Sieg Haider, Hitler in Oostenrijk

17 minuten
21/03/00 VPRO
Van de Wint en Muntz

Bekijk de "Hitler" promo (QuickTime)

Muntz, verkleed als Hitler en Van de Wint schuimen Wenen af op zoek naar medestanders om Haider in het zadel te helpen. Het draait uit op een sentimental journey voor Hitler Muntz waarin duidelijk wordt dat de goede oude tijd voorbij is. Hem rest nog slechts één ding en dat is sorry zeggen, zoals dat tegenwoordig in onze moderne sorry cultuur gebruikelijk is.

Reacties intern:

Van: Sys Adm [ricow@vpro.nl]
Verzonden: woensdag 22 maart 2000 14:06
Aan: user-list@vpro.nl
Onderwerp: !Waskracht aflevering 21 maart

Oproep aan alle VPRO-medewerkers van Eelco Meuleman

Wie heeft gisteren de Waskracht-aflevering gezien waarin een als Hitler verklede onverlaat namens de VPRO (onder anderen) enkele orthodoxe Weense joden molesteerde en wie is het met mij eens dat hiermee de grens van het betamelijke ruimschoots is overschreden?
Wie schaamt zich, net als ik, om voor een omroep te werken die zoiets uitzendt?
Wie steunt mij in een oproep aan Hans-Maarten om een einde te maken aan deze als 'fascinerend fenomeen' gepresenteerde criminele flauwekul?

Reacties graag naar: eelmeu@vpro.nl

Eelco Meuleman

 

Hilversum 4 april ’00
Aan de leden van de redactievergadering
c.c. Peter Schrurs; Hans Maarten v.d. Brink; Arend Jan Heerma van Voss; Rob Muntz; Paul Jan van de Wint

Geachte collegae
De programmaraad is de afgelopen tien dagen door redelijk veel programmamakers benaderd over de gang van zaken rond Rob Muntz en Paul Jan van de Wint. Wij hebben de afgelopen tijd langdurige gesprekken gevoerd met een aantal programmamakers, de hoofdredacteur televisie, de hoofdredacteur radio, de directeur en uiteraard de twee betrokkenen.
De programmaraad acht het op dit moment niet meer opportuun om een oordeel te geven over de inhoud van het programma. Hij deelt de mening van een grote meerderheid van VPRO-medewerkers, dat de hoofdredacteur –eventueel daartoe uitgenodigd door de eindredacteur- het programma van tevoren had moeten zien, een mening had moeten vormen en eventueel de opdracht had kunnen geven om bepaalde fragmenten te schrappen. De raad erkent dat de hoofdredacteur de bevoegdheid heeft om vooraf in te grijpen, maar vindt ook dat hij daar uiterst voorzichtig en spaarzaam mee moet omgaan.
Wij vinden het merkwaardig , dat de hoofdredacteur –nadat hij heeft toegegeven zelf een fout te hebben gemaakt- de betrokken programmamakers alsnog op non-actief heeft gesteld in de vorm van een, in zijn woorden, “gedwongen vakantie”.
De programmaraad meent voorts, dat de inzet van Muntz en Van de Wint voor de VPRO uitsluitend moet worden bepaald aan de hand van de kwaliteit en de uitwerking van hun programmavoorstellen. Deze affaire, als zodanig, moet daar geen rol in spelen. Dat er scherpe en uitermate professionele begeleiding moet zijn, ligt in de rede. In het verleden is overigens al eens ingegrepen in programma’s van Muntz en Van de Wint. Zij zeggen daar ook geen enkele moeite mee te hebben.
De programmaraad heeft begrepen dat er een herstructurering komt van de hoofdredactie T.V. Dat lijkt ons, minder vanwege de affaire zelf, als wel vanwege de wijze waarop hij is afgehandeld, geen slechte zaak. Noch voor de hoofdredactie, noch voor de programmamakers van de afdeling televisie. Het gebrek aan goede communicatie, juist op inhoudelijk vlak, is geen goede zaak en de programmaraad is dan ook van mening dat hij bij de gedachtenvorming over die herstructurering, namens de makers, betrokken zou moeten zijn.

Groetend
Ronald van den Boogaard
George Brugmans
Michal Citroen


Aan: Peter Schrurs, directeur VPRO
Van: Peter Flik

Vásárosbéc, 31 maart 2000

Beste Peter,

Ik neem de vrijheid je te schrijven , en meteen ook al in de je vorm. Ik hoop dat dit goed is.
Ik volg op enige afstand het tumult rondom Waskracht en ben min of meer verbijsterd door alle excuses die maar in het rond worden gezonden. Na de mode van de twee minuten stilte is de VPRO blijkbaar toegetreden tot de excuuscultuur…Pas op dat je niet ook nog in schadevergoedingen en slachtofferhulp terecht komt!
Je zult begrijpen dat ik in al die jaren dit allemaal al eens heb gezien. Er verschijnt een omstreden programma en hoppa: de mechanieken gaan werken. Terechtwijzingen (ooit een berisping gehad voor het berichten over de behaloze mode, ik noem maar wat), verwijten van smakeloosheid, onder curatelestellingen; kortom al die dingen die ook nu weer gebeuren.
Er is 1 verschil. Nooit heb ik meegemaakt dat collega’s op ontslag aandringen.
Dit vind ik een dieptepunt en nu het inderdaad, hopelijk voor korte tijd, ook in die richting is gegaan, des te teleurstellender.
Het is ronduit krankzinnig om mensen eruit te willen werken die hun kop hebben uitgestoken.
Zelfs al zouden deze collega’s fouten hebben gemaakt, want degenen die dat het hardste roepen maken zelf nooit fouten, nee ze verschuilen zich achter de coniferen van hun keurige programma’s of werken hun formats af.

Ik woon sinds enige tijd in Hongarije en ben qua Nederlandse teevee aangewezen op BVN-teevee. De naam is hoopgevend: Beste van Nederland. Maar de praktijk is dat je het slapste aftreksel krijgt wat Nederland 1, 2 en 3 te bieden hebben. Vooral teevee die geen kwaad kan.
En als er dan bij hoge uitzondering eens iets is, dat nog een beetje in de buurt van kwaliteit of verrassing komt: vooral LAAT.
Daarom ben ik zo blij dat er een VPRO was die mensen de kans gaf iets te proberen, iets af te tasten, iets op zijn kop te zetten. Daarom was het echt een verademing dat de medewerkers van Waskracht in de mooiste traditie van onze omroep verder gingen. Een traditie die al met bijvoorbeeld Anton Constandse begon . Toen ik in Wenen was met Muntz en Van de Wint heb ik hen dat ook gezegd. Was ter plekke ook diep onder de indruk van hun zorgvuldige manier van werken en het vakmanschap.
Nu is er die uitzending geweest die zoveel heeft teweeg gebracht.
Mijn analyse waarom is zeer simpel. De periode van het fascisme en de jodenvervolgingen lenen zich slecht voor slapstick. Zou je een forumavond in de Balie organiseren en al die dingen noemen: Haider, gas, de Duitse preoccupatie met gezag, de netheid, de gewoonte van Oostenrijkers om zich af te keren van de geschiedenis; het zou allemaal prima zijn.
Maar nu krijg je precies dezelfde dingen voorgeschoteld via een komisch bedoeld programma: Sieg Haider op een ballon, de gasfles in de Sachertortezaak, het gezag dat onmiddellijk ingrijpt als Muntz loopt te paraderen en schreeuwen, mensen die niets willen zeggen en zich afkeren, ongelukkigerwijs ook die orthodoxe joden (hetgeen door sommige toeschouwers later wel heel raar is uitgelegd als zou Muntz het met een gasfles op hen hebben gemuntzd). Het gaat dan fout omdat het in deze vorm gaat en men gaat denken dat er met de jodenvervolgingen een loopje wordt genomen, terwijl het tegendeel het geval is.
Meer is het allemaal niet, maar ook niet minder. Als Frits Abrahams in de NRC schrijft dat de jongens hun hand hebben overspeeld is dat een veel rustiger reaktie, die ik ook bij de leiding van de VPRO had verwacht. Ik denk ook dat zij hun hand hebben overspeeld, maar dan op een ander terrein dan dit uitgezonden programma; zij hebben de interne solidariteit onderschat en zij zijn er zich niet genoeg van bewust hoe behoudend ook deze omroep aan het worden is. Want eerlijk Peter, waar zijn de programma’s die nergens op lijken dan toch?
Je moet niet denken dat ik het allemaal shit vind wat er wordt uitgezonden, integendeel. Er zijn kwalitatief mooie dingen bij. Maar ik bedoel het dwarse, tegendraadse, het soort programma dat de vraag oproept of het allemaal wel kan, dat je op de punt van je stoel gaat zitten; waar zijn die programma’s dan. Zijn ze ’s nachts of zo?

En dan zit ik ook nog met een speciale vraag.
Hoe kan het toch dat het duo Van de Wint en Muntz al maanden met dit soort dingen bezig is, dat er zelfs een cover van de VPRO-gids aan wordt gewijd en NIEMAND heeft hen vooraf bij de totstandkoming van deze speciale aflevering gewaarschuwd dat het wel eens verkeerd zou kunnen vallen. De televisiedirecteur is zelfs niet eens wezen kijken, de eindredakteur heeft het allemaal gezien, andere hooggeplaatsten moesten vooraf verschrikkelijk lachen. En dan ineens dit: de makers eruit gooien. Begrijp goed, ik vind niet dat anderen eruit moeten: vooral bij de VPRO was er altijd ruimte voor rariteiten en ook wel eens miskleunen.

Kortom, ik heb mijn hart gelucht en geef die jongens een eigen programma.

Groeten uit een zonovergoten Hongarije

Peter Flik


Getuigen verhoor

Reacties "Sieg Haider"

Hitler Radio 31-10-2002  (QuickTime) - Reactie Hitler Radio

Carrière Beurs


5 minuten,
22/02/00 VPRO,
Van de Wint en Muntz

 

Waarbij Muntz en Van de Wint zich afvragen in hoeverre uiterlijk belangrijk is voor je carrière...

top