen. Echter, ieder mens heeft zijn eigen grens en geweten. Veel mensen kennen geen grenzen als het gaat om macht, geld of roem en zijn gewetenloos. Hun filosofie luidt: "Het doel heiligt de middelen".

Aflevering 1, maandag 12 januari: MEDIA (RealMedia)

Ben Knapen, Paul Ruis, Micha Kat, Rudie van Meurs en Professor C.J. Hamelink

De media zijn niets meer dan een doorgeefluik van het nieuws geworden zonder eigen mening of visie. Voor gedreven en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is geen geld meer. Het kloppende hart van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek is op sterven na dood en de redacties worden bevolkt door uitgebluste broodschrijvers die schrijven wat het volk zogenaamd wil lezen. Bovendien worden kranten en tv-stations opgeslokt door grote mediaconglomeraten met vele belangen. Zijn er nog onafhankelijke media? Professor Hamelink ( hoogleraar communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam) laat z'n licht schijnen over deze tendens. Muntz heeft een onderhoud met Micha Kat (journalist) en Van de Wint voelt Ben Knapen (PCM) danig aan de tand.

Aflevering 2, maandag 19 januari: POLITIEK (RealMedia)

Dries van Agt, Hans van den Broek, Bram Peper, Jeltje van Nieuwenhoven, Gerard van Westerloo, Professor A. van Dantzig, Professor H. von der Dunk en Professor A. van Hooff

Het politieke bedrijf is een voorbeeld van eigenbelang en lijfsbehoud. Het gaat louter nog om de positie die men bekleedt. Om die te behouden moet men elkaars belang dienen. Dus niet het belang van het volk, het eerste belang is het eigenbelang. Het behouden van de macht of een positie is een doel op zich geworden. Om verder te komen moet je het belang dienen van hen die je verder kunnen helpen. Mag dit stelsel nog een democratie heten? Aan de andere kant biedt het ijzeren geloof in de democratie ook weinig soelaas. Je moet er toch niet aan denken om overgeleverd te zijn aan de grillen en angsten van het volk. Een populistische, charismatische leider volstaat om alles om zeep te helpen.

Aflevering 3, maandag 26 januari: GELD (RealMedia)

Onno Ruding, Hans van den Broek, Rienk Kamer, Jean Pierre van Rossem, Professor A. van Dantzig en Professor C.J. Hamelink

Omdat geld gelijk staat aan macht, draait daar uiteindelijk alles om. Met geld als basis kun je macht ontwikkelen en consolideren. Wie vervolgens het geld beheert, beheerst de macht. Hiervoor is controle nodig over zowel het zwarte geld als het witte geld. Omdat zwarte geldstromen vrij zijn van controle en belastingen en zeer groot zijn in omvang, zijn deze geldstromen goed te gebruiken voor alle clandestiene acties en oorlogen die uitgevoerd dienen te worden om de belangen van de macht overal ter wereld te behartigen. Van moord op politieke tegenstanders tot omkoping van politici tot het spekken van dictators overal ter wereld, de samenwerking met de maffia en miljarden inkomsten aan zwart geld zijn onontbeerlijk om het circus achter de schermen draaiende te houden. Bovendien zou het funest zijn voor de wereldeconomie als er niet grote delen van het zwarte geld witgewassen zou worden. Het gevolg is de belangenverstrengeling tussen de bovenwereld en de onderwereld. Het zwarte geld stroomt binnen via prostitutie, gokken en vooral drugs. Het witte geld wordt aan de nette burgers onttrokken door belastingen, verzekeringen en pensioenenfondsen, maar ook door er met hun spaarcentjes vandoor te gaan in ruil voor een klein rentepercentage. Hun bezittingen, auto's en huizen, zijn via leningen en hypotheken in handen van de bank. De hele wereld staat in het krijt bij de banken. Zoveel landen hebben zoveel geleend dat ze het nooit kunnen terug betalen, hele continenten zoals Zuid Amerika en Afrika, maar ook China, zijn in handen van de banken. En wat doen de banken met ons geld? Ze lenen miljarden aan corrupte overheden om zodoende te investeren in dood en verderf door het voeren van oorlogen tegen zelf gecreëerde, denkbeeldige vijanden. Als het geld op is, omdat de selecte groep mensen die het hebben niet willen investeren, moeten we met z'n allen de broekriem nog maar eens extra aanhalen.

Aflevering 4, maandag 2 februari: OORLOG (RealMedia)

Dries van Agt, Hans van den Broek, Onno Ruding, Rienk Kamer, Jean Pierre van Rossem, Professor A. van Dantzig, Professor H. von der Dunk, Professor C.J. Hamelink en Professor A. van Hooff

Dat Pearl Harbor werd aangevallen, was van te voren bekend bij de Amerikaanse regering. De Amerikaanse regering had een 8-stappenplan ontwikkeld om te worden aangevallen in Pearl Harbor door de Japanners teneinde deel te kunnen nemen aan WOII. Dit terwijl 80% van het Amerikaanse volk dat niet wilde. De parallellen met de huidige situatie sinds 9/11 zijn onthutsend. Om welke belangen gaat het? Olie en grondstoffen, de wapenindustrie, financieringen, strategische belangen, drugsroutes? Wat is het belang in oorlog van de olie- en wapenindustrie en de rol die de banken hierin spelen en is de angst die met oorlogen gepaard gaat niet een subliem middel om het volk te knechten? Prescott Bush, de opa van de huidige president, sluisde grote sommen geld via een Rotterdamse handelsbank naar nazi Duitsland. In Kosovo beheersen de Amerikanen de grote zwarte markt. Ook hebben zij de oude drugsroute opengegooid en tiert de vrouwenhandel er welig, zij worden zelfs in kooien aangevoerd.

Aflevering 5, maandag 9 februari: RECHT (RealMedia)

Paul Ruis, Oscar Hammerstein, Professor H. van de Bunt en 'De Rijdende Hufter', de redder in nood

Is de rechterlijke macht onafhankelijk? De misdaad en maffia zijn de meest extreme en gewelddadige belangengroeperingen. Dat misdaad loont en er een dunne scheidslijn ligt tussen legaal en illegaal komt doordat het opkomen voor het eigen belang de grondslag vormt van onze hedendaagse maatschappij en dit gedrag zowel financieel als maatschappelijk het meest beloond wordt. Wat is de relatie op hoog niveau tussen de maffia, drugshandel en de geheime diensten. Wat doen de CIA, DEA, FBI en IRT eigenlijk? Is het überhaupt mogelijk dat de wereld overspoeld wordt met drugs zonder dat de overheid er aan mee werkt? Met bolletjes slikken alleen red je het in ieder geval niet. Volgens voormalig CIA-agent Terry Reed gebruikt de grootste cocaïnedealer ter wereld, de Amerikaanse overheid, dit geld om hun black budgets te spekken. Hiermee kreeg de Mudjahedin van Osama Bin Laden het tot dan toe grootste geheime budget, drie miljard dollar. Wie volgt?

Aflevering 6, maandag 16 februari: MACHT (RealMedia)

Dries van Agt, Bram Peper, Lodewijk de Waal, Jean Pierre van Rossem, Jos van Hezewijk, Professor A. van Dantzig, Professor H. von der Dunk, Professor C.J. Hamelink en Professor J. van Hooff

De rijken en machtigen der aarde komen elkaar overal tegen. Zij verenigen zich in geheime genootschappen zoals Skull & Bones, de Bilderberggroep, vrijmetselarij, Cabuls (geheime cellen binnen geheime diensten), etc. Hebben ze het over koetjes en kalfjes of beschikken ze gezamenlijk over leven en dood?

De zesdelige serie 'Muntz en Van de Wint: Het Grote Complot - De wereld verklaard' wil de kijker bewust maken van zijn eigen gedrag en toont aan dat complotten een normaal onontkoombaar alledaags verschijnsel vormen. Vooral eigenbelang speelt een grote rol waardoor er vaak geen sprake hoeft te zijn van omkoping, chantage of moord. Iedereen die z'n baantje wil behouden of zelfs hogerop wil zal zich wel twee keer bedenken vooraleer hij of zij kritiek zal leveren op het bedrijf, het beleid, de partij, de instelling of de baas waarvoor men werkt. Angst en eigenbelang regeren en houden ons in een permanente wurggreep. Het grote complot zijn wij zelf!

Credit lijst Het Grote Complot

Paul Jan van de Wint:
idee, script, eindredactie, regie, samenstelling en presentatie

Rob Muntz:
productie, redactie, research, pr en presentatie

Jouke Mellema:
camera, montage, leader, foto's en vormgeving

Karel Hebly: montage, on-line montage en vormgeving

Olivier Jansen: camera en techniek

Met dank aan: Prof. Dr. Cees J. Hamelink, Rene Zwaap en Marcanti Amsterdam

Forum Het Grote Complot

Reacties Het Grote Complot


De moraalridders met hun zwaardenMoraalridder Van de Wint en Ben KnapenMoraalridder Van de Wint en
Lodewijk de Waal
Moraalridder Van de Wint en Bram PeperMoraalridder Van de Wint en Dries van AgtMoraalridder Van de Wint en Onno RudingMoraalridder Van de Wint en
Hans van den Broek


Dwangbuis Van de Wint


top