Het Grote Complot-De Wereld Verklaard

6 delige serie,
24 minuten per aflevering,
geplande uitzenddata januari 2004 RVU,
Van de Wint en Muntz


Definitie: complotten zijn afspraken tussen mensen en groepen onderling waarbij je gezamenlijk het gemeenschappelijke belang verdedigt en versterkt, met als doel anderen buiten te sluiten om er zelf beter van te worden. Het handelen naar buiten toe met een verborgen agenda. Complotten ontstaan uit lijfsbehoud en eigenbelang. Het verdedigen van je eigen belangen puur uit zelfbehoud.

In het programma zullen we eindelijk de alomvattende verklaring voor de wereld waarin we leven geven. Psychologie, sociologie en politiek worden vrolijk met elkaar verbonden door middel van feiten en analyses van grote internationale samenzweringen en machtsstructuren, empirische sociologische onderzoeken en psychologische experimenten. De stelling is dat deze complotten als een logisch gevolg voortvloeien uit het menselijk gedrag en denken. We gaan bewust voorbij aan de vraag of er wel complotten bestaan omdat dit programma de onontkoombaarheid ervan zal aantonen door middel van feiten en wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt de wereld in een ander daglicht geplaatst. Er wordt aangetoond hoe logisch het is dat samenzweringen (afspraken) onze maatschappij in een ijzeren greep houden en inmiddels zelfs onze illusie van vrijheid bedreigen. Kortom er wordt met een ijzeren logica aangetoond dat we ervan uit kunnen gaan dat we geregeerd worden door een stelletje oprechte eerlijke integere politiek correcte keurige gewetenloze etterbakken die het beste met de wereld voor hebben. Iedereen maakt deel uit van het grote complot en is er zelf een exponent van. Wij allen zullen daarom niet schromen om er een graantje van mee te pikken. Juist in een tijd waarin men z’n mond vol heeft van ethiek, normen en waarden en strengere straffen blijkt echter dat er helemaal geen regels zijn.

De volgende vragen zullen worden beantwoord.
1% van de wereldbevolking bezit ongeveer 80% van de particuliere rijkdommen in de wereld en dit getal is groeiende. Uit welke families bestaat deze elite, hoe zijn ze aan hun rijkdom en macht gekomen en hoe houden ze deze in stand? In welke genootschappen komen zij samen en welke maatschappelijke functies bezetten zij? Wie maken de dienst uit in Nederland?
11/09/01. Hoe is het mogelijk dat de belangenbehartiging van mensen uit de olie- en wapenindustrie en het bankwezen zo ver gaat, dat Bush junior door middel van verkiezingsfraude als stroman werd neergezet en vervolgens 2500 mensen in het World Trade Center werden opgeofferd om zodoende een nieuwe wereldorde te vestigen met leningen, wapens en olie?
Wat leert ons de geschiedenis? Al vanaf de Romeinse tijd tot aan de moord op Kennedy zijn er de meest waanzinnige complotten geweest. De mens is tot alles in staat. Van de kruistochten tot de holocaust tot de slachting onder de Hutu’s en de Tutsie’s en niet te vergeten de burgeroorlog in Joegoslavië.
Waarom denken wij nog steeds in het beschaafde westen dat dit bij ons niet meer kan gebeuren? Zijn we de laatste 20 jaar beschaafder geworden? Waarom willen we alles geloven behalve de vreselijke waarheid? Komt dit omdat de werkelijkheid weinig hoop biedt? Is het daardoor makkelijker om in God, een ideaal, een leider of kabouters te geloven? Tegelijkertijd is er de neiging om ons te willen laten leiden en onze verantwoordelijkheid af te schuiven. Levert, in ons geval, algemeen belang en wereldvrede wel meer op dan eigenbelang en oorlog? Wat is sterker, de hang naar rust en een schoon geweten of de angst en het wantrouwen?

We laten zien dat samenzweringen niet alleen reëel zijn, maar vanzelfsprekend. Ook laten we zien hoe samenzweringen en complotten dicht bij huis zijn te vinden en dat het vanzelfsprekend is dat hetzelfde logische systeem ook op steeds hogere niveau’s wordt toegepast. Zowel psychologisch, sociologisch, genetisch als met kunstmatige intelligentie zal het overlevingsmechanisme van de mens feilloos worden blootgelegd. Hoe intelligenter het wezen, hoe geraffineerder de methodes en de samenzweringen worden. Het begint al bij kleine kinderen onderling. Haat en nijd moeten afgeleerd worden, samen delen en goed gedrag moeten aangeleerd worden. De eerste cruciale fout blijkt te zijn gemaakt op het moment dat we ons zelf boven de dieren verheven begonnen te voelen en onze driften, instincten en overlevingsdrang begonnen te ontkennen. Sindsdien strookt ons zelfbeeld niet langer met ons diepste wezen en verkeren we in een permanente staat van verwarring en angst voor ons zelf en voor anderen. Apen maar ook minder intelligente wezens zoals honden en zelfs bacteriën in ons lichaam spannen samen om elkaar te bestrijden. Samenzweren is de natuurlijke vorm van gedrag wanneer dieren, mensen, en systemen met kunstmatige intelligentie een bepaald doel willen bereiken ten koste van anderen. Samenzweren ligt ten grondslag aan beslissende momenten in de geschiedenis van de mensheid. Samenzweren is voor de machtsuitoefening door maatschappelijke élites onontkoombaar: het scheppen van een nieuwe wereldorde die vooral de belangen van een minderheid van de wereldbevolking dient, kan niet in de openbaarheid, naar democratische principes tot stand komen.
Tegelijkertijd gaan we op zoek naar de verhouding tussen de elite en het volk. Bestaat de democratie wel en is het wel zo wenselijk om de macht aan het volk te geven? Ontstaat er niet altijd automatisch een elite?
De wereld is een afspraak. Normen en waarden, ethiek en religie zijn ook afspraken en gelden alleen voor de onwetenden. Het zijn loze kreten in een wereld zonder regels die worden ingezet om oorlogen te voeren en de meute in bedwang te houden. We zitten gevangen in de ijzeren greep van het Grote Complot, waar de wetten van lijfsbehoud en eigen belang heersen.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld.
De media zijn tegenwoordig niets meer dan een doorgeefluik van het nieuws geworden zonder eigen mening of visie. Voor gedreven en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is geen geld meer. We kunnen concluderen dat het kloppende hart van de Nederlandse onderzoeksjournalistiek op sterven na dood is en dat de redacties worden bevolkt door uitgebluste broodschrijvers die schrijven wat het volk zogenaamd wil. Zijn er nog onafhankelijke media?
Het politieke bedrijf is een voorbeeld van eigenbelang en lijfsbehoud. Het gaat louter nog om de positie die men bekleedt. Om die te behouden moet men elkaars belang dienen. Dus niet het belang van het volk, het eerste belang is het eigenbelang. Het behouden van de macht of een positie is een doel op zich geworden. Om verder te komen moet je het belang dienen van hen die je verder kunnen helpen. Mag dit stelsel nog een democratie heten? Aan de andere kant biedt het ijzeren geloof in de democratie ook weinig soelaas. Je moet er toch niet aan denken om overgeleverd te zijn aan de grillen en angsten van het volk. Een populistische, charismatische leider volstaat om alles om zeep te helpen.
Omdat geld gelijk staat aan macht, draait daar uiteindelijk alles om. Met geld als basis kun je macht ontwikkelen en consolideren. Wie vervolgens het geld beheert, beheerst de macht. Hiervoor is controle nodig over zowel het zwarte geld als het witte geld. Omdat zwarte geldstromen vrij zijn van controle en belastingen en zeer groot zijn in omvang, zijn deze geldstromen goed te gebruiken voor alle clandestiene acties en oorlogen die uitgevoerd dienen te worden om de belangen van de macht overal ter wereld te behartigen. Van moord op politieke tegenstanders tot omkoping van politici tot het spekken van dictators overal ter wereld, de samenwerking met de maffia en miljarden inkomsten aan zwart geld zijn onontbeerlijk om het circus achter de schermen draaiende te houden. Bovendien zou het funest zijn voor de wereldeconomie als er niet grote delen van het zwarte geld witgewassen zou worden. Het gevolg is de belangenverstrengeling tussen de bovenwereld en de onderwereld. Het zwarte geld stroomt binnen via prostitutie, gokken en vooral drugs. Het witte geld wordt aan de nette burgers onttrokken door belastingen, verzekeringen en pensioenenfondsen, maar ook door er met hun spaarcentjes vandoor te gaan in ruil voor een klein rentepercentage. Hun bezittingen, auto’s en huizen, zijn via leningen en hypotheken in handen van de bank. De hele wereld staat in het krijt bij de banken. Zoveel landen hebben zoveel geleend dat ze het nooit kunnen terug betalen, hele continenten zoals Zuid Amerika en Afrika, maar ook China, zijn in handen van de banken. En wat doen de banken met ons geld? Ze lenen miljarden aan corrupte overheden om zodoende te investeren in dood en verderf door het voeren van oorlogen tegen zelf gecreëerde, denkbeeldige vijanden. Als het geld op is, omdat de selecte groep mensen die het hebben niet willen investeren, moeten we met z’n allen de broekriem nog maar eens extra aanhalen.
Dat Pearl Harbor werd aangevallen, was van te voren bekend bij de Amerikaanse regering. De Amerikaanse regering had een 8-stappenplan ontwikkeld om te worden aangevallen in Pearl Harbor door de Japanners teneinde deel te kunnen nemen aan WOII. Dit terwijl 80% van het Amerikaanse volk dat niet wilde. De parallellen met de huidige situatie sinds 9/11 zijn onthutsend. Om welke belangen gaat het? Olie en grondstoffen, de wapenindustrie, financieringen, strategische belangen, drugsroutes? Wat is het belang in oorlog van de olie- en wapenindustrie en de rol die de banken hierin spelen en is de angst die met oorlogen gepaard gaat niet een subliem middel om het volk te knechten? Prescott Bush, de opa van de huidige president, sluisde grote sommen geld via een Rotterdamse handelsbank naar nazi Duitsland. In Kosovo beheersen de Amerikanen de grote zwarte markt. Ook hebben zij de oude drugsroute opengegooid en tiert de vrouwenhandel er welig, zij worden zelfs in kooien aangevoerd.
De misdaad en maffia zijn de meest extreme en gewelddadige belangengroeperingen. Dat misdaad loont en er een dunne scheidslijn ligt tussen legaal en illegaal komt doordat het opkomen voor het eigen belang de grondslag vormt van onze hedendaagse maatschappij en dit gedrag zowel financieel als maatschappelijk het meest beloond wordt. Wat is de relatie op hoog niveau tussen de maffia, drugshandel en de geheime diensten. Wat doen de CIA, DEA, FBI en IRT eigenlijk? Is het überhaupt mogelijk dat de wereld overspoeld wordt met drugs zonder dat de overheid er aan mee werkt? Met bolletjes slikken alleen red je het in ieder geval niet. Volgens voormalig CIA-agent Terry Reed gebruikt de grootste cocaïnedealer ter wereld, de Amerikaanse overheid, dit geld om hun black budgets te spekken. Hiermee kreeg de Mudjahedin van Osama Bin Laden het tot dan toe grootste geheime budget, drie miljard dollar. Wie volgt?
De rijken en machtigen der aarde komen elkaar overal tegen. Zij verenigen zich in geheime genootschappen zoals Skull & Bones, de Bilderberggroep, vrijmetselarij, Cabuls (geheime cellen binnen geheime diensten), etc. Hebben ze het over koetjes en kalfjes of beschikken ze gezamenlijk over leven en dood? We worden lid van de Bilderberggroep op voorspraak van Prins Bernhard omdat we eigenhandig een winkeldiefje in elkaar hebben getrapt. In één moeite door laten we ons headhunten door Yale University om ons toegang te verschaffen tot het mysterieuze Skull&Bones gebouw. Dit gebouw heeft geen ramen en bevindt zich op de campus van de universiteit waar Bill en Hillary Clinton ook nog gestudeerd hebben. Via de conciërge komen we er tot onze grote schrik achter dat de hele familie Bush en Cheney lid zijn van dit sinistere genootschap. Wat is de relatie tussen Wallstreet, de mafia en de CIA?
Tot slot een leuk experiment. Niet alleen de mensch is tot het kwade geneigd, zelfs robotten, zelfs kleine vlakjes op een scherm zweren samen ten nadele van andere. De robotjes leven bij de gratie van de stroom die ze kunnen aftappen, maar omdat er meer robotjes zijn dan er stroom is, ontstaat er een survival of the fittest. Ook ontwikkelen de robotten een survivalinstinct. Dat doet ze samenzweren met anderen om de rest tegen te werken. Die survival is ook aangetoond in virtuele werelden. Kortom er is kennelijk niets aan te doen. En voor degene onder jullie die het onverhoopt toch in z’n botte hersens haalt om naar puurheid en zuiverheid te streven en denkt daarmee het goede in de mens boven te halen nog even dit. Het enige pure gevoel waar de mens toe in staat is is de haat en het meest zuivere communicatie middel de kogel. Wij wensen jullie veel succes in jullie verdere leven.

P.J. van de Wint


Credit lijst Het Grote Complot

Paul Jan van de Wint:
idee, script, eindredactie, regie, samenstelling en presentatie

Rob Muntz:
productie, redactie, research, pr en presentatie

Jouke Mellema:
camera, montage, leader en vormgeving

Karel Hebly:
montage en on-line montage

m.m.v. Prof. Dr. Cees Hamelink en Rene Zwaap


top